Zondag 18 december 2016, 4e Advent 10.00uur, Ds. R. ten Napel, ‘s Gravendeel

Bloemen. Zondag gingen de bloemen, met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50 jarige huwelijk naar dhr. en mw. Oversier – van Alphen.

Ook gingen er bloemen met hartelijke groet en medeleven naar dhr. C.L. Roest.

Afgelopen zondag. Advent heeft alles te maken met wachten: op de Koning die komt. De boodschap was dan ook: ‘nog even geduld a.u.b.’… Jakobus riep ons op geduld te hebben zoals een boer die wacht op de oogst (5:7). Hij hield ons de volharding van de profeten voor, die midden in de ellende bleven verwachten dat Gods rijk toch komen zou. We lazen Jesaja 35. Hij stond middenin de puinhopen van Jeruzalem, tussen mensen die zich met een onzeker bonzend hart afvroegen hoe het ooit nog weer goed zou kunnen komen (35:4). In opdracht van de HEER hield hij hun Gods kijk op de zaak voor: de verlossing komt! Het paradijs komt eraan. Daar zal God Zelf voor zorgen. Wacht maar, heb maar geduld, volhard. Vind het vertrouwen terug!

Wachten is moeilijk. Velen haken daarom af. Zeker in deze haastige tijd, waarin we alles – en wel nu meteen – willen hebben. De hoogste bieder met de mooiste beloften en de kortste wachttijd scoort het hoogst in het vertrouwen. Helaas is dat de hele wereldgeschiedenis door steeds beschaamd. Elke (politieke) ideologie heeft nog gefaald en zal ook falen. Maar gelukkig heeft God ons nog altijd gered. Gods ideaal heeft nog nooit gefaald: Liefde. Ook dat is kerstfeest waar we naar toe leven: Gods liefde brengt vrede op aarde. Dat begint ‘klein’ met een groots visioen van o.a. Jesaja. Dat begint ‘klein’, met een machtig wonder in een kribbe in Bethlehem. Dat begint ‘klein’ in je hart. Dat begint met geduldig volhardend en gelovig wachten. Even geduld a.u.b.!

Komende zondag. Ds. Ten Napel is onze gastvoorganger. We zien uit naar de ontmoeting en bidden om een gezegende adventsdienst. De kindernevendienst gaat verder met het adventsproject ‘Maak het mee!’ Matteüs (1:18-25) vertelt dat Jozef wakker ligt in de nacht. Hij weet niet wat hij moet doen. Zal hij weggaan bij Maria, nu zij zwanger is voordat ze getrouwd zijn? In zijn droom komt er een engel bij hem die vertelt hem: het komt goed! Gods Zoon zal geboren worden en Jozef zal het meemaken.

Omzien naar elkaar. Mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens is al enkele weken thuis met rugklachten en uitval in de benen. Dhr. H.A. Kwakernaat heeft al langere tijd last van hartklachten. Dhr. A. Hoogvliet ligt al enkele weken in het Albert Schweitzer-ziekenhuis, Dordwijk. Mw. M. Goud-Rijsdijk heeft haar laatste bestraling achter de rug. Met dhr. J. Sluimer gaat het nog steeds wonderlijk goed. Mw. A. Goud heeft haar chemokuren klaar. Mw. S. Reedijk is ernstig ziek thuis. Dhr. C. Peet is begonnen met chemo en bestralen. Mw. J.W. Vree-van Dongen maakt een spannende tijd door in afwachting van onderzoeken.

We bidden voor jullie! En we wensen ook alle andere zieken, en ieder die zorgen heeft, Gods nabijheid.

Kerst-Rommelmarkt. Iedereen is 16 december van 14.00-17.00u welkom in het Ontmoetingscentrum! Te gast zijn Krijnbas Kooy met zijn groentewagen en Jan de Koning, die appelbeignets en hartige broodjes komt bakken. Ook de Boekenbus is er.

Adventszang. Vrijdagavond 16 december 19.30u is de adventszang-avond. Komt allen meezingen naar kerstfeest toe, onder leiding van Els in’t Veld, samen met onze nieuwe cantorij, 4You, Marlou Onnink, Hans van de Weg (orgel) en Annemarie van de Weg-Vree (blokfluit).

Kerstdiner. U kunt zich nog aanmelden voor het kerstdiner op maandag 26 december. Bent u alleen, of wilt u mensen ontmoeten die dat anders wel zijn? Belt u, liefst voor 22/12, Elly Snel (078 6764169) of Joke Moelker (078 6763208).

Achter de Plataan. Na ons Kerstdiner op dinsdag 20 december in de Drie Lelies hebben we 2 weken vakantie, 5 januari is iedereen weer van harte welkom bij onze inloopochtend!

Agenda. 16/12 9.00 ophalen/brengen rommelmarkt; 14.00 Kerst-Rommelmarkt, 19.30 adventszang, 20.30 jeugdsoos; 19/12 19.00 gebedskring, 20.00 kerkenraad; 20/12 kerstdiner ‘Achter de Plataan’; 21/12 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 22/12 19.00 belijdeniscatechese; 23/12 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Kerstfeest begint klein, maar is groots en wordt groots als ieders hart open wordt gezet voor de Heer Jezus!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.