Zondag 13 augustus 2017: Ds. J. Prosman

 

De Bloemen: zondag 23 juli gingen de bloemen met een hartelijke groet en sterkte wens naar Dhr. Coen Peet. Gelukkig zagen wij hem zondag in onze kerk.

Zondag 30 juli gingen de bloemen naar: Dhr. Eric Guis als dank voor zijn inzet voor onze Facebook pagina. Helaas heeft hij vanwege zijn gezondheid deze taak terug gegeven aan de kerkenraad.

Afgelopen zondagen: Op zondag 23 juli 2017 ging Mw. van der Graaf-Leentfaar bij ons voor en hoorden wij de roeping van Jesaja en de roeping van Simon Petrus. Beiden dachten niet geschikt te zijn voor de taak die van hun gevraagd werd maar God maakte hen geschikt door zijn heilige geest. Zo mogen wij er ook op vertrouwen als er iets van ons gevraagd wordt en wij denken dat kan ik niet of dat gaat mij niet lukken dat God ons geschikt maakt voor onze taak of het nu een grote of een kleine taak is.

Op zondag 30 juli 2017 ging Mw. E. Kleinjan uit Strijen bij ons voor. Wij hoorden de gelijkenis uit Mattheus 18. Hoe vaak moet je iemand iets vergeven? Gods vergeving is grenzeloos. 70 x 7 is onbegrensd. Laten wij elkaar ook grenzeloos vergeven. En als het lastig is vragen aan de Heer om medelijden en geduld.

Komende zondagen: Op zondag 6 augustus 2017 zal wederom een gastpredikant bij ons voorgaan: Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk. Het thema van de kindernevendienst zal komen uit: Mattheus 7 vers -24-27 Over de wijze man die zijn huis op een rots bouwt.

Zondag 13 augustus 2017 Hoopt onze eigen predikant Ds. Prosman weer teruggekeerd te zijn van vakantie. Het thema van de nevendienst komt dan uit: Lucas 16 vers 1-9. Het verhaal van de rentmeester het is niet eerlijk wat hij doet toch wordt hij geprezen om zijn slimheid. Wat is slim en wat is oneerlijk? Wij wensen u gezegende diensten toe.

Afscheid: Op maandag 24 juli 2017 hebben wij in een dankdienst van woord en gebed olv Ds. T. Meijer uit Puttershoek afscheid genomen van Dhr. Jan Sluimer. Jan was al enige tijd ernstig ziek. Hij aanvaarde het naderende einde met een groot geloofsvertrouwen. Wij stonden stil bij Psalm 23: De Heer is mijn Herder. Vooral de woorden ik en mijn betekenden veel voor Jan Sluimer. Hij mag nu thuis zijn bij zijn Heer en Herder. Wij leven mee met Mw. Sluimer de kinderen en kleinkinderen nu zij zo’n fijne familieman moeten missen. Ook in kerkelijk opzicht was Jan Sluimer zeer meelevend. Jan was ruim 20 jaar ouderling van de kerkenraad. Het was een man van weinig woorden maar met grote Daadkracht. Wij zullen hem allemaal erg missen.

Zieken: Mw. Middelkoop verblijft na een operatie opnieuw in de Rembrandt in Oud Beijerland.

Dhr. Dorst verblijft nog steeds voor revalidatie in de Hoge Weide in Strijen.

Wij leven mee met Evelien Donker die nog steeds behandeld wordt.

Mw. Reedijk is zeer ernstig ziek thuis.

Ook leven wij mee met de familie van Bennekom nu de kleine Rosalie, als dit blad verschijnt, afgelopen dinsdag 1 augustus geopereerd is.

Tot slot: Een klein stukje uit het nieuwe Liedboek lied 1005:

Zoekend naar licht hier in het duister, Zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, Schijn in de donkere nacht.

Christus ons Licht, schijn door ons heen, schijn door het duister,

Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis.

Namens de kerkenraad: Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.