Zondag 19 februari 2017 10.00uur, ds. W.F. van de Woestijne, Strijen

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal maar mw. H. Janse-Herwijer.

Afgelopen zondag. Wat een vragen hadden we in de themadienst. Een hele lijst! Ze kwamen allemaal op uit de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. U bent deze week vast nog wel even bezig geweest met wat u voor antwoorden zou kunnen bedenken… Hadden wij ook eens echt huiswerk uit de kerk :).

De belangrijkste vraag van de lijst bleek te zijn ‘of alle mensen wel genoeg krijgen’. Een vraag die je overal hoort stellen als je over geloof aan de praat raakt, met mensen in en buiten de kerk: zorgt God wel goed genoeg voor alle mensen? De antwoorden zijn heel divers. Dat bleek ook uit de gelijkenis. De werkers die het langst gewerkt hadden, vonden het niet eerlijk. Wel wat vreemd eigenlijk: zij kwamen immers niets tekort!? Ze ontvingen hun eerlijke dagloon, ruim voldoende voor het dagelijks levensonderhoud. Hun vraag om werk, om loon, om dagelijks brood was gewoon verhoord.

Gelukkig kijkt God niet naar wat we verdienen, maar naar wat we nodig hebben! Bij het bespreken van de vragen bleek dat we het er allemaal over eens waren dat we toch niet zouden kunnen verdienen wat we nodig hebben. En zoals kleine kinderen niet hoeven te werken voor hun levensonderhoud, zo moeten ook wij leren leven van Gods genade. Zoals die werkers die maar 1 uur gewerkt hadden.

God doet ruim voldoende om mensen gelukkig te maken! En wij mogen blij zijn met het werk dat Hij ons daarbij geeft. Ook al is een heel leven zwoegen niet genoeg, Hij geeft ons wel genoeg! Geloof dat maar!

Komende zondag. We zien ernaar uit om zondag weer naar de kerk te gaan. Een betere plaats is immers nergens te vinden. Waar kun je dichterbij God komen als in de kerk?

De nevendienst luistert naar wat de Heer Jezus vertelt over de zaaier (Lukas 8:4-15). Het gaat om wat Hij Zelf doet: woorden zaaien. Zoals de zaaier zijn zaad in het rond strooit, zo wordt het woord van God over de wereld uitgestrooid. Op sommige plekken komt het tot bloei, op andere plekken komt er niet veel van terecht…

We wensen elkaar en de gastvoorganger, ds. Van de Woestijne, een gezegende dienst!

Omzien naar elkaar. Zondag hebben we gebeden voor dhr. A. Hoogvliet, die ernstig ziek is, voor mw. M. Goud-Rijsdijk die deze week een gesprek heeft over vervolgbehandeling, voor mw. S. Reedijk, voor dhr. C. Peet en voor dhr. E. Guis, en alle anderen.

We leven met hen mee, evenals met alle anderen die God op onze weg stuurt. We bidden minstens dagelijks voor hen en helpen bovendien waar nodig en mogelijk.

Huis-Paaskaars. Iedereen die een huis-Paaskaars wil hebben, kan op de lijst die t/m 5 maart achter in de kerk ligt, zijn of haar naam invullen en er een kiezen.

Voorjaars-Rommelmarkt. Voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 13 mei a.s. zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen. Ophaaldag is 24 februari. Hebt u spullen voor ons, belt u dan a.u.b. vóór 23 februari met dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Agenda. 17/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 22/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 23/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 24/2 v.a.9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Werken we dankbaar in de wijngaard van het koninkrijk van de hemel?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.