Zondag 25 juni 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en als blijk van waardering voor het beschikbaar stellen van de tuin voor de BBQ naar familie Prosman.

Afgelopen zondag Hebben we de afsluitingsdienst voor het winterwerk gehouden. ‘Leven… gedeeld?’, was de vraag. We begonnen in september immers met het thema ‘deel je Leven’. De vraag is altijd: houden wij ons aan de universele ‘natuur’wet: God liefhebben boven alles. En de onze naaste medemensen liefhebben als onszelf? (want echt je leven delen is geen trucje of regeltje doen, maar een kwestie van liefde). Deze wet is universeel: alles hangt ervan af. Overal waar ze wordt nageleefd, gaat het goed, is er vrede. Overal waar ze wordt vergeten of vertrapt, komt ellende. Zo bleek uit het verhaal van Lazarus en de rijke man (Lukas 16:19-31). We hebben elkaar nodig. Gelukkig houdt God zich altijd aan Zijn eigen wet! Door de Heer Jezus en door de Heilige Geest maakt Hij ons deelgenoot van het eeuwige leven. Dat te geloven en daarnaar te handelen maakt ons zalig.

Komende zondag ‘Schreeuw het van de daken!’ ‘Wat Ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht…’ Dat is een opdracht van onze Heer Jezus (Matteüs 10:26-33): zeg hardop waar je in gelooft, kom uit voor wat je is toevertrouwd. Naar de kerk gaan is zoiets openlijks. We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God van mensen houdt! Het protestantisme is 500 jaar geleden ontstaan om getuigen te zijn van deze waarheid van het evangelie (‘protestant’ komt van het latijnse woord protestari ‘getuigen’).

Vossenjacht Zondag 2 juli, na de afscheidsdienst voor de nevendienst, houden we met de kinderen van de nevendienst een Bijbelse vossenjacht in het ‘staatsliedenkwartier’. Iedereen van harte uitgenodigd om met de kinderen op zoek te gaan naar de vossen en te raden welke Bijbelse geschiedenissen er worden uitgebeeld. Opgave vooraf is niet nodig. Tijdens het koffiedrinken worden groepjes gemaakt. Houdt u deze datum vrij?

Omzien naar elkaar Mw. M.C. van der Burg-In ‘t Veld verblijft voor revalidatie in De Rembrandt in Oud-Beijerland. Dhr. H.J.F. Dorst verblijft voor revalidatie in De Hoge Weide in Strijen. Evelien Donker is weer herstellend van de chemo. Mw. S. Reedijk verblijft nog steeds ernstig ziek thuis. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek thuis. We leven met jullie mee, en met ieder die rouw draagt, verdriet of moeite heeft. ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende’ (Psalm 91: 1).

Rommelmarkt 9 september houden we onze najaars-rommelmarkt. Vrijdag 30 juni 9.00u gaan we hiervoor alvast spullen ophalen. Heeft u spullen voor het goede doel? Belt u tot 29 juni dhr. A.v.d.Linden (6767188) of dhr. M.Goud (6761696). Informatie vindt u ook op onze website en op facebook (marktmaasdam).

Boekenmarkt Zaterdag 1 juli staat de Boekenbus “Stap in de wereld van boeken” weer van 9.00-12.00u op het Kerkplein (Raadhuisstraat 35). De opbrengst is voor onze kerk. Kijkt u voor interessante titels eens op onze website: kerkmaasdam.nl>activiteiten>boekenmarkt.

Agenda 23/6 20.30 jeugdsoos; 26/6 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen;   28/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 29/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 30/6 9.00 ophalen rommelmarkt, 20.30 jeugdsoos; 1/7 9.00-12.00 Boekenbus; 2/7 afscheid nevendienst; 3/7 19.00 gebedskring.

Tenslotte Om te overdenken: God wil ons allemaal laten delen in Zijn zaligheid. Dat blijkt uit Zijn universele openbaring in Christus. Dat blijkt uit de uitstorting van de Heilige Geest op ‘alle vlees’.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.