Zondag 23 juli 2017: Ds.mw. S. van de Graaf-Leentvaar uit Rhoon

Bloemen: zondag 9 juli gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschap wensen naar Mw. Middelkoop-Kruithof  die tijdelijk in de Rembrandt in Oud-Beijerland verblijft voor revalidatie.

Zondag 16 juli waren de bloemen voor Dhr. Holleman, Schaduwrijk in Puttershoek met een hartelijke groet vanuit onze gemeente.

 

Afgelopen zondagen: Op zondag 9 juli jl. hebben wij met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. Wij lazen uit Jeremia 17 en hoorden uitleg op de vraag: “Hoeveel rust kent U?” De profeet Jeremia waarschuwt voor rust op de sabbat. Kunnen wij thuiskomen bij God? Kunnen wij rust vinden bij God? Hij brengt ons de Eeuwige rust. Met alles wat moeizaam is mogen wij erop vertrouwen God brengt ons rust. God die alles maakte zorgt ook voor mij. Fijn dat wij ook bij een aantal gemeenteleden na afloop van de kerkdienst het huisavondmaal mochten vieren. In de middag hadden wij een fijn zanguurtje waarin wij bekende en minder bekende liederen met elkaar gezongen hebben.

Op zondag 16 juli jl. ging bij ons voor Ds. Donkersloot uit Ridderkerk.

Opgetogen zijn wij naar Gods Huis gegaan, omdat wij vrij zijn. God wenst vrije mensen die kiezen voor goed en kwaad. Breng wat licht en zout in smakeloze tijden en God zal ons verlichten. Spreek vrijelijk over de liefde voor christus en het christendom. Er is niets mooier dan Christen te zijn.

 

Komende zondagen: De komende 2 zondagen zullen 2 gastpredikanten bij ons voorgaan. Hartelijk welkom in beide diensten. Op D.V. zondag 23 juli 2017 hoopt Ds.mw. S. van de Graaf-Leentvaar bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst zal uit Matteüs 5:17-26 komen: “Vier mannen en een zieke vriend”. Wat doe jij voor je vrienden?.

Op D.V. zondag 30 juli 2017 hoopt Mw. E. Kleinjan bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst is dan Marcus 8: 1-9. “Genoeg voor iedereen”. Zeven broden en wat vissen is dat genoeg?.

 

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Willen wij hen in deze vakantie periode niet vergeten?.

Mw. Middelkoop verblijft voor revalidatie in de Rembrandt in Oud Beijerland. Dhr. Dorst verblijft voor revalidatie in De Hoge Weide in Strijen.

Als alles naar wens verloopt, mag Mw. van der Burg maandag 25 juli naar huis terugkeren. Welkom thuis.

Evelien Donker is nog steeds bezig met chemo-kuren.

Ook denken wij aan onze ernstig zieken thuis. Dhr. J. Sluimer en Mw. S. Reedijk. Wij bidden hen Gods nabijheid toe in deze moeilijke dagen. “de Heer is mijn Herder”.

 

Tenslotte: Wij wensen iedereen die met vakantie gaat een fijne tijd toe. Goede reis en een behouden thuiskomst. En voor diegene die niet met vakantie gaan of alweer thuis zijn hopen wij elkaar te mogen ontmoeten in Gods Huis.

Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. (Lied 913a)

 

 

Namens de Kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.