Zondag 12 februari 2017 10.00uur, ds. J. Prosman, themadienst

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar mw. A.H. Besseling.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een dankbare dienst! Allemaal lof en dank voor Gods goedheid: ‘Prijs de HEER mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden’ (Psalm 103:2). Psalm 103 is een Bijbel en een liedboek op zich: Een golf van vreugde over de verlossing van al die andere golven die in het leven over ons heen kunnen spoelen. We zongen, baden, luisterden. Ontelbare zegeningen. De grootste, steeds terugkerende, golven die ons leven overspoelen zijn wel de steeds terugkerende schuldencrisis, ziekte en de dood. Maar God onze Vader verlost ons door Jezus Christus! Eén grote golf van bevrijdende en verlossende liefde.

De nevendienst sloot daar prachtig bij aan. Daar ging het erom dat wij zout en licht zijn in de wereld (Matteüs 5:13-16). Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd! En inderdaad, als je leeft uit Psalm 103, dan ben je smaakmaker en dan geef je licht. Dan ben je een zegen!

Komende zondag. We hebben weer een thema-dienst! Het thema is: Dat is wel genoeg! We lezen hierover uit Matteüs 20:1-16. Er waren mensen die weer eens iets niet eerlijk vonden: de mensen die te elfder ure waren komen meehelpen, kregen zomaar hetzelfde loon als degenen die de hele dag in de brandende zon hadden gewerkt… De laatsten worden de eersten. Gelukkig maar! Want anders hadden de arbeiders van het laatste uur niet eens brood kunnen kopen voor zichzelf en hun gezin. Genadebrood van genadeloon. En dat is wel degelijk eerlijk! En bovendien was het eerlijk en genoeg voor de werkers van het eerste uur. De muziek wordt verzorgt door Hans v.d. Weg (orgel), Els in ’t Veld (piano) en Marianne v.d. Berg (dwarsfluit).

Omzien naar elkaar. Denkt u aan onze zieken? En aan iedereen die verder extra zorg en aandacht nodig heeft? We hebben zondag in de kerk gebeden voor hen: mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet en dhr. E. Guis, en alle anderen. We hebben gebeden voor fam. De Lange, die afgelopen week afscheid moesten nemen van opa Klomp.

We laten het niet bij bidden in de kerk. U hebt vast weer een van de briefjes meegenomen bij de uitgang. Thuis bidden we immers ook. En we zoeken onze broeders en zusters op, of sturen hen even een berichtje van meeleven.

Koster. We namen zondag afscheid van mw. Lien Blanker. Samen met Flip een keer vooraan in de kerk, in plaats van achteraan in de kostersbank. Mooi samen in het zonnetje! We zijn dankbaar voor de manier waarop jullie al die 15 jaar al dit belangrijke werk voor ons hebben gedaan (met de hulp erbij, die Lien zeker niet onvermeld wilde laten!)! Veel goede woorden klonken er in de kerk en daarna bij het koffiedrinken. Ook aan het adres van onze nieuwe koster, Rook de Vlaming.

Allemaal van harte Gods zegen en veel vreugde gewenst met de (nieuwe) plaats die jullie mogen hebben in de gemeente!

Leerhuis. Donderdag 16 februari houden we weer een leerhuis. Als thema hebben we ‘de missie van de kerk vandaag’ in onze samenleving. Moeten we aan de rand toekijken? Moeten we ons politiek roeren? Of…? Iedereen heel hartelijk welkom!

Boekenmarkt. De opbrengst van de opruimingsboekenmarkt zaterdag 4 februari was €376,45. Een prachtig bedrag! Alle vrijwilligers en bezoekers hartelijk dank.

Agenda. 10/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 11/2 kopij Hervormd Contact; 13/2 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring;  15/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 16/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 leerhuis;  17/2 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Zullen we leven zoals Psalm 103 ons voorzingt: dankbaar en zegenend?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.