Zondag 12 november 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen ter bemoediging, met hartelijke groet en beterschapswensen van ons allemaal naar mw. Schippers-Vermaas.

Afgelopen zondag Dankbaar kijken we terug op de oogst/dankdagdienst! De tafel voorin de kerk stond vol met onze gaven van dankbaarheid (er staat een prachtige foto op onze facebookpagina: Hervormde Gemeente Maasdam. Mensen die het nodig hebben en niet bij de voedselbank terecht kunnen, hebben het van ons gekregen. Als je echt dankbaar bent, wil je immer graag eerlijk delen. Daarover ging ook de preek. Bij Gods gebod om het loon van arbeiders niet achter te houden (Deuteronomium 24: 14-15) lazen we de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard uit Mattheus 20: 1-16. De heer van de wijngaard was buitengewoon gul: Hij deelde graag en eerlijk! Hij deelde naar wat zijn arbeiders nodig hadden. Zo zegent God ook. In de natuur. En ook in het geloof. Er is overvloed aan zegen (werk en oogst in de wijngaard). Het enige wat wij als ‘arbeiders’ hoeven te doen is ons best doen om in de zegen te delen en de vruchten te ontvangen. Werk en vruchten die we nooit zouden kunnen verdienen, maar die God in Zijn liefde zonder aanzien des persoon uitdeelt! Wie deelt er in de rust na gedane arbeid?

Komende zondag We gaan naar de voleinding toe. Dat horen we de milieuprofeten verkondigen in de media: als er niks verandert, vergaat de mensheid en misschien wel de hele wereld… Ook in de kerk weten we van de voleinding. We lezen daar zondag van in Mattheus 24: 15-28. Maar geloof geeft hoop! Heel anders dan ongeloof en wantrouwen en bangmakerij… We lezen daarom als gelovige kinderen ook met de nevendienst mee uit 1Tessalonicenzen 4:13-18. Daar horen we de apostel Paulus vertellen wat het voor onze hoop voor de toekomst betekent dat de Zoon van God alles voleindigt heeft!

Bij de uitgang is de collecte voor Kerk in Actie: Op de bres voor vluchtelingenkinderen in Nederland.

Omzien naar elkaar In lief een leed leven we met elkaar mee! Wilt u het daarom melden als er wat is? We hebben zondag gebeden voor mw. N. van Steensel-Verloop, voor de dhr. J.G. de Penning (weer thuis uit het ziekenhuis), voor mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. L. den Boer (tot onze vreugde weer in de kerk!), mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt , mw. A. Goud, mw. I. Middelkoop-Kruithof, dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk en voor fam. Verplanke omdat oma Verplanke plotseling overleden is.

Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 124: 8).

Geloofsopvoeding Komt u woensdag 15/11 20.00–22.00 ook naar de geloofsopvoedingsavond van ons gezamenlijke jeugdwerk in De Schakel, in Puttershoek? Onder leiding van journalist en presentator Ted Konings belooft en het een zinnige en leuke avond te worden! Wie weet… Meer info en aanmelden: de5kerken@gmail.com.

Boekenbus De boekenmarkt van 4/11 heeft het formidabele bedrag van 215 euro opgebracht. Iedereen heel hartelijk dank!

Winter-Rommelmarkt Komt u zaterdag 11/11 van 9-12u ook naar de Rommelmarkt in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35? Samen gezelligheid beleven en het goede doel dienen. We zien naar u uit!

Voltooid leven Van de Confessionele vereniging, afdeling Hoeksche Waard, ontvingen we een uitnodiging voor een avond waarin ds. R.H.M. de Jonge (oud-predikant van Puttershoek en de vader van…) komt spreken over het actuele thema ‘voltooid leven’. Alle leden en belangstellenden zijn 15/11 19.30u van harte welkom in Ons Centrum, Kerkstraat 25, ‘s Gravendeel.

Agenda 10/11 vanaf 9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniskring; 11/11 9.00-12.00 rommelmarkt, voor 16.00 kopij HC; 13/11 13.00 groep 6 OBS De Pijler op bezoek in de kerk, 19.30 Bijbelkring; 15/11 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij, 20.00–22.00 avond geloofsopvoeding gezamenlijk jeugdwerk: De Schakel, Puttershoek; 16/11 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 wijkontmoetingsavond; 17/11 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring;

Tenslotte Dankbare mensen doen altijd hun best om Gods zegen te ontvangen! En te delen!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.