Zondag 8 januari december 2017, 10.00uur ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag 25 december gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 45 jarig huwelijk naar dhr. en mw. De Snoo-van Nieuwkoop.

Ook ging er een bos bloemen met hartelijke groet en beterschaps-wensen naar onze koster mw. L.C. Blanker-in’tVeld.

Zondag 1 januari gingen de bloemen met een hartelijke groet naar mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens.

Afgelopen diensten. We kijken dankbaar terug op alle diensten rond kerst en oud en nieuw. In de kerstnachtdienst vierden we dat in Jezus Christus God hoogstpersoonlijk op aarde neerdaalde. We hebben geluisterd, uit volle borst gezongen, genoten van de muzikanten. We deden in de kerstnacht met de engelen mee… Het aardse werd verlicht tot het hemelse. Dat is Kerstfeest: hemelse vrede op aarde!

Kerstmorgen liepen we met de herders mee, omdat we het met hen wilden meemaken. Het gewone leven maken we al mee, net als iedereen. Maar kijkend in de kribbe maakten we HET mee: verwondering over het mysterie van Gods eeuwige liefde. Dat Hij zo dichtbij wilde komen… Ere zij God!

Oudejaarsavond hoorden we wijze woorden van Salomo: denk nu niet dat het vroeger beter was (Prediker 7: 10). Alleen maar spijtig omkijken is niet nodig. Leg alles, verleden, heden en toekomst, maar in Gods handen, zo zongen we daarop: beveel gerust uw wegen.

Zondag nieuwjaarsmorgen viel precies op de 8e dag na kerstfeest: de dag van de besnijdenis. Dat wees al op Goede Vrijdag begrepen we van Paulus (Kolossenzen 2: 11, 12). Het is niet alleen Jezus’ besnijdenis, maar ook de onze. En dat voelden we: Jezus’ besnijdenis/lijden snijdt door onze ziel. Gelukkig is het daarbij niet gebleven: het gaat op Pasen aan. Voor de besnijdenis ontvangen wij de doop: niet alleen sterven, maar juist de opstanding uit de dood. We blijven onze Heer op de voet volgen! Want ook dat willen we meemaken, voelen tot diep in onze ziel.

Komende zondag. Met de kinderen van de nevendienst volgen we een paar Wijzen uit het Oosten. Als alles achter de rug lijkt te zijn, zijn daar opeens die vreemdelingen, op zoek naar de Nieuwe Koning van de Joden… Zij hebben Zijn stralende ster gezien. Wie zijn zij toch? ‘Gewone’ wijzen? Of misschien juist Bijbelgeleerden uit Babel, zoals Ezra? We lezen Matteüs 2: 1-12.

Omzien naar elkaar. Onze koster, mw. L.C. Blanker-in’tVeld is voor kerst enkele dagen in het ziekenhuis geweest. Gelukkig gaat het weer steeds beter. Mw. J. Vermeulen-Zilverschoon is rond de kerstdagen aan haar heup geopereerd. We zijn dankbaar dat het goed gaat en dat je weer thuis bent. Mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens is gelukkig niet meer aan huis gebonden. Dhr. A. Hoogvliet kwam vlak voor kerst thuis uit het ziekenhuis. Mw. M. Goud-Rijsdijk is nog steeds herstellend van haar bestralingen. Mw. A. Goud is klaar met haar behandelingen: zij hoeft pas over maanden weer op controle te komen! Mw. S. Reedijk verblijft ziek thuis. Dhr. C. Peet is bijna klaar met chemo en bestralingen.

We bidden onze Vader in de hemel om Zijn genezende en troostrijke nabijheid voor jullie allemaal!

Boekenmarkt. Zaterdag 7 januari 2017 staat de Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’, ’s morgens weer op het Kerkplein, Raadhuisstraat 35. De openingstijd is met ingang van het nieuwe jaar verruimd van 9.00 uur tot 12.00 uur. Er is een nieuw aanbod van Groot-letter-boeken.

Cantorij. Na een paar maanden proef is er voldoende animo om vanaf januari definitief met de Cantorij van start te gaan. We oefenen op woensdagavond van 19.45u tot 20.45u in de kerk, daarna is er koffie in het Ontmoetingscentrum.

Agenda. 6/1 10.15 vrouwengesprekskring; 7/1 9.00-12.00 Boekenbus; 9/1 20.00 Bijbelkring; 11/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 12/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 Seniorenkring, 19.00 belijdeniscatechese; 13/1 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos 14/1 kopij HC.

Tenslotte. Iedereen die we het nog niet persoonlijk hebben kunnen doen, wensen wij van harte een zegenrijk en gelukkig nieuwjaar! Dat we ook dit jaar samen de weg van Jezus onze Heer mogen volgen.

ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.