Zondag 9 juli, 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Bloemen Zondag gingen de bloemen met beterschapswensen en hartelijk felicitaties voor hun 40-jarig huwelijk naar dhr. en mw Dorst.

Afgelopen zondag Vera Stolk, Lisa Peet, Joost van Bennekom, Arne van den Aardweg, Job van Gastel en Dante Stemmer namen afscheid van de kindernevendienst. Afscheid van het ene betekent welkom bij het volgende: welkom in de kerk, bij de tieners en op de catechisatie en de jeugdsoos. Je ziet, er komt alleen maar meer… We hoorden van de goede Herder die ervoor koos om dat ene schaap op te zoeken. Niet eens zo’n goed schaap volgens sommige farizeeën. Maar de Herder liet wel alles ervoor achter, om die ene te vinden. We leren hiervan o.a. hoe belangrijk het is om te beseffen hoeveel jij waard bent voor God!

Zelf mochten we na de dienst ook op zoek. Naar ‘vossen’. Simson, de enige vossenjager uit de Bijbel (Richteren 15:4), was niet de enige die we vonden. We vonden ook nog Eva, Jozef, Salomo, Mirjam met Mozes, Martha, Jona en Zacheüs. Zullen we nog even verder zoeken en ontdekken welke interessante mensen (geloofsvoorbeelden!) de Bijbel nog meer kent?

Komende zondagen Zondag 9 juli mogen we het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus weer vieren! Met Hem, aan Zijn tafel! Hij deelt uit van het offer van Zijn liefde. Zijn offer om ons te redden. Hij deelt met ons de zaligheid die Hij van God uit de hemel naar de aarde heeft gebracht. We zien uit naar deze dienst! We lezen met de de kindernevendienst mee over de noodzakelijke rust die te vinden is bij God: Jeremia 17:19-26. De profeet Jeremia staat bij de poort van Jeruzalem. Het is sabbat, een dag van rust die gewijd zou moeten zijn aan de Heer. Maar als je ziet hoe druk de mensen zijn… ‘Het kan anders!’ roept Jeremia. Het moet ook anders, wil het weer goed gaan in de toekomst…!

Zondag 16 juli is ds. Donkersloot uit Ridderkerk onze gastvoorganger. De kindernevendienst gaat dan aan de slag met het verhaal van de wonderbare visvangst uit Lukas 5:1-11. Na een nacht vergeefs vissen zegt Jezus hen om de netten nog eens uit te gooien. En ze doen het. ‘Geloof mij maar,’ lijkt Hij te zeggen. Wonderlijk: de netten zijn bijna te vol om te kunnen bevatten!

Omzien naar elkaar In onze gebeden op zondag en ook in de week thuis denken we aan onze zieken (maar ook op andere manieren leven we met jullie mee)! Mw. I. Middelkoop-Kruithof verhuist een dezer dagen voor revalidatie van Dordwijk naar de Rembrandt in Oud Beijerland. Daar verblijft ook mw. M.C. van der Burg-In ‘t Veld voor revalidatie. Dhr. H.J.F. Dorst verblijft nog steeds De Hoge Weide in Strijen. Het gaat gelukkig steeds beter! Evelien Donker heeft deze weken de tweede serie chemokuren. Mw. S. Reedijk verblijft nog steeds ernstig ziek thuis. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek thuis. Wat er ook gebeurt, de Goede Herder is altijd bij ons…

Huwelijksjubileum We feliciteren dhr. en mw. Van Steensel-Huisman en hun kinderen uit Mijnsheerenland hartelijk met hun 25-jarig huwelijk op zaterdag 1 juli.

Boekenmarkt Zaterdag 1 juli heeft de Boekenbus “Stap in de wereld van boeken” met 35 bezoekers 90 euro opgebracht. Ieder die een bijdrage geleverd heeft hartelijk dank!

Achter de Plataan Het Inloophuis is i.v.m. de vakantie van 13 juli t/m 17 augustus gesloten.

Agenda 8/7 voor 16.00 kopij HC; 17/7 19.00 gebedskring.

Tenslotte De komende weken zijn velen met vakantie. Zo ook wij. Voor pastorale en andere dringende zaken kunt u zich het best wenden tot uw wijkouderling, de scriba of een ander lid van de kerkenraad. Het heeft in elk geval geen nut u tot de pastoriebevolking te wenden. We wensen ieder zegenrijke en rustrijke vakantieweken. Ga met God en Hij zal met u zijn (Lied 416)!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.