Zondag 30 april 10.00uur, ds. J.H. Verwaal, Ureterp

Bloemen Paaszondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Evelien Donker.

En afgelopen zondag gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. L. Bijland – Versendaal. Zij bereikte woensdag 19 april de uitzonderlijke leeftijd van 100 jaar!

Afgelopen diensten We kijken na Pasen, vanuit de gemeenschap met de Levende Heer, terug op de stille week, met de indrukwekkende vespers, het Avondmaal op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag. We waren helemaal stil van verwonding en dankbaarheid voor Gods oneindige liefde en genade. Dat onze Heer dit allemaal voor ons overheeft!! De hele wereld heeft Hij op het oog en draagt Hij in Zijn hart. Dat hebben we goed gevoeld.

Intussen leven we na Pasen in de tijd van de verschijningen. Het wonder en de opluchting van het open graf, van de levende Heer die verschijnt kunnen we niet klein krijgen. We vragen ons af waarom het graf dat Hij openscheurde niet net zo’n centraal christelijk symbool is als het kruis… Wat een opluchting dat de dood het laatste woord niet heeft, evenmin als zonde en kwaad! Het leven heeft het laatste woord! En genade, verlossing en vergeving! Geloof! Hoop! Liefde!

Zo verschijnt onze Heer Jezus nog steeds. Altijd en overal. Hij loopt met ons mee, zoals met de Emmaüs-gangers, ook al zien wij het misschien niet…

Huwelijk Ook blij en dankbaar kijken we terug op de huwelijksdienst van Marloes en Lennart van der Meer-Blaak op vrijdag 21 april. We wensen het bruidspaar nogmaals Gods zegen en een lang en gelukkig huwelijk!

Komende dienst Het wordt zondag een feest. Onze oud-predikant, ds. Verwaal, gaat ons voor in de dienst van de ontmoeting met God rond Zijn woord. We zien daarnaar uit! De kinderen van de nevendienst gaan aan de slag met het verhaal dat Jezus vertelt over zichzelf als de Goede Herder (Johannes 10:11-16). Het verschil tussen een echte herder en iemand die zomaar een beetje op de schapen past? De Goede Herder is er voor jou! Ook bij gevaar blijft Hij bij zijn schapen.

Spaardoosjes/5euro-actie We zijn dankbaar voor de grote opbrengst van onze 40dagen-acties voor ondersteuning van gehandicapte mensen in Myanmar! De spaardoosjes brachten 200euro op en de 5euro-actie 777euro.

Omzien naar elkaar Evelien Donker is herstellend van haar operatie. En begint dezer dagen aan de vervolg-behandelingen. Dhr. J. Sluimer moest vorige week naar het ziekenhuis en hoorde ernstige berichten. Mw. G. Hollestein-Tuk ligt ernstig ziek op bed. We bidden voor jullie allemaal!

Bidden we ook voor de andere (langdurig) zieken: mw. M.Goud-Rijsdijk, mw. S.Reedijk, dhr. E.Guis.

Eindexamens We leven mee met de jongeren die zich voorbereiden op hun eindexamens voor de middelbare school.

Rommelmarkt Vrijdag 28 april is de ophaalochtend voor de voorjaarsrommelmarkt van 13 mei. Belt u a.u.b. vóór 27 april om uw spullen aan te melden dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Boekenmarkt 6 mei staan we weer van 9-12u met de bus op het kerkplein. U kunt dan ook uw overtollige boeken inleveren voor het goede doel (aub geen encyclopedieën, oude bieb-boeken, boeken zonder rug of uit de band). Zaterdag 13 mei hebben we bovendien een flinke kraam met boeken voor € 0,50 cent per boek.

Agenda 28/4 9.00 ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwengesprekskring; 1/5 19.30 kerkenraad; 3/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 4/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 6/5 9.00 boekenbus; 8/5 19.00 gebedskring.

Tenslotte Wij leven van de ontmoetingen met de Levende, onze opgestane Heer Jezus!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.