Zondag 22 januari 2017, 10.00uur, ds. J. Prosman, Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet naar dhr. A. J. Hoogvliet.

Afgelopen zondag. We hebben een prachtige dienst gehad! Mooie liederen zongen we. Een prachtig verhaal hoorden we. Met een geïnspireerde preek erbij. De wijn was op bij de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-12). Dat lijkt wel op de situatie in de kerk vandaag. Dat is/was meer dan erg!

Maar… Jezus zorgde dat er nieuwe wijn kwam. Nieuwe vreugde. Maria’s vertrouwen op haar Zoon Jezus werd niet teleurgesteld! Het was een teken uit de hemel, een teken dat het feest van het Evangelie mag doorgaan. Een teken voor vandaag: een oproep om te geloven in de Heer Jezus, zoals Maria deed. Een teken ook van de grote toekomst. Een teken van de bruiloft van het Lam.

Luistert u wel eens diensten terug op www.kerkdienstgemist.nl?

Komende zondag. Een bijzondere dienst is het zondag. We nemen afscheid van twee ouderlingen: mw. J.W. Vree-van Dongen en dhr. M.R. de Lange. Zij worden weer ‘gewoon’ gemeentelid. We hopen en bidden dat God bij hen blijft zoals Hij hen nabij was in hun ambtsbediening!

Bovendien wordt mw. W.H. Meuzelaar-van Kesteren in deze dienst bevestigd tot ouderling. We zijn verheugd dat we van God weer een ouderling ontvangen! Het is net als in het verhaal van de roeping van de discipelen (Matteüs 4:12‐22), dat we meelezen met de kinderen van de nevendienst. Johannes de Doper is gevangen genomen. Maar Jezus neemt de verkondiging van Johannes over. Hij roept mensen het Koninkrijk van God binnen. Een paar vissers laten hun netten in de steek… Om mee te gaan doen en vissers van mensen te worden! Om mee te helpen met Jezus. Toen is het begonnen en zo begint het steeds weer.

We zijn blij als we nieuwe ambtsdragers krijgen. Maar er zijn ook nog vacatures. Bij ons geldt ook dus nog steeds: Jezus roept: volg Mij. Wie volgt er nog meer?

Omzien naar elkaar. We omringen onze zieken met onze gebeden. We zijn dankbaar dat het beter gaat met M. Goud-Rijsdijk. We zijn er nog niet, maar hoop gloort. Met mw. S. Reedijk gaat het naar omstandigheden goed, maar ze blijft ernstig ziek. Dhr. C. Peet is herstellend van wekenlange chemo en bestralingen. Dhr. A. In ‘t Veld moet nog steeds regelmatig naar het ziekenhuis voor onderzoek.

We bidden dat God, die immers onze Vader is, jullie allemaal nabij is!

We bidden ook voor alle andere zieken, voor hen die verdriet hebben en eenzaam zijn. We bidden om kracht, troost en nabijheid.

Agenda. 20/1 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 23/1 20.00 Bijbelkring; 25/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij, 19.45 vrouwengesprekskring; 26/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 27/1 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 30/1 19.00 gebedskring, 19.00 ouderlingenberaad, 20.00 moderamen.

Tenslotte. Water in wijn veranderen kan alleen onze Heer Jezus. Maar verlangen naar de vreugde van de bruiloft, en Jezus vragen ons te helpen, zoals Maria deed, dat kunnen wij allemaal.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.