Zondag 4 april 2017 10.00uur, ds. J.W. van den Bosch, Piershil

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven van ons allemaal naar fam. Donker.

Afgelopen zondag Onderweg naar Pasen stelt de Heer Jezus een Paasvraag: waar zullen we brood vandaan halen voor zoveel mensen (Johannes 6:4)? Dat is de vinger op de zere plek. Kan er wel geleefd worden? Dat was met het allereerste Pesach bij de uittocht uit Egypte ook al zo. Nauwelijks tijd om brood mee te nemen. Klompen deeg, zo in doeken gewikkeld, en ongezuurd brood. Meer lukte niet. En nu bij Jezus is er alweer brood tekort. En ook nu moet er, net als toen in de woestijn, brood uit de hemel komen. Gewoon brood, dat ook. Maar dat gewone brood wijst Jezus aan als teken van het ware brood (vs.26). Het brood dat gebroken worden en gedeeld, opdat wij niet alleen vandaag en morgen, maar eeuwig leven zullen. Als je Jezus leert geloven, maak je het mee en proef je het, net als die mensen bij die wonderbare broodvermenigvuldiging. Je kunt de dienst terugluisteren op kerkdienstgemist.nl > Maasdam.

Komende zondag We ontvangen ds. Van den Bosch uit Piershil als gastvoorganger. We wensen hem samen met ons een goede en gezegende ontmoeting bij God thuis.

De kindernevendienst hoort het verhaal uit Johannes 8:46-59. Tegen de dood kan niemand op? Wel hoor. Jezus gelooft dat er iets sterker is dan de dood. Wat dan? God! En Jezus Zelf. En iedereen die dat gelooft mag daarin delen: ‘Wie Mijn woord bewaart, zal de dood nooit zien…’ Dat belooft een mooie dienst te worden!

Omzien naar elkaar Evelien Donker ondergaat deze week een ingrijpende operatie. De schouder/arm-operatie van Ghalid is even uitgesteld. We zijn dankbaar dat het zo goed gaat met mw. M. Goud-Rijsdijk. Ook zijn we blij dat het met dhr. C. Peet goed gaat. De behandelingen lijken hun vrucht af te werpen. Dhr. C. Roest herstelt langzaamaan van zijn val. We blijven bidden voor dhr. E. Guis en voor mw. S. Reedijk. Ook bidden we voor hen die anderszins zorgen en verdriet hebben. In het bijzonder voor hen die rouw dragen.

Geboorte 15 maart werd de familie Hoogendijk, Van der Duijn van Maasdamlaan 5, verblijd met de geboorte van Nadia. Nadia is de dochter van David en Emmeline en zusje van Hannah, Lara, Eva en Fajah.

Kindernevendienst Pasen Zondag 2 en 9 april willen we, samen met Els in ’t Veld, na de kerkdienst een paar Paasliederen oefenen in de kerk. Dan kunnen we die op Paasmorgen 16 april in de dienst zingen.

Paasmusical Stille zaterdag 8 april is de uitvoering van de Paasmusical van ‘ons’ kinderkoor ‘Een Vrolijk Geluid’. Het belooft heel bijzonder te worden! Kijk maar eens op de website: kinderkoorputtershoek.weebly.com.

Kerkschoonmaak Zaterdag 1 april (geen grap!) en maandag 3 april houden we kerkschoonmaak. Zaterdag het hoge werk voor de ‘echte mannen’, maandag het stoffen, kloppen en soppen.

Agenda 31/3 9.00 ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 1/4 8.30 kerkschoonmaak, 9.00 Boekenbus; 3/4 kerkschoonmaak, 19.30 kerkenraad; 5/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 6/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 seniorenkring, 19.30 gemeenteavond; 7/4 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 8/4 voor 16.00 kopij Hervormd Contact, 15.30 & 18.45 Paasmusical kinderkoor.

Tenslotte Jezus zorgt dat er altijd genoeg is. Genoeg om hier en nu van te leven. En genoeg om eeuwig gelukkig te worden!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.