Zondag 26 november 10.00uur, ds. J. Prosman, eeuwigheidszondag

Bloemen Zondag gingen de bloemen als bemoediging en groet naar mw. S.W. Reedijk-van Eekelen.

Afgelopen zondag We luisterden naar onze Heer. Hij vertelde ons hoe het er aan toe zal gaan als Hij terugkomt (Mattheüs 25:31-46). Schapen en bokken. Onze eerste reactie bij deze gelijkenis is schrik. Wie wil er geoordeeld worden immers? Wie zal de toets doorstaan? Maar dan rekenen we buiten de Herder! Hij bevrijdt de schapen en brengt ze thuis. Ook al hadden ze van zichzelf gedacht dat ze niet goed genoeg waren. Wat Jezus al heeft gedaan, komt Hij weer doen: Hij ontfermt Zich over hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. Hij redt hen die net zo’n hart hebben ontvangen als Hij heeft: vol ontferming en barmhartigheid. Mensen die hebben geleerd graag en dankbaar het grote gebod na te leven. Opmerkelijk detail is dat Jezus’ redevoeringen over de laatste dingen meteen volgen op het Grote Gebod (Mattheüs 22: 34-40). Jezus’ onderwijs is uitgemond in een botsingen met de religieuze leiders. Wat duidelijk wordt, is dat niet zij, maar Jezus de laatste Rechter is… Gelukkig maar!

Komende zondag herdenken we de gemeenteleden die ons voorgingen. Nog eenmaal klinken hun namen in ons midden en worden de herinneringskaarsen ontstoken.

– Wouter Louis van der Perk, geboren op 12 december 1929, overleed 28 december 2016.

– Pieter Holleman geboren op 19 januari 1931, overleed 22 september 2017

– Adrianus Jan Hoogvliet geboren op 5 september 1930, overleed 13 februari 2017

– Hendrika Margaretha de Geus – Brandt geboren op 21 oktober 1932, overleed 15 januari 2017

– Neeltje den Boer – de Geus geboren op 13 november 1933, overleed 9 september 2017

– Hendriksje de Geus – van der Sijde geboren op 5 maart 1921, overleed 22 maart 2017

– Jan Joost van Steensel geboren op 10 maart 1935, overleed 1 maart 2017

– Jan Sluimer geboren op 5 mei 1936, overleed 19 juli 2017

– Grietje Hollestein – Tuk geboren op 8 januari 1921, overleed 15 mei 2017

Zij liggen in Gods handen en daar willen we hen vol vertrouwen laten. Hij is rechtvaardig en genadig!

We lezen in deze dienst uit Openbaring 7. We mogen met Johannes mee de hemel in kijken, waar een menigte die niemand tellen kan, tot glorie van God het feest van de eeuwige zaligheid viert.

In de dienst collecteren we voor kerk en eredienst; bij de uitgang is de kerstcollecte voor de kindernevendienst.

Omzien naar elkaar We denken aan onze zieken en aan ieder die het moeilijk heeft. Naast bidden, in de kerk en persoonlijk, willen we hen ook op allerlei andere manieren nabij zijn. Een bezoekje, een beetje hulp waar nodig, doet zo goed! Denken we aan mw. N. van Steensel-Verloop, dhr. J.G. de Penning, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt , mw. A. Goud, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. (Psalm 90:1).

Kerst-Rommelmarkt Vrijdagmiddag 15 december is van 14-17u de Kerst-Rommelmarkt in het Ontmoetingscentrum. U kunt uw spullen daarvoor laten ophalen op 24 november en 15 december. Belt u daarvoor tot één dag van tevoren met dhr. M. Goud (6761696) of dhr. A v.d. Linden (6767188).

Choral Evensong Komt u woensdagavond 19.30u ook naar de Choral Evensong in de hervormde kerk in Puttershoek? Wie neemt u mee om samen een begin te maken met Advent? Om samen te genieten ook van een bijzondere muzikale kerkervaring?

Agenda  24/11 vanaf 9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniskring; 26/11 10.00 eeuwigheidszondag; 27/11 20.00 Bijbelkring; 29/11 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.30 Choral Evensong in Puttershoek; 19.45 Cantorij; 30/11 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 1/12 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring.

Tenslotte Aan het einde beginnen we gewoon weer opnieuw… Met Gods hulp! Wat is ons christelijke geloof toch oneindig optimistisch! Goede kerkelijke jaarwisseling gewenst!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.