Zondag 2 juli 10.00uur, ds. J. Prosman, afscheidsdienst nevendienst

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar mw. M.C. van der Burgh-in ‘t Veld.

Afgelopen zondag Zondag riep onze Heer Jezus ons op om het evangelie niet te verzwijgen, maar het juist ‘van de daken te schreeuwen’. Dat is wat de kerk de eeuwen door steeds gedaan heeft. Ook ‘ons’ protestantisme. Protestantisme is zelfs ontstaan omdat de waarheid van het Evangelie (dat God mensen liefheeft) niet verzwegen mocht worden; dat je Gods genade niet hoeft of zelfs kunt kopen of verdienen. Dat Gods genade onvoorwaardelijk is. Dat je het alleen maar hoeft te aanvaarden in geloof. We stonden zondag stil bij Reformatie 500 omdat 25 juni de gedenkdag is van de eerste reformatorische geloofsbelijdenis. 25 juni 1530 heeft Philippus Melanchton, vriend en collega van Maarten Luther, het ‘van de daken geroepen’. Hij heeft toen de zgn. Augsburgse confessie voorgelezen aan het Duitse ‘parlement’/Rijksdag en keizer Karel V.

Wij willen in die traditie staan. Aan iedereen het Evangelie van Gods eeuwige liefde in Christus Jezus verkondigen. Met woorden en met daden!

Komende zondag hebben we een speciale dienst met en voor de kinderen die van de kindernevendienst af gaan. Het is een soort afscheid. Je wordt immers groot en dan laat je je kinderjaren achter je, ook de nevendienst. Maar het is vooral een welkom! Welkom bij de ‘grote mensen’, welkom bij de catechese, na de zomervakantie op vrijdagavond. Welkom in de kerk elke zondag.

We lezen uit Lukas 15:1-10 het verhaal van het verloren schaap. Jezus eet met slechte mensen…: allemaal tollenaars en zondaars komen naar Hem toe. De Farizeeën en Schriftgeleerden spreken er schande van (alsof zij echt beter zijn…!). Als Jezus dat merkt, vertelt Hij van een herder die zich juist bekommert om het ene schaap dat kwijt is. Jezus is de Goede Herder die gekomen is om u/jou te vinden!

Vossenjacht Zondag na de afscheidsdienst voor de nevendienst houden we met de kinderen van de nevendienst een Bijbelse vossenjacht in het ‘staatsliedenkwartier’. Iedereen van harte uitgenodigd om met de kinderen op zoek te gaan naar de vossen en te raden welke Bijbelse geschiedenissen er worden uitgebeeld. Opgave vooraf is niet nodig. Tijdens het koffiedrinken worden groepjes gemaakt. U wilt de kinderen vast wel helpen?

Omzien naar elkaar We bidden elke dag voor onze zieken! Mw. M.C. van der Burg-In ‘t Veld verblijft voor revalidatie in De Rembrandt in Oud-Beijerland. Dhr. H.J.F. Dorst verblijft voor revalidatie in De Hoge Weide in Strijen. Evelien Donker is de volgende chemokuur gestart. Mw. S. Reedijk verblijft nog steeds ernstig ziek thuis. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek thuis. Dhr. C. Peet is ernstig ziek. We denken aan jullie, leven mee zo goed we kunnen. Maar vooral dragen we jullie allemaal op aan de Vader in de hemel die naar ons omziet als Vader naar Zijn kinderen (Psalm 103: 13).

Boekenmarkt Zaterdag 1 juli staat de Boekenbus “Stap in de wereld van boeken” weer van 9.00-12.00u op het Kerkplein (Raadhuisstraat 35). De opbrengst is voor onze kerk. Kijkt u voor interessante titels eens op onze website: kerkmaasdam.nl>activiteiten>boekenmarkt.

“Achter de Plataan” Donderdag 6 juli is er geen inloophuis, maar wel een barbecue voor bezoekers van “Achter de Plataan” 17.00 in de tuin bij fam. Vree, v.d. Duyn van Maasdamlaan 19. Geeft u zich op bij mw. Els den Boer (6763210) of Janny Vree (06-19638145). Het Inloophuis is in de vakantie (13/7-17/8) gesloten.

Agenda 30/6 9.00 ophalen rommelmarkt, 20.30 jeugdsoos; 1/7 9.00-12.00 Boekenbus; 2/7 afscheid nevendienst; 3/7 19.00 gebedskring, 19.30 kerkenraad; 5/7 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 6/7 17.00 BBQ ‘Achter de Plataan’; 7/7 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte Laten wij het evangelie het zwijgen opleggen? Of ‘roepen we het van de daken’: zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft… (Johannes 3: 16)?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.