Zondag 14 januari 2018 10.00, mw. J.W. Vree-van Dongen, Maasdam

Bloemen Afgelopen zondag gingen de bloemen met onze hartelijke groet naar mw. A. Goud.

Zondag 4e Advent gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar Jos van Wingerden.

1e Kerstdag gingen de bloemen als teken van bemoediging en groet naar mw. M.A. van de Berg-Barendregt.

Zondagmorgen oudejaarsdag gingen de bloemen met hartelijk felicitaties voor zijn verjaardag naar ds. Prosman.

Diensten die we meemaakten Er zijn weer heel wat diensten geweest sinds het laatste kerkblad op de mat viel. De laatste advent. De Kerstdiensten. De Oudejaarsdiensten. De 1e zondag van epifanie/openbaring van wie de Heer Jezus is. We zijn, kortom, overvloedig gezegend! Hoe nabij God ons komt is met geen pen te beschrijven! Niet te bevatten dat Hij in Zijn Zoon onder ons wilde komen wonen. En toch… geïnspireerd door de Heilige Geest zien we het elke keer weer: het is echt waar! God is echt met ons! Met Wijzen, herders en zo vele anderen leren we verwonderd en dankbaar knielen voor Hem.

Komende Zondag Zondag gaat Janny Vree ons voor in het luisteren naar het evangelie. We lezen Markus 1: 1-11 over de doop van Jezus door Johannes. De Heer Jezus liet Zich dopen om dicht bij ons te zijn. Ook wij mogen gedoopt worden – om dicht bij Hem te komen. Om één met Hem te zijn zelfs. Dat vraagt meer dan alleen gedoopt worden. Dat vraagt ook de rest van ons leven toewijding, zoals Jezus Zijn hele leven aan ons wijdde.

De kinderen horen bij de nevendienst het verhaal van de bruiloft in Kana. De ceremoniemeester proeft het water dat wijn is geworden, eerste wonderteken van Jezus. De vraag is: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen snap je dat. Maar van sommige dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent…?

Deze zondag is de uitgangscollecte bestemd voor Kerkbeheer.

Ambtdragers We zijn dankbaar dat we zondag 21 januari de ambtsdragers(her)bevestigingsdienst kunnen houden. We zijn verheugd dat we een nieuwe ambtsdrager mogen verwelkomen: mw. P. van Raamsdonk-de Vries! Zij wordt (2e) jeugdouderling. Ook zijn we dankbaar voor de ambtsdragers die nog een periode willen vervullen. In deze dienst zullen ouderling mw. K.T. van Wingerden-Seton, ouderling mw. E.H. van Varik-Smaal en diaken mw. H.J.B. Knoot-Nooteboom worden herbevestigd. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht (door belijdende leden, schriftelijk en ondertekend, t/m vrijdag 19/1 bij de scriba, ouderling mw. A.C. Israël-Biesheuvel) zal tot bevestiging worden overgegaan.

Omzien naar elkaar We leven mee met de zieken. We bidden voor hen. We bezoeken hen. We sturen een kaartje ter bemoediging. Denkt u aan mw. N. van Steensel-Verloop (‘t Huys te Hoecke), mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. ‘Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen’ (Psalm 90:17).

Boekenbus Afgelopen zaterdag ontvingen we 49 bezoekers in de boekenbus, die voor 100,- Euro boeken kochten. Tegelijk begroetten we bij de uitverkoop in het O.C. 30 personen die nog eens 170 boeken kochten voor 85,- Euro. De totale opbrengst was dus 185,- Euro. Waarvoor hartelijk dank!

Agenda 12/1 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 13/1 vóór 16.00 kopij HC; 15/1 20.00 Bijbelkring; 17/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.45 catechese (als je niet op vrijdag kunt), 19.45 Cantorij; 18/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 themadienst-cie; 19/1 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte Allereerst, voor zover we u nog niet persoonlijk de hand hebben kunnen geven, wensen we u allen veel heil en zegen! We mogen vol moed dit nieuwe jaar beginnen. We zijn gezegende mensen. Immers vieren we met kerst dat God met ons is, Immanuël. In Zijn Zoon komt Hij ons zo nabij!

Verder willen we iedereen heel hartelijk danken voor het meeleven rond de operatie van onze schoonzoon Tom. Het gaat gelukkig heel goed met hem!

En tenslotte allemaal hartelijk bedankt voor de vele felicitaties voor mijn 52e verjaardag!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.