Zondag 26 maart 2017 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar fam. Commijs.

Afgelopen zondag Spreken is niet altijd zilver. En zwijgen is niet altijd goud. Zo vertelde het Evangelie ons afgelopen zondag. Je zult maar niet kunnen spreken! Dat kan zelfs demonische oorzaken hebben (Lukas 11: 14)… En spreken kan soms ook demonisch zijn. Dat bleek wel toen (gelukkig maar enkele!) mensen Jezus belasterden toen Hij de stomme man verloste van de zwijgende demon. Ze belasterden Hem dat Hij deze goede daden door Beëlzebul deed… Dit is het lijden dat Hij te verdragen kreeg. Mensen die zo door het kwaad bezeten zijn, door zondige gedachten, woorden en daden, hebben Hem tenslotte aan het kruis gebracht. Misleid door loze woorden noemde Paulus dat (Efeze 5:6).

Wat een zegen dat onze Heer juist ook in deze situatie Levende Woorden spreekt! Woorden die confronteren. Woorden die bevrijden van boze machten en levend maken. Woorden die bekeren. Woorden die ons tot goede dankbare daden brengen.

Komende zondag Zondag luisteren we met de kinderen van de nevendienst naar het Evangelie uit Johannes 6:1-15. Met het naderende Pascha was het opeens de vraag waar je brood vandaan haalt om alle mensen te voeden. Jezus  stelde de discipelen op de proef. Hij zorgde Zelf dat er meer dan genoeg was. Vertrouwen wij dat er genoeg is, dat je maar je hand hoeft op te houden om te ontvangen? Dat het gebed ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, verhoord wordt. Dat God niet alleen dagelijks brood, maar ook Levend Brood uit de hemel geeft?

Omzien naar elkaar Zondag hebben we gedankt dat het met mw. M. Goud-Rijsdijk zo goed gaat. We hebben verder gebeden voor dhr. E. Guis, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk, dhr. C. Roest, Yvonne Donker, Ghalid en voor alle mensen die zorgen hebben. We laten het niet bij bidden natuurlijk. Oprecht bidden brengt mensen immers in beweging.

Interactief kinderfeest Komen jullie zondagmiddag 14.30-15.30u naar de interactieve kinderbijeenkomst van de 5 kerken uit Puttershoek en Maasdam (voor kinderen in de basisschoolleeftijd) in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. Rob Favier verleent medewerking. Neem je ouders, opa, oma, enz. ook maar mee!

Oecumenische leeravond Woensdag 29 maart in de RK Kerk te Puttershoek denken we na over de Rechtvaardigingsleer van Luther. Spreker is Hanneke Steetskamp, van de Focolare beweging.

Geloven met je kind Donderdagavond praten we over de Stille Week en Pasen: Hoe deel/vier je dit met je kinderen? Ds. Prosman leidt deze avond. We starten 20.00u (inloop 19.45u). Een van de vragen is muzikaal: welke paasliedjes zing je of zou je kunnen zingen met je kinderen. Neem wat je zoal hebt, eens mee om met elkaar te delen.

Rommelmarkt Voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 13 mei zoeken we goede bruikbare spullen. Ophaalochtend is vrijdag 31 maart. Belt u voor het ophalen van uw goede overtollige spullen a.u.b. vóór 30 maart met dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Agenda 24/3 19.00 JOR World Servants dienstenveiling, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 26/3 14.30-15.30 interactief kinderfeest; 27/3 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 29/3 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij, 20.00 Oecumenische leeravond; 30/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese, 19.45(20.00) geloven met je kind; 31/3 9.00 ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 1/4 9.00 Boekenbus.

Tenslotte Als discipelen van de Heer Jezus: laat ons spreken goud zijn, levende woorden.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.