Zondag 17 september 10.00uur, Ds. T. Meijer, Puttershoek

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Helen Bijl.

Afgelopen zondag We hadden een open huis. De kerk is een open huis trouwens. Dat komt doordat onze Heer zo’n open hart heeft. Daarover ging het het Evangelieverhaal zondag. Het begon met geslotenheid. Eerst ontmoetten we een cordon van geslotenheid om Jezus heen. Zacheüs kon er gewoon niet doorkomen. Nota bene! Mensen die Jezus omringden en volgden waren een blokkade om bij Jezus te kunnen komen… Dat is niet mooi! Maar die zondige tollenaar had wel vaker zijn zin gekregen. Als hij iets rechtsom niet kreeg, dan nam hij het toch linksom. Van regels en mensen had hij zich nog nooit veel aangetrokken. Hij klom gewoon in een boom. Hij werd inbreker in de kring om Jezus heen. Maar toen kwam het pas: Jezus brak in in het leven van Zacheüs! Hij nodigde Zichzelf gewoon uit bij Zacheüs thuis! En dat brak alles open bij hem. Zijn hart ging open. Voor Jezus, maar ook voor de mensen. Zijn huis ging open. Hij begon zijn bezittingen zomaar uit te delen…

Wat doet het ons dat de Heer Jezus in ons leven inbreekt?

Komende zondag Zondag is ds. Meijer uit Puttershoek onze gastvoorganger. Fijn om elkaar weer te ontmoeten bij God thuis! We bidden om zegen rondom Gods open woord.

De kindernevendienst gaat aan de slag met het verhaal over 10 melaatse mannen die door Jezus genezen werden (Lukas 17:11-19). Allemaal waren ze welkom. Allemaal ontvingen ze liefde en genade. Maar… slechts één komt er terug om God te verheerlijken. Alleen een Samaritaan is echt dankbaar. Iemand van buiten de kring van Israël. Hij is ook van binnen genezen. ‘Uw geloof heeft u behouden’, zegt Jezus tegen hem.

Omzien naar elkaar We leven mee met onze zieken. Dhr. Jos van Wingerden is vorige week geopereerd in het Erasmus-ziekenhuis. We zijn blij dat het goed gaat! Mw. M.J. Schippers-Vermaas wacht thuis op een operatie aan haar been. Dhr. Leo den Boer is sinds enige tijd aan huis en bed gebonden. Mw. H.W. Bijl – Schouten moet binnenkort beginnen met chemo. Mw. J. Visser-van der Pligt is  enige tijd aan huis gebonden. Mw. A. Goud hoort deze week hoe het verder moet met de chemo. Mw. I. Middelkoop-Kruithof mag deze week weer naar huis vanuit de Rembrandt. Dhr. H.J.F. Dorst is thuis aan het revalideren. Evelien Donker is zo goed als klaar met de chemo. Mw. S. Reedijk is al hele lang ernstig ziek thuis.

We bidden voor jullie allemaal om Gods nabijheid. Om uitzicht en hoop ook; voor dit leven en voor eeuwig!

Rommelmarkt De Najaars-Rommelmarkt heeft, ondanks alle herfstige buien bij de opbouw, de verkoop en het opruimen, het prachtige (voorlopige) bedrag van 3.173,67 euro opgebracht! Als RM-Cie willen we iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken!

Open Monumentendag We kijken terug op een werkelijk open huis. Er zijn zoveel mensen even of langer in de kerk geweest. De tentoonstelling was werkelijk prachtig. Dank aan allen die materialen beschikbaar hebben gesteld! De muziek was ook mooi. Els met haar zang-leerlingen riepen een spontaan concertje op. Het orgelspel (en de blokfluit!) maakte daarna ook indruk.

Nacht Zonder Dak Ook de Nacht Zonder Dak was een daverend succes! 20 mensen sliepen een nacht dakloos in dozen. En haalden zo sponsorgelden op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India. Alle deelnemers, alle sponsors, en iedereen die ook maar een bijdrage heeft geleverd: heel hartelijk dank!! het eindresultaat staat nog niet definitief vast… Het is al ruim 2900 euro, maar het kon zelfs de 3000 euro weleens gaan passeren. In één woord: geweldig!!!

Kijkt u voor de foto’s eens op onze facebook-pagina: Nacht Zonder Dak Maasdam.

Jongerenkring Er is al heel wat keren naar gevraagd. Daarom willen we kijken of we een kring kunnen starten voor 20-plussers, die na de catechese-leeftijd graag nog even doorgaan. Ideaal als je al belijdenis gedaan hebt en je je te jong voelt voor een oudere kring. Van harte welkom op vrijdagavond 20.30.

Agenda 15/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 18/9 15.30 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke; 20/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 21/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 22/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring.

Tenslotte Een open huis. Dat is de kerk. Dat hoort de kerk te zijn. Een plaats waar zicht is op het Vaderhuis, Gods open huis. Wie neemt u zondag eens mee (of door de week als de kerk tussen 13.00 en 14.00u even open is)?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.