Zondag 19 maart 2017 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar fam. Gravendeel in Puttershoek.

Afgelopen zondag. Zondag ontmoetten we Jezus in het gebied van Tyrus en Sidon. Duidelijk buiten de comfort-zone, zo zien we als een vrouw achter Hem aanroept om ontferming voor haar dochter. De macht van het kwaad had haar zo aangegrepen, dat ze in nood roept om verlossing. We zien hoe het Jezus moeite kostte om haar te verhoren. We zagen hier iets van de moeite die het kost om kruis te dragen. Het kostte moeite en inspanning om te leven met mensen buiten Israël. Maar Hij deed het wel! Hij is de kerk daarin voorgegaan. Laten wij ons kruis daarom opnemen en Hem volgen en het Evangelie met woorden en daden doorgeven in de wereld! Dat begint onder anderen met de 10 gebeden die we baden bij de 10 geboden.

Verkiezingen. Na de dienst hadden we zeer geslaagde verkiezingen voor mooiste tekening/programma van de ‘club van de Heer’. De kinderen van de godsdienstles op OBS De Pijler zijn u dankbaar dat zij zomaar in de kerk mochten zijn en dat hun werk zoveel aandacht van u kreeg!

Komende zondag. Zondag lopen we weer verder met onze Heer, Jezus Christus, op Zijn weg naar Goede Vrijdag, naar het kruis… Met de kinderen van de nevendienst horen we het verhaal dat Jezus een man die niet kan praten, geneest (Lukas 11:14-28). Er zijn heel veel mensen bij. De meesten van hen zijn verbaasd. Maar een paar mensen beschuldigen Hem ervan handlanger van de duivel te zijn (herkennen we zoiets vandaag opeens een beetje in de politiek…?). Maar Jezus spreekt heel anders: Levende woorden die genezen en vrede brengen. Jezus doet ook heel anders. Zijn daden redden verloren mensen!

Bidstondcollecte. Als u uw bidstond-gave onverhoopt niet heeft kunnen geven, kan dat uiteraard alsnog door die over te maken, of bijv. zondag in een envelopje in te leveren (vermeld u in beide gevallen ‘Bidstondcollecte’).

Omzien naar elkaar. Op zondag, bij gebedskring en persoonlijk thuis bidden we voor ieder die dat nodig heeft: onze medechristenen en medemensen met rouw, zorgen, verdriet of ziekte. Zondag in de kerk brachten we bij God: mw. M. Goud-Rijsdijk, dhr. E. Guis, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk, dhr. C. Roest en alle anderen.

Kerk en Israël. Onze classicale commissie ‘Kerk en Israël’ houdt donderdagavond 23 maart bij ons in het Ontmoetingscentrum een thema-avond. Iedereen is welkom. We spreken, met ds. C.J. Overeem uit Zegveld, over het thema is ‘Gods verbond met Zijn volk Israël’. Informatie: voorzitter, ds. C. Doorneweerd (6741315).

JOR World Servants dienstenveiling. Vrijdagavond 24 maart organiseren wij een dienstenveiling. Iedereen heeft wel een kwaliteit die voor een ander goed van pas kan komen. U kunt die aanbieden aan anderen, of bieden op diensten van anderen. Het geboden bedrag komt dan ten goede aan onze reis naar Nicaragua. Meer info: www.kerkmaasdam.nl.

Interactief kinderfeest. Zondagmiddag 26 maart 14.30-15.30u organiseert het kinderwerk van de 5 kerken uit Puttershoek en Maasdam een interactieve kinderbijeenkomst voor kinderen in de basisschoolleeftijd in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. Ook aan de volwassenen is aandacht. Rob Favier verleent medewerking.

Agenda. 17/3 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 22/3 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij, 20.00 Oecumenische leeravond; 23/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese, 20.00 kerk en Israël-cie classis; 24/3 19.00 JOR World Servants dienstenveiling, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 26/3 14.30-15.30 interactief kinderfeest; 27/3 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 29/3 oecumenische leeravond.

Tenslotte. Wat een moeite heeft onze Heer voor ons gedaan. Hij kwam uit de hemel. Hij ging zelfs over de grenzen van Israël de heiden-wereld in. Zo kwam Hij ook bij ons. Geen moeite was Hem teveel.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.