Zondag 26 februari 2017 10.00uur, ds. T. Meijer, Puttershoek

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar mw. M. A. van den Berg-Barendregt.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een gezegende zondag. We ontmoetten Jezus, onze Heer. Wat doet Jezus voor mensen? Wat doet Jezus met mensen? Wat doe Hij met u/jou? Levi wordt helemaal door Hem gepakt. Net als Simon de visser. Net als een verlamde man en een melaatse. Jezus genas, verloste van zonden. Hij maakte rein, maakte van een gewone visser een mensenvisser, van een succesvol belastingambtenaar (of was Levi een verrader, dief en oplichter?) een discipel.

Wat doet Jezus met ons? En wat doet u met en voor Jezus?

Komende zondag. Elke zondag staat de deur open. Iedereen(!) is welkom bij God thuis. Hoe bijzonder is dat!? En plek, een gemeenschap, om thuis te komen bij Hem! En er is zoveel te zien en mee te maken hier! Je kunt hier God ontmoeten. En Zijn Zoon, onze Heer Jezus. Je kunt jezelf op een heel nieuwe manier leren kennen. Geïnspireerd worden.

Komende zondag luistert de kindernevendienst naar twee verhalen (Lukas 18:31-43). Wie ziet wat er met Pasen zal gebeuren? De leerlingen begrijpen het niet. En wat anderen niet zien, ziet een blinde man wel. Hij wordt door Jezus genezen! Wie van ons ziet het? Wie van ons ziet Hem, Jezus? Wie Hij is? Wat Hij doet? Voor de anderen is het nog een verrassing wat de gastvoorganger, ds. Meijer, meeneemt. We bidden om een gezegende dienst!

Kerk open. Deze week zal de kerk niet altijd het bekende uurtje na de middag open zijn. Volgende week weer wel. Het bord staat dan weer buiten. Iedereen is welkom. Ook als u zondag nooit zo naar de kerk komt. Gewoon even stilte, of (met de ds. mee) een lied zingen, of een gesprekje. Wat u maar wilt.

Overleden. Maandag 13 februari is dhr. Adrianus Jan Hoogvliet overleden na een moeilijke laatste levensfase. De uitvaartdienst is vrijdag 17 februari gehouden vanuit ‘t Huys te Hoecke. We hebben hem allemaal gekend als een markante muziekman. We laten hem in Gods handen, in hoop en geloof op Zijn genade. Hij heeft het laatste woord en eeuwig het eerste. We leven mee met zijn kinderen en allen die hem na stonden.

Omzien naar elkaar. We leven mee met elkaar. Daar zijn we mensen voor. Daar zijn we christenen voor. Niet alleen in rouw. Ook in vreugde. En met de zieken: mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet en dhr. E. Guis, en alle anderen.

Huis-Paaskaars. Heeft u al uw huis-Paaskaars besteld? U kunt dat t/m 5 maart doen op de lijst die achter in de kerk ligt.

Voorjaars-Rommelmarkt. We zoeken voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 13 mei a.s. nog goede bruikbare spullen. Ophaaldag is 24 februari. Hebt u spullen? Belt u vóór 23 februari dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Interactief kinderfeest. Zondagmiddag 26 maart organiseert het kinderwerk van de 5 kerken uit Puttershoek en Maasdam een interactieve kinderbijeenkomst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook aan de volwassenen is aandacht. Rob Favier verleent medewerking aan deze bijeenkomst. Het kinderfeest wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek van 14.30-15.30u. Meer informatie volgt. Noteer nu alvast de datum!

Agenda. 24/2 v.a.9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 27/3 19.00 gebedskring, 19.00 ouderlingen, 20.00 moderamen; 1/3 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 2/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 3/3 10.15 vrouwengesprekskring; 4/3 9.00-12.00 Boekenbus; 26/3 14.30-15.30 interactief kinderfeest.

Tenslotte. Volgen wij Jezus (!/?)

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.