Zondag 15 januari 2017 10.00uur, mw. J. Vree-van Dongen, Maasdam

Week van gebed

Woensdag 18 januari 2017, oecumenische dienst van gebed

19.30u, ds. v.d. Berg, ds. Renes, pastor Geurts en ds. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar mw. J. Vermeulen-Zilverschoon.

Afgelopen zondag. We ontmoetten de Wijzen uit het Oosten. We ontdekten wie ze waren, wat ze deden, en hoe ze wijs waren geworden. Vele voorbeeld-wijzen gingen hen voor, leerden we uit het Oude Testament. In Ezra 1 lazen we van koning Cyrus. Hij was net niet helemaal wijs, want hij kwam wel op een wijs idee (inspiratie door God!): de tempel herbouwen, bouwen aan Gods rijk. Hij had er best veel voor over zelfs! Maar hij ging niet zelf op reis. En dan was er Sesbassar, de leider van de Joodse ballingen, die hen terugbracht. En natuurlijk Ezra de Schriftgeleerde. Zij gingen ook echt op reis. Ze gingen de weg van Abraham, ze leken op Daniel, en op Job en zo veel andere Wijzen uit het Oosten. Zij waren allemaal op zoek. Naar Gods rijk, naar vrede. En zo ook de bekende Wijzen uit het Oosten: zij zochten het Kind van Bethlehem, het aller-wijste wat een mens maar doen kan!

Komende zondag. Zondag gaat mw. Vree voor in eigen gemeente. Wij zien ernaar uit! We wensen haar en onszelf een gezegende samenkomst.

De kinderen van de nevendienst gaan aan de slag met het verhaal van de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-12). Niemand weet nog wie Jezus is. Hij heeft nog geen wonderen gedaan, geen zieke mensen genezen, geen verhalen verteld. Alleen zijn moeder weet het. Dat blijkt daar op die bruiloft in Kana… Weet jij ook wie Jezus is?

Week van gebed. Volgende week, 15-22 januari, is de (internationale en interkerkelijke) week van gebed. Dit jaar staat de Week van Gebed in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korinthe 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vs.14).

Woensdag 18 januari 19.30u houden wij (Hervormd Puttershoek, Gereformeerd Puttershoek, Rooms-Katholiek Puttershoek en Hervormd Maasdam) onze jaarlijkse oecumenische dienst van gebed. We komen bij elkaar in de Hervormde kerk in Maasdam. De collecte is voor Vluchtelingenwerk Hoekse Waard.

Omzien naar elkaar. We leven mee met mw. M. Goud-Rijsdijk. We wensen haar hertel. Ook mw. S. Reedijk blijven we met gebed omringen: dat God haar nabij blijft en geloof en kracht blijft geven in haar ziek zijn. We bidden om genezing en kracht voor dhr. C. Peet. We leven mee met dhr. A. In ‘t Veld, die deze weken onderzoeken ondergaat.

We leven mee met fam. Verrijp, die afgelopen week afscheid moesten nemen van oma Verrijp-Kruithof.

Dat onze hemelse Vader jullie allemaal en iedereen die het moeilijk heeft ondersteunt en troost!

Boekenmarkt. Ondanks het winterse weer bezochten er toch nog een heel aantal mensen zaterdag de Boekenbus. De opbrengst was € 75,-.

Agenda. 13/1 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 14/1 kopij Hervormd Contact; 16/1 19.00 gebedskring; 18/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij, 19.30 Oecumenische dienst, week van gebed; 19/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 20/1 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Wij wonen hier dan wel niet in het Oosten. En de meesten van ons komen ook niet uit het Oosten. Maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden wijs te zijn: Het Kind van Bethlehem te zoeken: in de Schriften en, net als de wijzen, in de tekenen (het gewone leven, sterren, dagelijks brood, enz., van God gegeven, betekent immers meer?).

Wie zoekt, zal vinden. En als je Hem gevonden hebt, vind je vrede!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.