Zondag 8 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman. 16.00uur, ds. A.A. v.d. Berg; Vriendendienst met Puttershoek

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven naar mw. N. van Steensel-Verloop.

Afgelopen zondag Het was Israëlzondag! We vierden dat het Evangelie, wonder boven wonder, door en via Israël tot ons gekomen is. Wij mogen door Jezus Christus delen in het heil dat Israël gekregen heeft. Wat een onderneming heeft God op touw gezet om ons te bereiken. Iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, zijn we dankbaar. God en Jezus voorop. Maar ook Israël. Goedbeschouwd is het elke zondag Israëlzondag: de Bijbel (OT én NT) is immers een door en door Israëlitisch boek, en Jezus de grootste Joodse man aller tijden!

Komende zondagochtend Zondag is iedereen weer welkom in Gods huis (echt! IEDEREEN is altijd welkom in de kerk!). In de morgendienst luisteren we naar het Evangelie uit Lukas 14:1-11. Wat is je plaats? Als je bent uitgenodigd bij een bruiloftsfeest, moet je daar natuurlijk niet meteen de beste plaats pakken…: ‘wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De collecte is voor House of Hope, interkerkelijke stichting die mensen helpt in achterstandswijken van Rotterdam-Zuid.

Vriendendienst Zondag hebben we een 2e dienst! Eén die extra voor de kinderen en de jongeren bedoeld is, samen met onze Hervormde zustergemeente uit Puttershoek: onze jaarlijkse vriendendienst. Het kinderkoor zingt. Ds. Van den Berg preekt. Jongeren doen een sketch. Het thema is: Wie opent de… put? Het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4: 4-42 staat centraal. Er zijn wel een paar putten te openen! Maar de belangrijkste is die met het Levende Water… We zien ernaar uit! Neem ook gerust eens een gast mee.

Omzien naar elkaar  We bidden voor de zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? … de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid (Psalm 121).

Overleden Zondag stonden we stil bij het overlijden van Pieter Holleman. Lange jaren was hij onder ons een gewaardeerd gemeentelid en kerkganger. 22 september overleed hij in de leeftijd van 86 jaar. Hij mag nu genieten van de hemelse rust! We leven mee met de nabestaanden!

Boekenbus Zaterdag 9/10 staat de boekenbus weer van 9-12u op het kerkplein. Zoekt u een mooi boek, kom dan eens gezellig kijken. De prijzen zijn heel schappelijk. En heeft u oude boeken? U kunt ze bij ons kwijt. Kijkt u eens op onze website: http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 6/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring; 7/10 9.00 Boekenbus; 9/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 11/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 12/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 13/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 14/10 vóór 16.00 kopij HC.

Tenslotte We zijn elke dag dankbaar voor de verlossing van Israël, die door Jezus Christus ook onze verlossing werd!

 Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.