Zondag 20 augustus 2017: 10.00 uur Ds. J. Prosman

De Bloemen: zondag 6 augustus gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschap wens naar de Fam. van Bennenkom uit de Kilstraat. Dit naar aanleiding van de operatie bij de kleine Rosalie. Fijn dat alles zo goed is gegaan. Zondag 13 augustus gingen de bloemen naar Dhr. van der Wilt uit de van Hoogendorplaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente.

Afgelopen zondagen: Op zondag 6 augustus j.l. ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Exodus 16 waarin het volk tegen Mozes klaagt in de woestijn. Hadden wij niet beter in Egypte kunnen blijven? Hier gaan wij dood van de honger. God zorgt voor voedsel uit de hemel. Kennelijk moeten wij beproefd worden om onze omgang met God te verdiepen. Ook in Marcus 6 wordt Jezus beproefd de bevolking is vol ongeloof; Jij bent toch een van ons hoe kun je dan wonderen verrichten? God laat ons nooit alleen staan. Spreek met God en hij laat wonderen zien net als het manna in de woestijn en de wonderen die Jezus doet.

Op zondag 13 augustus j.l  ging Ds. J. Prosman weer bij ons voor. Wij zijn blij en dankbaar dat de Fam. Prosman na een welverdiende vakantie weer in ons midden is.  De schriftlezing kwam uit Lucas 16  vers 1-9 over de oneerlijke of slimme rentmeester. De rijke man vertrouwt zijn rentmeester niet en vraagt verantwoording aan hem. De rentmeester komt tot inzicht en scheld een deel van de contractschulden kwijt aan de pachters. Zo gaat het ook bij onze Heer. Maak vrienden is de boodschap en verlies jezelf niet aan het geld, de mammon. Neem elkaar de maat niet, dat doet onze Heer ook niet. Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven tot een volledige verzoening van al onze zonden. Laten wij dit ook met onze naasten doen, heb elkaar lief.  Ga met God en hij zal met je zijn.

Komende zondagen: De komende zondagen hoopt onze eigen predikant Ds. J. Prosman bij  ons voor te gaan. Op D.V. zondag 20 augustus zal het thema van de kindernevendienst komen uit Lucas 19 vers 41-48. Jezus ruimt de tempel op. Wat maakt de kerk tot kerk ? “Een huis van gebed”.

Op D.V. zondag 27 augustus is het thema uit Lucas 18 vers 9-14. Over de farizeeër en de tollenaar. Het gaat mis als je jezelf hoger aanslaat dan een ander en die ander minacht. “Kijk mij nou”.

Wij  wensen u allemaal gezegende diensten toe.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat Dhr. van der Wilt na een korte ziekenhuis opname weer thuis mocht komen. Mw. Paula van Raamsdonk is thuis herstellend van een operatie. Mw. Middelkoop verblijft nog in de Rembrandt en Dhr. Dorst in de Hoge Weide. Wij leven mee met  meerdere zieken en rouw dragende in onze gemeente. Vergeten wij ook niet onze ouderen? Een kaartje of bezoekje kan zoveel betekenen.

Agenda voor de komende tijd:  Donderdag 24 augustus start de inloopochtend “Achter de Plataan” weer na de vakantie aanvang 10.00 uur .Vrijdag 25 augustus 2017 worden er weer spullen opgehaald voor de Rommelmarkt van 9 september as.  Heeft u bruikbare spullen ? Neem dan contact op met Dhr. van der Linden 078-6767188 of Dhr. Goud 078-6761696. Tevens wordt er nog hulp gevraagd voor 8 en/of 9 september. U kunt zich aanmelden bij Elly Snel. Elfjesnel@gmail.com   28 augustus 2017 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. 19.00 Moderamen in het Ontmoetingscentrum en  20.00 Ouderlingenoverleg.  9 en 10 september “Nacht zonder dak” en startweekend !

Tot slot: Lied 425 uit het nieuwe Liedboek

Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord.

In Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op Uw woord.

Een Hartelijke Groet namens de Kerkenraad, Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.