Zondag 19 november 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen als dank voor haar jarenlange inzet voor de bloemendienst naar Hetty Knoot.

Afgelopen zondag Geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven werden we getroost en ontvingen we hoop. We horen en zien in de media zo vaak dat de wereld dreigt te vergaan. Enorm veel mensen voelen zich daarom niet zo veilig. Daar komt nog bij dat we ook vaak te horen krijgen dat het de schuld van iets of iemand is, of zelfs je eigen schuld. Ook in de Bijbel horen we hierover (de Bijbel gaat immers over het leven!). Paulus heeft te maken met mensen in Thessalonica die wanhopig bij het graf van geliefde broeders en zusters staan. Hij troost hen met het Paasverhaal en met het vooruitzicht van de wederkomst van Jezus Christus: de doden over wie we nu zo inzitten zullen opstaan en ons zelfs voorgaan om Jezus in te halen bij Zijn triomfantelijke intocht als overwinnaar. En ook de Heer Jezus horen we over eindtijd en verwoesting. Maar ook Hij troost en geeft hoop: juist als wij wanhopig vluchten moeten, zal Hij komen. Als een bliksem zo plotseling. Maak je daarom niet ongerust. Laat je hart niet op hol brengen door onheil en onheilsprofeten en valse messiassen. Hoop! Hij komt ons verlossen. Alles komt goed!

Komende zondag We leven naar het einde van het kerkelijk jaar toe. Voor we beginnen met een nieuw Advent, kijken we om. Zoals altijd ontdekken we dat achter onze rug alles steeds afloopt en eindigt. In de kerk kijken we voor de voleinding echter vooral ook vóóruit. Zondag doen we dat samen met de Heer Jezus als we Matteüs 25:31-46 lezen. Hoe zit het ook alweer met schapen, bokken, armoede, honger, verdriet. Jezus maakt het verschil op tijd duidelijk. Op tijd om er wat mee te kunnen doen. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe je met Hem omgaat. ‘Ik was het’, zegt Hij. ‘Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’

Bij de uitgang is de collecte voor kerkbeheer.

Omzien naar elkaar We hebben zondag gebeden voor mw. N. van Steensel-Verloop, dhr. J.G. de Penning, mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. L. den Boer, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt , mw. A. Goud, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet, mw. S. Reedijk en mw. J.W. Vree-van Dongen. Wilt u in de week ook steeds voor hen bidden (en wellicht nog wat meer)! Wie bij God schuilen, krijgen beschermengelen: De HEER vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat (Psalm 91:11).

Winter-Rommelmarkt Wat een drukte en gezelligheid hebben we weer beleefd! En wat een prachtige opbrengst: 1880,- euro! We zijn blij en dankbaar voor alles en iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!

De oecumenische leeravond is op 22 november 20.00u in Het Ontmoetingscentrum naast de kerk. Deze avond gaat over religieuze muziek en wordt verzorgd door Henk Schoenmakers, de organist van de RK kerk. Iedereen van harte welkom!

Choral Evensong In de kerken van Puttershoek (29/11), Mijnsheerenland (6/12), Maasdam (13/11) en Westmaas (20/11) worden in de adventstijd Choral Evensongs gehouden. Een nieuw initiatief in de Hoeksche Waard! Een Choral Evensong is een dienst (zonder preek) met prachtige Engelse kerkmuziek. Er komen beslist heel goede koren en muzikanten! Een mooie gelegenheid om eens iemand mee naar de kerk te nemen op een doordeweekse avond. Samen genieten van prachtige muziek en samen voorbereiden op het komende Kerstfeest!

Agenda 17/11 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 20/11 19.00 gebedskring; 22/11 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij, 20.00 oecumenische leeravond; 23/11 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 wijkontmoetingsavond; 24/11 vanaf 9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniskring; 26/11 eeuwigheidszondag.

Tenslotte Christenen zo raar nog niet met hun eeuwige optimisme. Inspirerend wat een vitaliteit en hoop we ontvangen door het geloof in Gods liefde in Christus!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.