Zondag 24 december, 4e Advent 10.00uur, ds. J. Prosman, 22.00uur, ds. J. Prosman, kerstnachtdienst

Maandag 25 december, 1e Kerstdag
10.00uur, ds. J. Prosman, kerstmorgendienst

zondag 31 december
10.00uur, ds. J. Prosman
17.00uur, ds. J. Prosman, gezamenlijk Oudejaardienst met GK, Puttershoek

zondag 7 januari
10.00uur, ds. J. Prosman

 

Bloemen Afgelopen zondag gingen de bloemen met hartelijke felicitaties voor hun 60-jarig huwelijksjubileum op maandag 11 december naar fam. Mooijaart-Kooijman.

Afgelopen zondag vierden we het Heilig Avondmaal. De allergrootste bloem die tot bloei kwam in de woestijn die deze wereld toch vaak ook is, is wel de liefde van God die Hij ons geeft in onze Heer Jezus! Dankbaar gedachten we dat Hij gekomen is om ons alles te geven.

Zondag 4e Advent De nevendienst leest het verhaal van de engel Gabriel (Lukas 1: 26-38). Maria hoort van hem het allerbijzonderste nieuws uit de geschiedenis: ze krijgt een  kind, de Zoon van God. Jezus moet Hij heten, ‘De HEER redt’, want Hij komt mensen bevrijden uit de macht van zonden en kwaad.

Kerstnachtdienst We zijn met de herders in de nacht (Lukas 2) als de engelen de geboorte van de Messias aankondigen. We gaan met de herders mee naar de stal om het grootste wonder aller tijden te aanschouwen. We zingen met de engelen mee: ‘Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (onze cantorij helpt ons daarbij met overgave). Iedereen is hartelijk welkom om dit mee te vieren. Neemt u uw buren, vrienden en kennissen ook mee?

1e Kerstdag Ook in de kerstmorgendienst lezen we Lukas 2:1-20, maar nu vooral met de kinderen. Het wordt licht! Hemel en aarde worden door het wonder van Kerstfeest met elkaar verbonden! Sinds de geboorte van Christus gloort er altijd licht.

Zondag 31 december Deze zondag hebben we bij wijze van uitzondering 2 diensten! In de ‘gewone’ zondagmorgendienst om 10.00u lezen we verder uit Lukas (2:22-40). Bij de tempel ontmoeten we Simeon en Hanna. Op deze dag verandert alles voor hen. Ze zien Jozef en Maria met het kindje en weten meteen: door dit kind is de wereld veranderd. Zijn wij ook Simeons en Anna’s?

Oudejaarsdienst Samen met de Gereformeerde kerk Puttershoek – Maasdam luiden we het jaar uit. Samen blikken we in de gereformeerde kerk terug en samen blikken we vooruit. God draagt ons jaar uit en jaar in…

Zondag 7 januari Lezen we met de nevendienst mee uit Matteüs 2:1-12. Wat een verrassing! We geven met de Wijzen geschenken aan het kindje Jezus. We willen daarmee laten zien wat Hij voor ons betekent. Dat we verrast zijn en Hem graag willen verrassen met onze aanbidding en toewijding.

Omzien naar elkaar We bidden zondags en dagelijks voor de zieken. We bidden dat God geneest en nabij is, uitzicht geeft en vrede voor nu en eeuwig. Denkt u aan mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen en dhr. J. van Wingerden (weer thuis na een geslaagde operatie). ‘De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde’ (Jesaja 35: 1, 2).

In memoriam We gedenken onze broeder Coen Peet. Hij overleed vrijdagmorgen 15 december in de leeftijd van 75 jaar. Jarenlang heeft hij zich met veel energie en toewijding ingezet voor onze kerk. Tot voor een jaar was hij ouderling-kerkrentmeester. Daarnaast is hij tot op het laatst voorzitter geweest van het bestuur van het Ontmoetingscentrum. We bidden om rust en troost voor de nabestaanden! We mogen geloven dat Coen de rust gevonden heeft in het Vaderhuis met de vele woningen. Donderdagmiddag 21 december geeft de uitvaart plaatsgevonden vanuit onze kerk.

Achter de plataan 28 december en 4 januari is de Inloopochtend Achter de Plataan gesloten.

Agenda 22/12 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 24/12 22.00 kerstnachtdienst; 25/12 10.00 kerstmorgendienst; 26/12 kerstdiner alleenstaanden en ouderen; 29/12 kerstdiner jeugdsoos/catechese; 31/12 17.00 oudejaarsdienst in de GK Puttershoek; 6/1 9.00-12.00u extra boekenverkoop in het Ontmoetingscentrum

Tenslotte We zijn blij te kunnen melden dat de operatie Tom, de vriend van dochter Andrea goed gegaan is en dat hij weer thuis is. Hij zal wel nog lang moeten herstellen.

In deze kersttijd leren we opnieuw omhoog kijken. Uit de hemel komt Gods liefde en genade ons tegemoet!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.