Zondag 15 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 45-jarig huwelijk naar dhr. en mw. ter Haar-Roodsant.

Afgelopen zondagmorgen maakten we mee hoe de Heer Jezus als de Goede Herder optrad. Hij was bij een sabbatsmaaltijd bij een belangrijke farizeeër thuis (Lukas 14: 1-11). Dan verwacht je toch een klein beetje hemel op aarde: rust en feest, dat je op adem kunt komen. Daar is zo’n maaltijd op sabbat toch voor bedoeld. Net als de kerkdienst! Maar stiekem was er onrust en ongenade, hoogmoed en rivaliteit. Gelukkig greep Jezus in en genas de man die ze als struikelblok voor Hem bedoeld hadden. Die man kreeg ook, voor het eerst in lange tijd, weer eens een echte sabbat. Doordat Jezus niet zomaar domweg regels toepast, maar zich voor alles aan het Grote Gebod houdt. Lees alle verhalen van Jezus nog maar eens en ontdek dat Zijn hele leven het Grote Gebod IS! Zo verlost Hij ons van ongenade en verlorenheid. Wij leven van Gods liefde in Christus. En Hij verwacht die houding ook van Zijn discipelen. Dat je plaats maakt voor het geluk van de ander. Ook al kost dat soms wat. Dat heet liefde…

Zondagmiddag beleefden we een prachtige Vriendendienst samen met onze hervormde zustergemeente Puttershoek. Wat kunnen die kinderen mooi zingen! Er is van alles opengegaan. Monden, oren. Maar ook harten. Eerst van de Samaritaanse vrouw bij die put (Johannes 4: 4-42). Ze kwam daar voor water, gewoon water. Maar toen maakte Jezus de beerput van haar leven open. Er kwam zoveel verdriet en mislukking openbaar. Maar toen bleek Jezus’ hart ook open te zijn: de put met levend water! En haar problemen werden opgelost doordat zij dat levende water te drinken kreeg…: liefde, genade, ontferming! Luister de preek nog eens terug op kerkdienstgemist.nl!

Komende zondag Komende zondag gaat heel de dienst over het Grote Gebod. We lezen o.a. Matteüs 22:34-46. Het blijkt dat geloven een dagtaak is, iets dat je hele leven doortrekt en vormgeeft. Je kunt immers niet een beetje liefhebben. Liefhebben doordringt je hele bestaan. Heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Is dat geen zware opdracht waaronder je gebukt gaat? Niet als je eerst gevuld wordt met Gods liefde. Er is niets dat je gelukkiger maken kan!

De collecte is voor Wereldvoedseldag (Kerk in Actie), ondersteuning van de landbouwactiviteiten in Zuid Soedan, d.m.v. zaaigoed , training en bijenkorven.

Omzien naar elkaar  We bidden voor de zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas (zij wordt deze week geopereerd), dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud (deze week gesprekken over evt. verdere behandeling), Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed (Psalm 23:4).

Boekenbus De Boekenmarkt bestaat precies 7 jaar! De laatste verkoop gaf dat feit een extra feestelijk tintje met een hele mooie TOP-opbrengst: 235,-euro!! Met 47 bezoekers was het bovendien een heerlijk drukke ochtend. Iedereen dank! In november beginnen we met goede moed aan ons 8e verkoopjaar.

Agenda 13/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 14/10 vóór 16.00 kopij HC; 18/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 GEEN Cantorij; 19/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; GEEN catechese deze week; 23/10 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte De herfstvakantie is er alweer. Er zullen in komende week weinig activiteiten zijn om de kerk. Of je nu thuis blijft, of even tussenuit gaat: geniet van de rust. De Goede Herder is overal!

                                                                                                                                                                     Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.