Zondag 21 mei 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Hemelvaartdag 25 mei

10.00uur, ds. F.L. Renes, Puttershoek, gezamenlijke dienst met Puttershoek GK

 

Zondag 28 mei

10.00uur, ds. J. Prosman, Heilige Doop

 

 

Bloemen Afgelopen zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. J. van Wingerden.

Afgelopen zondag We hadden een mooie themadienst! Waar ga je heen? De discipelen vergaten dat vreemd genoeg te vragen aan de Heer Jezus (Johannes 16: 5-15). Maar het is wel een belangrijke vraag. Heel ons leven door stellen we die vraag. Waar gaan we immers niet allemaal heen. En wat een moeite doen we om de juiste wegen te vinden om op de gewenste bestemmingen aan te komen. Het is ook de grote levensvraag. Daarover sprak Jezus ons aan. Hij is ons voorgegaan naar de Vader in de hemel, NAAR HUIS. Het is Zijn bedoeling dat wij Hem volgen. Daarom heeft Hij ons de Heilige Geest gezonden. Om onze de weg te wijzen: de weg van geloof, recht en oordeel. Die weg komt THUIS uit, in tegenstelling tot de weg van ongeloof, onrecht en kritiekloos leven.

Komende diensten Zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Met onze Heer Jezus meemaken wat Hij offerde om ons te verlossen en eeuwige vrede te geven. We luisteren mee met de tafelgesprekken die Hij lang geleden voerde met Zijn discipelen: Johannes 16:23-30. Samen met de kinderen van de nevendienst horen we Jezus zeggen: Vraag het maar! We kunnen de Vader alles vragen – Hij zal het geven. Hij hoort onze gebeden.

Hemelvaart Samen met onze zustergemeente, de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam, vieren we in onze kerk dat onze Heer Jezus de hemel binnenging. Hij is verhoogd aan Gods rechterhand. Dat geeft hoop! Vier het feest mee!

Doopdienst Zondag 28 mei mogen we Rosalie van Bennekom dopen! Zo klein ze is, mag ook over haar uitgesproken worden dat God haar Vader is. Dat Onze Heer Jezus nu al tegen haar zegt: ik maak je zuiver en schoon voor God. En dat de Heilige Geest altijd bij haar zal zijn. We zien uit naar een gezegende doopdienst!

Bij de kindernevendienst horen we de Heer Jezus aan Zijn leerlingen vertellen dat ze alles wat ze gehoord hebben moeten doorvertellen. Iedereen moet immers weten hoeveel God van de mensen houdt (Johannes 15:26 – 16:4)!

Belijdenis Met Pinksteren willen Anoek van Steenselen, Peter van Steenselen en Paula van Raamsdonk geloofsbelijdenis doen in ons midden. We juichen dat toe! En we bidden voor hen om Gods zegen in de laatste weken van voorbereiding. Wat is er mooier dan je leven kunnen leggen in de handen van onze goede God!

Pinksterpraise Noteert u ook alvast onze jaarlijkse PinksterPraise in uw agenda. Opnieuw bij de Binnenmaas aan de Lage weg.

Omzien naar elkaar We leven mee met dhr. H.J.F. Dorst. Vorige week moest hij met spoed geopereerd worden. Ook dhr. J. van Wingerden werd afgelopen week geopereerd. We zijn dankbaar dat het goed gaat! Mw. G. Hollestein-Tuk blijft achteruit gaan. Evelien Donker, dhr. C. Peet en dhr. J. Sluimer hebben te maken met chemo-behandelingen. We bidden voor jullie allemaal om Gods troost, kracht en om moed! En ook voor hen die niet (steeds) met name genoemd (willen) worden blijven we meeleven in ons gebed en aandacht.

Eindexamens De schoolexamens naderen hun einde. We hopen dat jullie er allemaal in de eerste ronde doorgekomen zijn! Afwachten. En hopelijk niet spannend!

Rommelmarkt We kijken terug op een heel geslaagde rommelmarkt. Er was enorm veel inzet, heel veel saamhorigheid en gezelligheid, heel mooi weer en ook een prachtige opbrengst: bruto 4.395,44euro! Voor het eerst ver boven de ‘magische’ grens van 4000euro! Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet! Met zegen van boven en vereende krachten kun je zoveel tot stand brengen!

Film Oud Maasdam Donderdag 1 juni is er een bijzonder bijeenkomst ‘Achter de Plataan’. Er wordt een film vertoond over oud Maasdam. Kom dat zien!

Loop van Maasdam Zaterdag 10 juni (DV) is DE LOOP er weer. We kunnen nog verkeersregelaars en vrijwilligers voor hand- en spandiensten gebruiken. Meld u zich bij Marcel de Lange of Joke Moelker.

Agenda 19/5 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 21/5 H. Avondmaal; 22/5 19.00 gebedskring; 24/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 25/5 10.00 Hemelvaartsdienst met GK in onze kerk; 28/5 10.00 doopdienst; 29/5 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 31/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 1/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’ (FILM Oud Maasdam); 2/6 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 20.30 Jeugdsoos; 4/6 10.00 Belijdenisdienst, 12.00 PinksterPraise.

Tenslotte Waar ga je heen? Wij mogen onze weg gaan achter onze Opgestane Heer, Jezus Christus. Hij ging ons voor op de weg naar het Vaderhuis met de vele woningen!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.