Zondag 10 december, 2e Advent 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilige Doop

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet naar mw. Weijers-Kleinendorst.

Afgelopen zondag, 1e Advent, werden we opgeroepen door Jezus Zelf om waakzaam te zijn en Zijn komst te verwachten (Markus 13:24-37). Wees wakker! Sluit je ogen niet! Voor de moeiten van het bestaan mag dat soms best even natuurlijk. Je moet immers af en toe ook eens uitrusten. Maar sluit je ogen niet voor de toekomst van de Heer. Met de wolken komt Hij. Is Hij niet reeds komend? Het is toch allang Pinksteren geweest? Je ziet de tekenen van Zijn aanwezigheid toch al! In ieder geval: Hij komt. Het is weer Advent!

Komende zondag hebben we feest! Tom Loek van Steenselen, Sepp Anthonie Hendrik Snaaijer en Paulus Jakob (Finn) Snaaijer mogen de heilige Doop ontvangen! Het is geweldig dat God hen, zo jong als ze zijn, onderdompelt in Zijn liefde en genade! Dat geeft hoop voor hun leven!

We lezen de Heilige Schrift met de nevendienst mee uit Jesaja 2. De Adventsverwachting spat ervan af! ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen’ (4). Stel je voor! Dit is wat Jezus komt brengen: vrede op aarde. Vrede tussen mensen. Vrede in mensenharten. Vrede met God!

In de dienst collecteren we voor kerk en eredienst; bij de uitgang is de collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Omzien naar elkaar We leven mee met onze de zieken: mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, die afgelopen week in het ziekenhuis gelegen heeft, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet, die in het ziekenhuis ligt, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij U van eeuwigheid (Psalm 25: 3, berijmd).

Choral Evensong Komende woensdagavond 13 december is er Choral Evensong in onze Maasdamse kerk! Komt u ook om samen naar Kerstfeest toe te leven? Vrij toegankelijk!

De Boekenbus heeft zaterdag 2 december het mooie bedrag van 130 euro opgebracht. Hartelijk dank!

Kerstmarkt Komt u vrijdagmiddag 15 december van 14-17u naar Kerstmarkt in het Ontmoetingscentrum. Heeft u nog spullen hiervoor? Belt u daarvoor vóór 14 december met dhr. M. Goud (6761696) of dhr. A v.d. Linden (6767188). Ze worden dan vrijdag voor de Kerstmarkt opgehaald.

Erg fijn als u wilt helpen met het gereedzetten van de spullen in de ochtend. Voor de verkoop zoeken we ook nog hulp. Aanmelden graag via elfjesnel@gmail.com of tel. 6764169.

Tijdens de rommelmarkt is er vanaf 16.00u ook muziek in de kerk…

Kerststukjes Wilt u 14 december, voor de kerstmarkt, helpen met kerststukjes maken? U bent welkom van 9-21 uur in het Ontmoetingscentrum. Brengt u een snoeischaar en schilmesje mee? Hebt u ‘groenmaterialen’ uit uw tuin, wij zijn er erg blij mee om te verwerken in de stukken, fijn als u het af wilt geven voor 10 uur.

Zingen bij de Kerstboom komt u 8 december om 19.00 ook onder begeleiding van de koperblazers van Maasmuziek zingen bij de kerstboom op het kerkplein? Na afloop is er warme chocolademelk!

Agenda 8/12 19.00 zingen bij de kerstboom, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 9/12 voor 16.00 kopij HC; 11/12 20.00 Bijbelkring; 13/12 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 19.30 Choral Evensong in Maasdam; 14/12 9.00-21.00 kerststukjes maken, 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 15/12 v.a. 9.00u ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwenBijbelkring, 14.00-17.00 kerst-rommelmarkt, 16.00 muziekuitvoering leerlingen Els in ‘t Veld, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring.

Tenslotte Advent is uitzien, blij en hoopvol de toekomst van de Heer tegemoet leven. Na het duister komt de dag van Gods liefde!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.