Zondag 5 november 10.00uur, ds. J. Prosman, Oogstdienst

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke felicitaties voor hun 55-jarig huwelijk naar fam. De Snoo-Middelkoop.

Afgelopen zondag De Reformatie is 500 jaar geleden. Mooi om op terug te kijken en de ontstaansgrond van onze protestantse kerken te vieren. Maar waar het natuurlijk echt om gaat, is dat er vandaag ook steeds weer reformatie is! Steeds weer zal het er om gaan dat Gods vrije genade ook echt vrij beschikbaar wordt gesteld door de kerk! Gods genade is voor iedereen, zo leerden we zondag van DE Grote Reformator, onze Heer Jezus Christus: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon…’ (Mattheüs 22: 1‐14). Velen werden genodigd. Het aanbod was overvloedig ruim. Dat is onze taak als kerk: ‘nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt’ (vs.9). De reformatieopdracht vandaag is: laat het in de kerk het feest van Gods vrije genade zijn! En: laat iedereen (!) dat weten. Nodig iedereen uit! Open die kerk!!

Komende zondag Het is oogstdienst! Op de avondmaalstafel mogen we weer onze gaven van dankbaarheid uitstallen! Het is dankdag en daarom willen we delen van alles wat God ons heeft geschonken! We lezen het verhaal van de arbeiders in de wijngaard (Mattheus 20: 1-16). Het gaat daar ook om eerlijk delen. De ander gunnen dat hij van de overvloed overvloedig mag meedelen. U gunt uw medemens toch ook voldoende zodat hij ook goed leven kan? We zijn blij dat God ons weer zo gezegend heeft!

Bij de uitgang houden we de Dankdagcollecte.

Omzien naar elkaar Denken we aan onze zieken? Gebed en medeleven wordt zeer gewaardeerd! We bidden voor mw. N. van Steensel-Verloop in het ziekenhuis, voor mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. L. den Boer, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt , mw. A. Goud, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 121: 7,8).

Geloofsopvoeding Waar sta jij? Het gezamenlijk jeugdwerk van de vijf kerken uit Puttershoek en Maasdam organiseert woensdag 15/11 20.00–22.00 een avond over geloofsopvoeding in De Schakel, Arent van Lierstaat 7, Puttershoek. Journalist en presentator Ted Konings leidt ons op ludieke wijze met discussie, uitwisseling en verdieping. Dé avond waar je op verrassende wijze op het andere been kunt worden gezet… Laat je inspireren door de ervaringen van andere (groot-) ouders en opvoeders, weeg je argumenten af en wie weet, sta je ineens aan de andere kant! Meer info en aanmelden: de5kerken@gmail.com. Van harte uitgenodigd!

Boekenbus Zaterdag 4/11 staan we weer van 9-12u voor u klaar onder de plataan op het kerkplein, Raadhuisstraat 35. U kunt dan ook uw overtollige boeken inleveren voor het goede doel.

Winter-Rommelmarkt Zaterdag 11/11 van 9-12u bent u allemaal weer hartelijk welkom op onze verkoopdag. We hebben weer van alles te koop, van een kop koffie met wat erbij tot dat ene hebbedingetje dat u altijd al wilde. En dan is er natuurlijk nog de welbekende gezelligheid! Zien we elkaar zaterdag!

Agenda 3/11 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 4/11 9.00-12.00 Boekenbus; 5/11 10.00 dankdag/oogstdienst; 6/11 19.00 gebedskring, 19.45 kerkenraad; 8/11 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 9/11 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.15 doopcatechese; 10/11 vanaf 9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniskring; 11/11 9.00-12.00 rommelmarkt, voor 16.00 kopij HC; 13/11 13.00 groep 6 OBS De Pijler op bezoek in de kerk, 19.30 Bijbelkring.

Tenslotte Laten we weer een reformatie starten. Er zijn teveel mensen die niet meer weten van Gods vrije genade!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.