Paaszondag 16 april 10.00uur, ds. J. Prosman mmv Cantorij Maasdam

Vespers in de Stille week Iedereen is in stille week hartelijk welkom bij gezamenlijke vesperdiensten van de kerken van Maasdam-Puttershoek.woensdag in de Gereformeerde kerk in Puttershoek. Op Witte donderdag en Goede Vrijdag hebben we allemaal onze eigen diensten. We gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Voor en vanwege de zonden van de wereld leed Hij. Uit liefde gaf Hij Zich over. Hij is onze aandacht en ons geloof meer dan waard!

 

Vrijdag 21 april

13.00uur, ds. J. Prosman

Huwelijksdienst Marloes Blaak en Lennart van der Meer

 

Zondag 23 april

10:00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven van ons allemaal naar mw. Middelkoop.

Afgelopen zondag Hosanna, red ons alstublieft, riepen en zongen we met de met Palmtakken zwaaiende menigte die de Heer Jezus glorierijk Jeruzalem binnenhaalde! Met de Griekse mensen die met deze Koning-op-een-ezelsveulen wilden kennismaken (Johannes 12:20) ontdekten we ook de kanttekening die Jezus hierbij maakte. Door op die ezel te gaan zitten liet Jezus zien wat voor Koning Hij is: het woordje uit Zacharia 9: 9 dat meestal met arm of nederig vertaald wordt, betekent iets veel diepers: ‘overweldigd door gebrek’, ‘vernederd’, ‘geteisterd’ staat er eigenlijk. En het zijn Griekse mensen die ons hier naar Jezus leiden (aangezet door de profeet Zacharia die in het ezel-verhaal ook melding maakt van Grieken (vs.13)?). Jezus laat hier zien: deze Koning wordt vernederd, geteisterd, moet sterven, zoals een graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dagen (Johannes 12:24). Zo gaan wij de stille week in… Hij hoort onze Hossanna-roep: Hij redt ons!

Komende diensten Het is zondag Pasen! We lezen het Paasevangelie uit Markus 8: 1-7. Als de zon opkomt, zien de vrouwen het onvoorstelbare: het graf is leeg, omdat Jezus is opgewekt. ‘Hij is niet hier’, zegt een in het wit geklede jongeman. ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea.’ Wij willen erbij zijn en Hem volgen, met de discipelen en de vrouwen: Paasfeest vieren omdat we bevrijding en nieuw leven ontvangen uit de hemel!

Zondag 23 april zij we erbij als Jezus verschijnt aan de discipelen. We lezen Johannes 20:19-31. Jezus verschijnt aan hen en ons om iets belangrijks mee te geven: ‘Ik wens jullie vrede!’ Tomas is er eerst niet bij en hij gelooft er niets van. Maar ook hij heeft vrede nodig…

Spaardoosjes Zondag mag iedereen de spaardoosjes inleveren. En ook de opbrengst van de 5-euro-actie voor Myanmar mag u meenemen naar de kerk.  We zijn benieuwd naar de mooie verhalen! Wat is er allemaal gedaan en georganiseerd om die 5-jes te vermenigvuldigen! Dat wordt echt iets van Pasen!

Huwelijk Marloes Blaak en Lennart van der Meer gaan trouwen. Vrijdag 21 april willen zij Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in onze kerk. We bidden voor het bruidspaar dat God hen zal zegenen met een lang en gelukkig huwelijk!

Omzien naar elkaar Evelien Donker is herstellend van haar operatie. We zijn dankbaar dat het langzaamaan wat beter gaat. En we bidden dat ook de vervolg-behandelingen gezegend zullen worden!

Denken we ook aan de andere zieken: mw. M.Goud-Rijsdijk, mw. S.Reedijk, dhr. E.Guis, dhr. C.L.Roest en alle anderen!

Agenda 14/4 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 kerkdienst Goede Vrijdag, 19/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk,  19.45 Cantorij; 20/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 leerhuis; 21/4 13.00u huwelijksdienst Marloes Blaak en Lennart van der Meer, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 24/4 19.00 gebedskring, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 26/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 28/4 9.00 ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwengesprekskring; 1/5 19.30 kerkenraad.

Tenslotte Leef van de bevrijding van Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan!

 

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.