Zondag 18 juni 10.00uur, ds. J. Prosman, afsluiting winterwerk

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. J. Sluimer.

Afgelopen diensten Pinkster-morgen ontvingen we Pinkstervruchten! Mensen die het geloof met ons mee zijn gaan belijden. We heetten Anouk van Steenselen, Peter van Steenselen en Paula van Raamsdonk welkom in de de binnenste kring van de gemeente. Samen één met Christus! Gedoopt in één Geest, doordrenkt zelfs, zo hield Paulus ons voor (1 Korinthe 12:13). Wij zijn blij dat er nieuwe leden aan de gemeente, die als een lichaam is, het lichaam van Christus, zijn toegevoegd. Het doet ons goed te merken dat ons geloof navolging vindt. Dat de Geest kennelijk steeds weer mensen inspireert!

En wat een prachtige Pinkster Praise hebben we gehad! Prachtig weer, een prachtige opkomst, mooie muziek en een geweldige boodschap: ‘Ik versta je’. Pinksteren is het wonder van verstaanbaarheid. Het wonder dat het geweldige nieuws van Gods liefde dwars door taalbarrières heen gaat. We hebben zelfs een paar woorden en zinnen in gebarentaal geleerd: ‘Pinksteren’ en: ‘God houd van jou’. Het gaat niet om het vreemde van de talen, leerden we. Handelingen vermeldt slechts dat het om ‘andere’ talen gaat, die bovendien ‘moedertalen’ zijn. En dan is het ook nog verstaanbaar! Welke taal spreekt de liefde? Welke taal spreekt Gods liefde?

Zondag 11 juni ontmoetten we Saulus, Jezus en Ananias. Het thema van de preek was: ‘Keer je om naar God’. Saulus had van die boodschap zijn levenstaak gemaakt. Alleen… wist hij zelf de weg wel? Of leefde juist hij met zijn rug naar God? In boze opstand naar God? Hij was namelijk vervolger en onderdrukker. Saulus’ haat en afkeer, zijn woede, hadden hem wakker moeten maken! Maar hij bleef als een razende tekeer gaan. Maar toen hij Jezus ontmoette, viel hij om! Toen ontdekte hij hoe blind en verkeerd zijn woede was. En Toen Jezus Ananias naar hem toe stuurde, keerde Saulus zich om naar God. Omdat God zich naar Saulus toekeerde leerde Saulus Gods liefde in Jezus kennen. Laten ook wij ons elke keer weer omkeren naar God.

Komende zondag hebben we de afsluitingsdienst voor het winterwerk (dat mag ook wel, gezien de temperatuur merkte de ouderling van dienst zondag terecht op 😉 ). We begonnen 11 september met het thema ‘deel je leven’. Omdat Jezus ons Zijn leven gaf, wilden wij ook doorgeven en delen. We sluiten nu af met het thema ‘Leven …… gedeeld? (Ik heb je nodig)’ We horen het verhaal van Lazarus en de rijke man (Lukas 16:19-31) en een bijpassend profetenwoord uit Jesaja 5:8-16.

Vossenjacht Zondag 2 juli, na de afscheidsdienst voor de nevendienst, houden we met de kinderen van de nevendienst een Bijbelse vossenjacht in de wijk achter de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd om samen met de kinderen op zoek te gaan naar de vossen en te raden welke Bijbelse geschiedenissen er worden uitgebeeld. Opgave vooraf is niet nodig. Tijdens het koffiedrinken worden groepjes gemaakt. Houdt u deze datum vrij?

Omzien naar elkaar Mw. M.C. van der Burg-In ‘t Veld moest vanwege een val met de fiets naar het Albert Schweitzerziekenhuis. Dhr. H.J.F. Dorst is uit het ziekenhuis naar de Hoge Weide in Strijen gegaan. Mw. S. Reedijk verblijft nog steeds ernstig ziek thuis. Evelien Donker moest deze week weer voor chemo. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek thuis. We leven met jullie, en met ieder die verdriet en moeite kent, mee in onze gedachten en gebeden. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij (Psalm 23: 4).

Eindexamens De jongeren die geslaagd zijn voor hun examens: van harte gefeliciteerd!

Agenda 16/6 18.00 gemeente-BBQ; 18/6 10.00 afsluiting winterwerk; 19/6 19.00 gebedskring; 21/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 22/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 23/6 20.30 jeugdsoos; 26/6 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte Mensen die het evangelie verstaan, Pinksterchristenen dus, luisteren niet alleen naar God, maar proberen ook elkaar te verstaan. Vooral als het om het evangelie gaat…

 

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.