Zondag 10 september 10.00uur, ds. J. Prosman: Startdienst winterwerk

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Irma en Leo den Boer.

Afgelopen zondag We ontmoetten Jezus toen Hij een doofstomme man genas (Markus 7: 31-37). We beseften hoe intens belangrijk spreken is (en verstaan en begrijpen ook). Stel je voor dat we dat zouden moeten missen. Gods eerste daad was zelfs al spreken… Hij zei: ‘er zij licht’ (Genesis 1). Laat onze oren en monden ook open zijn om zo te spreken: licht, genade, vrede. Wat zijn we dankbaar dat de Heer Jezus dit allemaal in de wereld brengt: verlossing van het dodelijke zwijgen, van zonde en verlorenheid. Als wij net als Jesaja (6:7-8) met een gezuiverde mond leren spreken, komt er iets van de hemel op aarde. Dat is de opdracht van de kerk: moet je horen! Wat een evangelie. Wat een blij verhaal!

Komende zondag Zondag start het winterwerk. Het thema van de startdienst is ‘Een open huis’. Wij willen als kerk immers een open huis zijn voor iedereen. We lezen uit Lukas 19: 1-10 het verhaal van Zacheüs, die Zijn huis open zette voor de Heer Jezus. Daar begint het als de kerk een open huis wil zijn. Dan moeten we eerst Jezus binnen laten. Dan zorgt Hij er wel voor dat wij net zo open worden als Hij. Hij staat zelfs open voor zondaars als Zacheüs… Wat mooi als Jezus ook nu weer kan zeggen ‘vandaag is dit huis redding ten deel gevallen’ (vs.9).

Omzien naar elkaar We hebben zondag gebeden voor onze zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas, Leo den Boer, mw. H. W. Bijl – Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud (ernstig ziek, maar weer thuis uit het ziekenhuis), mw. I. Middelkoop-Kruithof, (in de Rembrandt), dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Hun adressen vermelden we hier nooit vanwege de privacy-wetgeving. Maar in de kerk hebben we wel altijd de briefjes bij de uitgang, zodat u in de gelegenheid bent om naast uw persoonlijk gebed voor hen, ook op andere wijze hen mee te leven. Dat wordt zeer op prijs gesteld!

Boekenmarkt Vorige week zaterdag kwamen 31 mensen één of meerdere boeken kopen in de Boekenbus. De opbrengst, naast een hoop gezelligheid, was: 130 Euro. Iedereen hartelijk dank! Zoekt u een boek? Kijk dan eens op: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Rommelmarkt Zaterdag 9 september van 9.00-13.00u is er Rommelmarkt! Komt u ook kopen, eten en drinken voor het goede doel? Zie ook: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt.

Tentoonstelling Oud-Maasdam op Open Monumentendag Tijdens en na de rommelmarkt is de kerk open voor publiek. Er is een mooie tentoonstelling gemaakt over de kerk en Oud-Maasdam. Er zijn foto’s en historische materialen en er draaien doorlopend een paar oude films over Maasdam.

Nacht Zonder Dak Zaterdag na de rommelmarkt is de Nacht Zonder Dak. Een 20-tal mensen slapen een nacht dakloos in dozen om mee te leven en sponsor-geld bij elkaar te halen voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India. We willen hen helpen om een toekomst op te bouwen. Kom kijken! Om 20.00 u presenteert Tear het project in het Ontmoetingscentrum. Dan een hapje en drankje kopen helpt ons ook helpen. Zondagmorgen is er v.a. 8.00u inloop-ontbijt. Daarna de kerkdienst waarin het resultaat bekend gemaakt wordt. Zie ook: www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/maasdam-09-09-2017.

Catechese en Soos We gaan weer starten! Vrijdagavond komen we weer gezellig bij elkaar om met elkaar te leren over het geloof. Alle jongeren vanaf 12 jaar van harte welkom vanaf 19.30! En daarna natuurlijk ook om 20.30 bij de jeugdsoos!

Belijdeniscatechese Voor degenen die wat hogerop willen is er ook weer belijdeniscatechese vanaf 20.30 in het Ontmoetingscentrum. De groep van vorig jaar gaat natuurlijk gewoon door. En iedereen die verder wil aansluiten, van harte welkom!

Agenda 8/9 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke; 9/9 9.00 najaars-rommelmarkt, 9.00-16.00 Open Monumentendag, 15.00 Nacht Zonder Dak, 20.00 Tear-presentatie nacht zonder dak; 10/9 8.00 inloop-ontbijt Nacht Zonder Dak, 10.00 Startdienst; 11/10 20.00 Bijbelkring(?), 13/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 14/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 Bijbelkring(?), 15/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese.

Tenslotte de Heer Jezus liep eens onder een boom door. In die boom zat een man die (terecht) nergens welkom was… Jezus zei tegen hem: ‘kom uit de boom, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven’. Zit u ook wel een in zo’n boom? Kom er dan eens uit en kom naar de kerk. Van harte welkom!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.