Zondag 17 december, 3e Advent 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke felicitaties voor hun 50-jarig huwelijksjubileum op vrijdag 8 december naar fam. Van der Linden-De Lijster.

Afgelopen zondag hadden we een heel bijzondere themadienst. Tom Loek (Tom) van Steenselen, Seppe Anthonie Hendrik (Sep) Snaaijer en Paulus Jacob (Finn) Snaaijer ontvingen de Heilige Doop! Wonderlijke genade! In de doop wordt zichtbaar wat God ons allemaal geeft en belooft: Als goede Vader zal Hij altijd voor ons en onze kinderen zorgen. De Zoon, onze Heer Jezus, wast ons en onze kinderen zuiver en schoon van alle zonden en alle kwaad (wat een offer heeft Hij daarvoor gebracht!). En de Heilige Geest doopt ons elke dag onder in Gods liefde (de echte doop gaat elke dag door!): in de werkelijkheid van Gods Vaderlijke en verzoenende liefde. Zo leren wij geloven. Door dagelijkse onderdompeling in de werkelijkheid van het evangelie. Door opvoeding en kerkgang (ontvang genade en vrede en zegen!), leren wij vertrouwen, leren we leven als kinderen van God.

Komende zondag, 3e Advent, vieren we het Heilig Avondmaal. In de adventstijd kijken we immers boven het alledaagse uit naar de komst van Gods rijk. Zijn komst op aarde heeft onze harten zo vol gemaakt: we zien vol verlangen uit naar de bruiloft van het Lam.

Met de kindernevendienst lezen we mee uit Jesaja 35:1-10. Jesaja gelooft in wonderen. Dat in de woestijn bloemen gaan bloeien. Dat een dorre vlakte verandert in vruchtbare grond… Dat is nog eens adventsgeloof!

In de dienst collecteren we voor kerk en eredienst; bij de uitgang is de collecte voor de diaconie, onze goede-doelen-pot.

Omzien naar elkaar We bidden voor ‘onze’ zieken (en meer dan dat): mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet (weer thuis), mw. S.W. Reedijk-van Eekelen en dhr. J. van Wingerden (deze week operatie). Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 134: 3)!

Choral Evensong Komende woensdagavond 20 december is er Choral Evensong in de dorpskerk van Westmaas. Nog 1 kans om op deze unieke manier samen naar Kerstfeest toe te leven…! Vrij toegankelijk! Wie neemt u mee?

Kerstmarkt Komt u vrijdagmiddag 15 december van 14-17u naar de Kerstmarkt in het Ontmoetingscentrum? Er is heel veel van uw gading. Niet alleen gezelligheid en warmte…

Muziek in de kerk Tijdens de kerstmarkt is er vanaf 16.00u ook muziek in de kerk… De muziekleerlingen van Els in’t Veld spelen en zingen het verhaal van het Ezeltje… Nieuwsgierig?

Begrotingen 2018 liggen ter inzage. Wilt u ze inzien, dan kun u een afspraak maken met Hetty Knoot (diakonie) of met Leo den Boer (kerkrentmeesters).

Agenda 15/12 v.a. 9.00u ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwenBijbelkring, 14.00-17.00 kerst-rommelmarkt, 16.00 muziekuitvoering leerlingen Els in ‘t Veld, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 17/12 na de kerkdienst Cantorij, 20.30 belijdeniscatechese; 18/12 19.00 gebedskring, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 19/12 19.45 Cantorij; 20/12 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 19.30 Choral Evensong, Dorpskerk Westmaas; 21/12 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 22/12 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte Advent is ook hopen en geloven temidden van zorgen! Advent is ook bidden om ontferming. Bidt u ook voor Tom, de vriend van dochter Andrea? We hopen dat de operatie deze week goed verloopt!

                                                                                                                                                                     Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.