Zondag 1 oktober 10.00uur, Ds. J. Prosman, Israëlzondag

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar fam. van der Gaag.

Afgelopen zondag Maak je geen zorgen voor morgen; God zorgt voor je! Dat zei de Heer Jezus zondagmorgen tegen ons (Matteüs 6: 24-34). En dan te bedenken dat wij daar juist zo vaak mee bezig zijn…, ook al is het zo waar dat we met al die zorgen onszelf echt niet kunnen redden. Net zo min als met de oplossingen die we daarvoor bedenken. Niemand kan zichzelf of een ander redden! Nog geen el kunnen we aan ons leven toevoegen.

Het is wijze raad die Jezus ons geeft: probeer jezelf nu eens niet te redden. Dat doen de vogels toch ook niet? En de bloemen? Kijk eens hoe de Vader in de hemel voor hen zorgt. En bedenk dat Hij jou nog veel belangrijker vindt! Rond de avondmaalstafel klinkt deze boodschap nog krachtiger! Daar gedenken we immers hoe groot Gods liefde is: ‘Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?’ (Romeinen 8:32).

In de middag hebben we daarom samen gezongen in ons zanguurtje: lof en dank en aanbidding voor Hem die ons liefheeft. Hoop en verwachting zongen we uit. Dat God met ons is, ons zegent.

Komende zondag Dat God ons liefheeft, blijkt ook daaruit dat we zondag alweer naar de kerk mogen. Hij blijft ons tegemoet komen! Zondag staat bovendien in het teken dat God ons in Israël tegemoet komt. Door hen heen ontvangen we Gods woord. Uit hen kwam onze Heer en Heiland voort. Dat is om dankbaar voor te zijn en om te koesteren.

We lezen het evangelie, met de nevendienst mee, uit Lukas 7:11-16. Daar zien we hoe Jezus op weg is naar Naïn waar juist op dat moment een jongen begraven wordt. De hele stad rouwt mee met zijn moeder. Zoals Jezus deze mensen in Israël tegemoet komt in hun verdriet en hen verlost, zo wil Hij ook bij ons zijn. Huil maar niet! God laat je niet alleen. Hij komt je redden. Hij zendt ons Zijn Zoon.

Laten we er zijn! Laat God niet voor niets tot ons komen!

De collecte is voor Kerk en Israel.

Omzien naar elkaar  Mw. Sluimer is weer thuis uit het ziekenhuis. We bidden voor de zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten (chemo), mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker (herstellend van chemo), dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. We leggen jullie allemaal, zoals altijd, in de handen van God, die ons doorgrondt en kent en ons altijd nabij is (Psalm 139: 1-12).

Geboorte Zaterdag 23/9 werden Anouk en Peter van Steenselen verblijd met de geboorte van hun zoon Tom Loek. Job heeft nu een broertje! We zijn met jullie dankbaar en blij dat God jullie zo liefdevol zegent! In Psalm 139 staat het zo mooi: God heeft hem geweven in de moederschoot. We bidden dat Tom Loek voorspoedig en gelukkig opgroeit en dat ook hij ontdekt dat God zijn hemelse Vader is!

Nacht zonder dak De definitieve opbrengst van de actie is 3224,47 euro! Een geweldig resultaat, waarvoor mede namens Tear heel hartelijk dank!

Boekenbus Zaterdag 9/10 staat de boekenbus weer van 9-12u op het kerkplein. Zoekt u een mooi boek, kom dan eens gezellig kijken. De prijzen zijn heel schappelijk. En heeft u oude boeken? U kunt ze bij ons kwijt. Kijkt u eens op onze website: http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 29/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 2/10 19.30 kerkenraad; 4/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 5/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 6/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring; 7/10 9.00 Boekenbus; 9/10 19.00 gebedskring.

Tenslotte Leggen we ons leven vol vertrouwen in de handen van de Vader in de hemel. Hij zorgt voor ons naar lichaam en ziel. Hij is ons hele leven ons nabij en wil ervoor zorgen dat we straks eeuwig thuis komen!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.