Zondag 4 juni 10.00uur, ds. J. Prosman, belijdenisdienst 12.00uur, Pinkster Praise bij de Binnenmaas, ds. J. Prosman, All4one en tienerkoor Differentz

Zondag 11 juni

10.00uur, mw. E. Kleinjan, Strijen

 

 

Bloemen Zondag 21 mei gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. H.J.F. Dorst.

Zondag 28 mei gingen de bloemen met hartelijke felicitaties van ons allemaal naar de doopouders, Patrick en Henriët van Bennekom.

Afgelopen diensten We kijken om en zijn dankbaar voor de gezegende diensten die we mochten meemaken! We vierden met de Heer, met Jezus, het Heilig Avondmaal. Aan de maaltijd vermaande Hij ons om alles wat we nodig hebben in Zijn naam aan de Vader te vragen. Zou God niet horen en geven wat we nodig hebben? We zien immers hoe Hij alles, zelfs Zichzelf, geeft in Jezus Christus!

In de gezamenlijke Hemelvaartdienst met onze zustergemeente, de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam, ontdekten we het heilige van deze bijzonder gebeurtenis. Het onaantastbare. Het wonder. En de hoop die het geeft te geloven dat onze Heer Jezus ten hemel gevaren is.

Zondag 28 mei ontving Rosalie van Bennekom de Heilige Doop! Wat een rijkdom! Wat en zegen! Een felicitatie meer dan waard! Dat zij – en wij allemaal – ‘zomaar’ door God worden ondergedompeld in Zijn liefde! Het is werkelijk te groot voor woorden. Je kunt ervan blíjven zingen en getuigen.

Getuigen ja! sprekend en zwijgend, stil en bezig, zijn wij getuigen van Gods liefde die Hij ons openbaarde in Zijn Zoon Jezus Christus. Getuigen kan weliswaar moeite kosten en afwijzing. Precies zoals bij Jezus. Maar was het niet zo dat echt belangrijke dingen de moeite altijd meer dan waard zijn? En bovendien: DE GETUIGE, de Heilige geest die Jezus ons van de Vader gezonden heeft, die helpt en inspireert ons toch (Johannes 15:26) om goede getuigen te zijn?

Komende diensten In de Pinkster-morgendienst mogen Anouk van Steenselen, Peter van Steenselen en Paula van Raamsdonk het geloof in ons midden belijden. Wat een feest als mensen Gods liefde ontdekken, het gaan geloven en willen beantwoorden! We bidden speciaal voor hen om een bijzondere en gezegende Pinksterdienst!

Pinkster Praise Komt u ook naar de Pinkster Praise? Zondag 4 juni 12.00 aan de Binnenmaas, op het terrein aan de Lage weg 7. We hebben een heel mooi Pinksterthema: ‘Ik versta je’. Muzikale medewerking hebben we van ‘onze’ band All4one en ‘ons’ tienerkoor Differentz! Na afloop kunt u nog heerlijk ontspannen of zelfs zwemmen in de Binnenmaas. Wie neemt u nog meer mee?

Zondag 11 juni is mw. Kleinjan uit Strijen onze gastvoorganger. De kindernevendienst luistert naar het verhaal van Nikodemus (Johannes 3:1-15). Windkracht! Opnieuw geboren worden! De Heilige Geest van Pinksteren maakt een ander mens van je.

Omzien naar elkaar We leven mee met dhr. H.J.F. Dorst, met dhr. A.J. van Raamsdonk die uit het ziekenhuis mocht komen. We zijn daar dankbaar voor! Ook leven we mee met mw. J. Voetée, die opgenomen werd in het ziekenhuis en onlangs haar dochter verloor. We denken ook aan mw. S. Reedijk, Evelien Donker, dhr. C. Peet en dhr. J. Sluimer. We bidden jullie allemaal Gods nabijheid en kracht toe in jullie ziek zijn!

Overleden Maandag 15 mei overleed onze zuster, mw. G. Hollestein-Tuk, Zomerplein 141. Zij werd 96 jaar. De uitvaart heeft vrijdagmiddag 19 mei plaats gevonden. We leven mee met de familie!

Eindexamens De schoolexamens zijn in eerste termijn afgerond. Hopelijk is iedereen in een keer geslaagd. Geef het even door aan de jeugdouderling, Björn van den Aardweg!

Loop van Maasdam Zaterdag 10 juni kan de loop helaas NIET doorgaan omdat een paar belangrijke vrijwilligers door omstandigheden niet kunnen meehelpen. We hopen dat het volgende keer wel weer kan!

Agenda 4/6 10.00 Pinkstermorgendienst–geloofsbelijdenis, 12.00 PinksterPraise; 5/5 19.00 gebedskring; 6/6 19.30 Kerkenraad; 7/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 8/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 KND-vergadering; 9/6 19.30 catechese, 20.30 Jeugdsoos; 10/6 voor 16.00 kopij HC; 12/6 20.00 classis; 14/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 14.00-15.00 knutselmiddag-instuif, 19.45 Cantorij; 15/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 16/6 18.00 gemeente-BBQ; 18/6 10.00 afsluiting winterwerk.

Tenslotte Pinksteren? Wat betekent dat? Dat de Geest van de Vader en de Zoon ons gegeven is! Dat wij ondergedompeld worden in goddelijke inspiratie, zodat we steeds weer op de goede gedachten komen: dat God ons nabij is. Dat Hij ons eeuwig lief heeft in Jezus Christus. Leef dus geïnspireerd!

 

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.