Zondag 3 december, 1e Advent 10.00uur, ds. A.P. Davelaar, Charlois

Bloemen Zondag gingen de bloemen als bemoediging en groet naar mw. N. van Steensel-Verloop, die onlangs naar ‘t Huys ten Hoecke verhuisde.

Afgelopen zondag herdachten we onze broeders en zusters die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan in ‘de weg van alle vlees’. Nog eenmaal klonken hun namen. We keken hen na. We missen hen. Maar al kijkend werden we meegenomen. We keken even niet tegen de uiterste grens van het leven aan. We keken even, met Johannes de apostel, over de problemen, over dood en graf heen (Openbaring 7). Een man met visie was hij. Hoe kan dat ook anders als je Jezus hebt leren kennen. Hoe kan dat anders als je merkt dat Jezus je opzoekt. Hoe kan dat ook anders als je geloof en hoop op Gods eeuwige liefde hebt ontvangen! Dan krijg je visie op leven. Dan leer je over de grenzen van dit bestaan heenkijken. Dan zie je in de hemel een menigte die niemand tellen kan, juichend en zingend voor Gods troon. We kunnen getroost en hoopvol verder op de weg van het geloof, regelmatig omhoog kijkend, de hemel in. Hoopvol over hen die ons voorgingen. Hoopvol voor onszelf en de wereld.

Komende zondag is het de 1e Advent. We mogen een nieuw begin maken! Voorbereiding op het feest van de geboorte van Jezus Christus, onze Redder en Heer! Voorganger deze zondag is ds. Davelaar, ons welbekend. We heten hem heel hartelijk welkom in ons midden en bidden om een gezegende dienst samen!

Het nevendienstverhaal staat in Jesaja 40:1-11. In de woestijn roept de herder. Jesaja de profeet ziet en hoort hem, en geeft het door: de mensen hoeven niet meer verdrietig en bang te zijn. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zorg God voor Zijn mensen.

In de dienst collecteren we voor kerk en eredienst; bij de uitgang is de collecte voor kerkbeheer.

Omzien naar elkaar We hebben zondag in de kerk gebeden voor de nabestaanden die samen met ons hun geliefden herdachten. Ook baden we voor de zieken: mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt , mw. A. Goud, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van Uw handen niet los (Psalm 138:8).

Kerst-Rommelmarkt Vrijdagmiddag 15 december is van 14-17u de Kerst-Rommelmarkt in het Ontmoetingscentrum. U kunt uw spullen daarvoor nog laten ophalen op 15 december. Belt u daarvoor tot één dag van tevoren met dhr. M. Goud (6761696) of dhr. A v.d. Linden (6767188).

De Boekenbus staat zaterdag 2 december weer van 9-12u op het kerkplein. Op zoek een boek? We hebben een breed aanbod! Of wilt u juist boeken inleveren? Van harte welkom!

Choral Evensong Komende woensdagavond 6 december is er alweer een Choral Evensong! Prachtig en inspirerend om je zo voor te bereiden op het aanstaande Kerstfeest. Komt u ook naar de Hervormde Kerk in Mijnsheerenland? En wie neemt u mee? Het is mede georganiseerd voor muziekliefhebbers die misschien niet zulke kerkgangers zijn…

Zingen bij de Kerstboom 8 december staat de kerstboom weer op het kerkplein. En dan gaan we 19.00 natuurlijk weer met alle Maasdammers kerstliederen zingen! We worden begeleid door koperblazers van Maasmuziek. Na afloop is er warme chocolademelk!

Agenda 1/12 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 2/12 9.00-12.00 Boekenbus; 3/12 20.00 belijdeniskring; 4/12 19.00 gebedskring, 19.45 kerkenraad; 6/12 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.30 Choral Evensong in Mijnsheerenland; 19.45 Cantorij; 7/12 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 8/12 19.00 zingen bij de kerstboom, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 9/12 voor 16.00 kopij HC; 9/12 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte We mogen een nieuwe start maken. Met ons hart in de hemel, verwachten we met blijde verwachting onze Heer Jezus op aarde. Hij zal ons redden (een ander doet het immers niet…)! Ook hier en nu!

                                                                                                                                                                     Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.