Zaterdag 24 december 2016 22.00 uur ds. J. Prosman, Kerstnachtdienst, Zondag 25 december 2016 10.00uur, ds. J. Prosman, Kerstmorgen, Zaterdag 31 december 2016 19:30 uur, ds. F. L. Renes, Puttershoek gezamenlijke oudejaarsavonddienst in Maasdam met de Gereformeerde Kerk Zondag 1 januari 2017 10.00uur ds. J. Prosman, nieuwjaarsmorgen

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties naar dhr. en mw. Veldhoen – Barth.

Afgelopen diensten. We kijken dankbaar terug op een zegenrijke adventszang-dienst op vrijdagavond 16 december. Een prachtig initiatief dat navolging verdient! Onze Cantorij (in oprichting) moedigen we aan om zo door te gaan. Het was prachtig wat jullie met Els, 4You, Marlou, Hans en Annemarie aan muziek hebben neergezet. En bovendien: Het was echt advent: kom tot ons, de wereld wacht…

En toen was er alweer de laatste zondag van Advent! Het visioen van Jesaja stond centraal: ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen’ (Jesaja 2:4). Wie brengt er vrede? God! Onze Heer Jezus! Hij brengt vrede in mensenharten. Hij zal tenslotte vrede brengen op heel de aarde. Daarnaar te verlangen, daarvoor te leven, dat is Advent!

Komende diensten. We zien uit naar Kerstfeest: het feest van de geboorte van Jezus is zo’n geweldig wonder!

Kerstnachtdienst. Interkerkelijk jongerenkoor Challenge uit Dordrecht, organist Hans van de Weg en trompettist Jeroen Tempelman verlenen hun medewerking. Het thema is: ‘HET LEVEN daalt neer op aarde’. Door de geboorte van onze Heer Jezus deelt God Zijn eigen leven met ons. Een groter wonder is toch niet denkbaar? Dat moet verkondigd, beleefd en bezongen worden! Dat neemt ons op in Gods heerlijkheid! Vrede op aarde… Wat kun je daarnaar verlangen!

Kerstmorgen. Kerstfeest op zondagmorgen, dat is niet elk jaar zo… Dat moet je meemaken! Dat zegt het thema dan ook: ‘Maak het mee!’. De herders zagen van het ene op het andere moment de hemel op aarde neerdalen. En daarna moesten ze op weg om een nog veel groter wonder mee te maken: Het Kind in de kribbe. Wij gaan met hen mee, want wij willen dat ook meemaken.

De muziek wordt verzorgd door Piet Vree (orgel), Kimberley Roelvink (saxofoon) en Fenny Prosman (piano). Het kinderkerstverhaal wordt verteld door Constance Verplancke. En dan mag de dominee ook nog preken!

Oudejaarsavond. De oudejaarsavonddienst is dit jaar in onze kerk. Samen met de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam kijken we terug op een gezegend AD 2016.

Zondag-nieuwjaarsmorgen. Nieuwjaarsmorgen is ook al op zondag… We staan met de kindernevendienst stil bij de besnijdenis en naamgeving (Lukas 2:21). Het kind krijgt de naam Jezus, ‘De Heer redt’. Want Hij redt de wereld van de zonde en dood. Niet alleen Jozef en Maria zijn blij met Hem. Ook wij zijn blij dat Hij gekomen is!

Omzien naar elkaar. Mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens is nog steeds ziek thuis. Dhr. A. Hoogvliet verblijft nog in het Albert Schweitzer-ziekenhuis, Dordwijk. Mw. M. Goud-Rijsdijk is herstellend van haar bestralingen. Dhr. J. Sluimer mogen we de laatste weken steeds weer in de kerk zien. We bidden dat het lang zo goed blijft gaan. Mw. A. Goud is herstellend van haar chemokuren. Mw. S. Reedijk verblijft ziek thuis. Dhr. C. Peet zit midden in de therapie (chemo en bestralen). We zijn dankbaar met mw. J.W. Vree-van Dongen dat de uitslag van de onderzoeken meeviel!

We blijven voor jullie bidden. Juist met Kerstfeest beseffen we hoe God ons nabij is in ons eindige bestaan. Dat Hij het is die ons opheft tot meer, eeuwig meer. Dat geeft hoop, kracht en geloof!

Huwelijksjubilea. We feliciteren hier (nogmaals) de jubilerende echtparen. Dhr. en mw. Veldhoen-Barth waren donderdag 15 december 50 jaar getrouwd. En dhr. en mw. de Snoo-van Nieuwkoop waren zaterdag 17 december 45 jaar getrouwd.

Kerst-Rommelmarkt. Iedereen hartelijk dank: sjouwers, klusjesmensen, verkopers, cateraars, enz.. Het was weer geweldig! En natuurlijk de (minstens) 175 bezoekers/kopers ook bedankt! We zien zeer dankbaar terug op een prachtige Kerst-Rommelmarkt. De bruto opbrengst bedroeg € 1.667,20. De Rommelmarkt-commissie.

Achter de Plataan. Vanaf 5 januari is iedereen weer van harte welkom bij onze inloopochtend!

Agenda. 23/12 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 24/12 22.00 Kerstnachtdienst; 25/12 10.00 kerstmorgendienst; 26/12 16.00 kerstdiner; 28/12 19.45 vrouwengesprekskring; 31/12 19.30 oudejaarsdienst; 1/1 koffiedrinken en nieuwjaar wensen na de morgendienst; 2/1 19.00 gebedskring; 4/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 5/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 6/1 10.15 vrouwengesprekskring.

Tenslotte. De eerste dag na kerst hoop ik mijn 51e verjaardag te vieren. Zondag 1 januari mag u het allemaal mee komen vieren. Ik trakteer bij het nieuwjaar wensen bij de koffie na de dienst.

Iedereen een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling!

ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.