Zondag 22 oktober 10.00uur, ds. J.H. Verwaal, Ureterp

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar fam. Belder aan de Gatsedijk.

Afgelopen zondag vroegen we ons af of geloven zwaar is… Immers, je mag niet zomaar alles als je gelooft (anders wel trouwens?). En je moet ook best veel. Naar de kerk bijvoorbeeld. En naar catechisatie. En bidden. En volgens Gods geboden leven. En niet een beetje: met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en al je kracht. En dan ook nog eens je medemens liefhebben. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Toch? Het is een dagtaak! Best zwaar. En steeds meer mensen proberen er onderuit te komen, lijkt het. Maar… wat is er nu echt zwaar: geholpen worden door God of alles zelf voor elkaar moeten boksen. Liefhebben of (een beetje) haten? Vertrouwen of wantrouwen. Alles voor jezelf houden of delen? Kortom: geloven mag dan wel eens moeilijk of zwaar zijn, niet geloven is onmenselijk zwaar. Je kunt beter maar gewoon naar de kerk gaan en naar catechisatie. Dat is geloofsfitness. Het kost inspanning, maar je wordt er geestelijk fit en veel gelukkiger van!

Komende zondag gaat onze oud-predikant, ds. Jac. Verwaal ons voor in het luisteren naar Gods Woord en in de gebeden. We zijn daar blij om! We bidden om een rijk gezegende eredienst.

De nevendienst werkt met het evangelie-verhaal uit Matteüs 9:1-8. Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Je zonden worden je vergeven’. Wat een wonder dat je zomaar bevrijd wordt van wat je verkeerd gedaan hebt! Als bevestiging dat het echt waar is, geneest Jezus hem bovendien van zijn verlamming… Hij kan zomaar naar huis gaan. Zo wil de Heer ook ons bevrijden!

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar  We leven met elkaar mee in zorgen en blijdschap, rouw en vreugde. Met een kaartje ter bemoediging. Een praatje om elkaar een hart onder de riem te steken. En vooral bidden we voor elkaar, omdat God de enige is die echt altijd helpen en troosten kan. In de kerk hebben we gebeden voor: mw. M.J. Schippers-Vermaas (zij is weer thuis na een zeer geslaagde operatie), dhr. L. den Boer, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser, mw. A. Goud, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ (Psalm 91:1, 2).

Wijkontmoetingsavond Donderdag 26 oktober is er een wijkontmoetingsavond in de wijk van ouderling J. Vermeulen. We komen bij elkaar bij fam. de Vlaming,   Fazant 24. Inloop vanaf 19.45u; afsluiting ~21.30u. Er zullen later nog meer avonden volgen in de andere wijken. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Het thema is dit seizoen: OPEN KERK!/?. Want ja, hoe open is de kerk voor iedereen? U komt toch ook? Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Ophaalochtend Rommelmarkt Heeft u goede bruikbare spullen Voor de Winter-Rommelmarkt op 11 november? 27 oktober is de ophaalochtend. Belt u a.u.b. vóór 26 oktober met dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696). Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of www.facebook.com/marktmaasdam.

Agenda 23/10 19.00 gebedskring, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 25/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij, 20.15 doopcatechese; 26/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 wijkontmoetingsavond; 27/10 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese.

Tenslotte Na de herfstvakantie gaan we weer vol goede moed aan de slag met geloofsfitness (zie afgelopen zondag, of luister die dienst nog eens terug op kerkdienstgemist.nl).                                                                                                

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.