Zondag 29 januari 2017 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en vergezeld met onze gebeden naar mw. S. Reedijk.

 

Afgelopen zondag. We namen afscheid van twee ouderlingen: mw. J.W. Vree-van Dongen en dhr. M.R. de Lange. Zij zijn weer ‘gewoon’ gemeentelid. Hoe gewoon dat is? Niet zo heel gewoon! Je blijft daarmee nog altijd deel van het lichaam van Christus. Dat is meer dan bijzonder! We bidden dat jullie ook hierin rijk gezegend zullen zijn! We bedanken jullie nogmaals voor jullie inzet om Christus’ gemeente te leiden. We danken God dat Hij jullie aan ons gaf!

Dankbaar zijn we ook voor de herbevestiging van diaken H.C. (Heleen) Commijs – in ’t Veld en voor onze nieuwe ouderling, mw. W.H. (Wilma) Meuzelaar-van Kesteren. God schenkt ons mensen die ons willen helpen Zijn weg te gaan. Hij zorgt ervoor dat pastoraat en diaconie doorgaan. We weten allemaal hoe belangrijk dat is!

Elke keer weer kunnen we zeggen: het is weer begonnen! Zoals Het Licht ging schijnen in het duistere Galilea (Matteüs 4:16), zo ook bij ons. Zoals Jezus gewone mensen riep Hem te volgen, zo roept Hij ook ons. Mensenvissers maakt Hij ons: mensen die zo innemend zijn, dat ze mensen voor zich en voor Jezus innemen.

 

Komende zondag. We vieren zondag weer het Heilig Avondmaal. Wij gedenken Jezus’ liefdeoffer voor ons. Hij is in de tekenen, brood en wijn, hoogstpersoonlijk aanwezig. Bij de diepe ernst van Zijn offer, maakt dat ons vooral blij en dankbaar! Hij is niet alleen de Heer Die voor ons stierf, maar juist ook Degene die de dood overwint en nu als de Levende Heer bij ons is.

Bij dat zalige geluk past de lezing uit het evangelie die op het rooster staat heel goed. Met de nevendienst lezen we de beroemde zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12). Je mag blij zijn als je discipel van Jezus bent. Het is zalig Hem zondag weer te ontmoeten bij God thuis in de kerk!

 

Omzien naar elkaar. We bidden, op zondag in de kerk en de andere dagen erbuiten, voor onze zieken: mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet, dhr. A. In ‘t Veld, dhr. J. Sluimer (krijgt binnenkort bestralingen) en dhr. E. Guis (vorige week opgenomen geweest vanwege ernstige longproblemen).

Wij willen hen graag helpen alle zorgen in Gods vaderhand te leggen. Hij is het die ons hele leven eeuwig draagt.

 

Overleden. Afgelopen zondag hebben we in een moment van stilte onze zuster mw. Hendrika Margaretha de Geus-Brandt herdacht. Vorige week zondag 15 januari overleed zij op 84-jarige leeftijd. We kennen haar allemaal uit de tijd dat zij het drukwerk voor de kerk verzorgde. Vrijdag 20 januari is zij begraven achter de kerk. We leven mee met de nabestaanden.

We leven ook mee met mw. Rie van den Berg. Zij moest vorige week afscheid nemen van haar zuster uit Rotterdam.

 

Vacature koster. We zoeken een nieuwe koster. Mw. Lien Blanker neemt afscheid. Weet u iemand, of zou u zelf deze inspirerende, belangrijke en uitdagende taak willen vervullen, meld u dat dan bij een van de kerkrentmeesters.

 

Actie Kerkbalans 2017. Van zaterdag 21 januari tot zondag 5 februari loopt actie kerkbalans. U ontvangt van onze kerkrentmeesters een brief in uw brievenbus, waarin uw VRIJWILLIGE bijdrage wordt gevraagd voor 2017. Met onze bijdragen kunnen wij onze kerk in balans houden, financieel gezond. Zo kunnen we als kerk blijven doen waar we voor geroepen zijn: Verbinden – onderling en met God. Vult u de antwoordstrook vast in, zodat de vrijwilliger die bij u kunnen komen ophalen?

 

Poëziekring/Filosofiekring. Ds. Renes wil 2 nieuwe kringen starten. Als u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen (06-49308049 / ds.f.l.renes@gmail.com).

 

Agenda. 27/1 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 30/1 19.00 gebedskring, 19.00 ouderlingenberaad, 20.00 moderamen; 1/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij, 19.45 vrouwengesprekskring; 2/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 seniorenkring; 19.00 belijdeniscatechese; 3/2 10.15 vrouwengesprekskring, 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 4/4 9.00 Boekenbus.

 

 

Tenslotte. Wij mogen meehelpen Het Licht dat Jezus Christus is, te laten schijnen in de duisternis (Gezang 169: 4).

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.