Zondag 5 februari 2017 10.00uur, ds. G.H. van der Graaf, Rhoon

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en goede wensen naar dhr. E. Guis.

Afgelopen zondag. We vierden zondag het Heilig Avondmaal. Rond de tafel merkten we dat onze Heer en Heiland er Zelf ook was. De tekenen van brood en wijn verhieven onze harten tot Hem! Hij deelde Zichzelf uit aan ons: Hij wil ons kruis dragen. Hij verlost ons. Wat een feest van blijdschap dat Hij alles voor ons heeft overgehad. Dat geeft ons geloof kracht. Dit maakt ons zalig, hemels gelukkig. Met Hem, De Zalige Zelf, De Arme van geest/nederige van hart, De Treurende, De Zachtmoedige, De Hongerige en Dorstige naar recht, De Barmhartige, De Zuivere van hart, De Vredestichter, De Vervolgde om de gerechtigheid, De Gescholdene.

Wij namen Zijn kruis op. En wij ontvingen zomaar met Hem het koninkrijk van de hemel, troost, Gods schepping als erfenis, verzadiging van Gods recht, barmhartigheid. Gods kinderen mogen we zijn. We ontvingen hemels loon, net als de profeten voor ons…! Precies zoals we lazen in Matteüs 5: 1-12.

Bij het zondagmiddag-zanguur hebben we over deze blijheid en dankbaarheid heerlijk gezongen.

Komende zondag. We wensen elkaar een gezegende dienst met onze gastvoorganger. De nevendienst werkt uit Matteüs 5:13-16. Het thema is ‘Ik zie het aan je’. Wat is er te zien dan? Jezus vertelt over het zout van de aarde en het licht van de wereld: dat zijn jullie, zegt Hij. Jullie kunnen de wereld anders maken. Jullie geven smaak aan de wereld. Jullie geven dat de wereld langer meegaat. Jullie laten het licht schijnen, zoals een lamp op een standaard, een stad op een berg.

 Omzien naar elkaar. Elke zondag klinken de namen van onze zieken in de gebeden. En bij de uitgang hangt een briefje met adressen van hen die wel een stukje medeleven kunnen gebruiken.

Volgens het Evangelie zijn er twee soorten zalige mensen: de treurenden, want zij zullen getroost worden. En de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

We leven mee met mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet en dhr. E. Guis, en alle anderen.

(Vacature) koster. We nemen zondag afscheid van onze koster, mw. Lien Blanker. Samen met haar Flip heeft ze 15 jaar de dorpel en alles eromheen beheerd. We zijn haar daar heel dankbaar voor. We wensen jullie van harte Gods zegen met de rijke herinneringen en met het nieuwe plaatsje dat jullie nu in de kerk gaan innemen!

Bij de koffie na de morgendienst kunnen we hen ten afscheid de hand drukken en/of op andere wijze onze blijken van waardering tot uitdrukking brengen.

We hebben inmiddels een nieuwe koster gevonden: tot onze vreugde neemt dhr. Rook de Vlaming de open plaats in. Dankbaar zijn we dat we zo snel weer een koster hebben. Van harte wensen we je Gods zegen en veel vreugde bij de uitoefening van deze belangrijke taak.

Actie Kerkbalans 2017. Tot deze zondag loopt actie kerkbalans nog. De antwoordstrook met uw VRIJWILLIGE bijdrage wordt opgehaald door de vrijwilligers. Samen houden we onze kerk financieel gezond. Samen houden we Gods gift in ere: het Evangelie dat mensen met elkaar en met God verbindt.

Boekenmarkt. Zaterdagmorgen 4 februari van 9.00-12.00u staat de boekenbus weer op het kerkplein. En LET OP! Er is ook GROOTSE OPRUIMING! 50% korting op het aanbod in de hal van het Ontmoetingscentrum (info: www.kerkmaasdam.nl/aktiviteiten/boekenmarkt.

Agenda. 3/2 10.15 vrouwengesprekskring, 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 4/2 9.00-12.00 Boekenbus/ACTIE Boekenmarkt; 6/2 19.45 kerkenraad;  8/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 9/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 19.00 belijdeniscatechese; 10/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 11/2 kopij Hervormd Contact; 13/2 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte. De zaligheid die we ontvangen hebben, willen we gestalte geven door Jezus te volgen. Uit onze dankbare daden zal blijken dat wij van Hem zijn.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.