Zondag 4 december 2016, 2e Advent, Heilig Avondmaal, 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen, met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarig huwelijk op vrijdag 25 november, naar dhr. en mw. Verdonk – van der Heiden.

Afgelopen zondag. De Adventstijd is aangebroken. De kinderen van de nevendienst zijn aan het werk gegaan met hun adventproject: ‘Maak het mee!’. Vier mensen uit de Bijbel vertellen over hun verwachting. Voor in de kerk staat een grote ster: 5 punten 5 puzzelstukken. Elke week komt er een nieuw puzzelstuk bij, elke week gaat de ster meer stralen. De verwachting groeit! We begonnen zondag met Jesaja. Hij had een hoopvol visioen: Hij zag het vrederijk van de Messias, de Zoon van David heel in de verte al aankomen… In de kerk kwamen we behalve Jesaja ook Johannes de Doper tegen. Met hen worden ook wij vervuld van de hoop die God Zelf in de wereld brengt!

Komende zondag. Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Heel bijzonder altijd, Goede Vrijdag en Pasen zo midden in de Adventstijd.

In de verkondiging staan we, met de kindernevendienst mee, opnieuw te luisteren en te kijken bij Johannes de Doper (Matteüs 3:1-12). We lezen bovendien uit Jesaja 40:1-11, waarin de komst van Johannes werd aangekondigd.

Johannes verkondigt met Jesaja samen dat er een Nieuw Begin op aanbreken staat: het koninkrijk van de hemel.

Johannes roept met Jesaja op om ook zelf een nieuw begin te maken, om aan te sluiten bij het nieuwe begin dat God maakt.

Het is advent, tijd van voorbereiden op het feest van de geboorte van HET nieuwe Begin: onze Heer Jezus. Als je Johannes goed hoort, zegt hij: bij het nieuwe begin hoort ook grote schoonmaak… Waar kan deze grote schoonmaak beter plaats vinden dan bij onze Heer aan tafel, als Hij ons Zijn reinigend bloed schenkt, Zijn levenwekkend lichaam deelt?

Geboorte. Laurens en Lenny Wildeman werden vader en moeder van Emmy. Zij werd zondag 20 november geboren. Van harte geluk en Gods zegen gewenst samen!

Omzien naar elkaar. We denken aan de gemeenteleden die ziek zijn. Dhr. A. Hoogvliet moest enkele dagen opgenomen worden in het ziekenhuis in Zwijndrecht, maar is waarschijnlijk alweer thuis. Mw. M. Goud-Rijsdijk is klaar met bestralingen. We bidden dat het voldoende geholpen heeft. Dhr. J. Sluimer verheugt zich erover dat het zo goed gaat. Mw. A. Goud wacht op het controle-scan die hopelijk bevestigt wat we voelen: dat het goed gaat. We bidden voor dhr. C. Peet die binnenkort aan chemo en bestraling gaat beginnen. We bidden voor mw. S. Reedijk om Gods nabijheid in het verloop van haar ziekte. Dhr. C. Roest wordt deze week aan zijn schouder geopereerd. En we bidden voor dhr. H. Kwakernaat, dat de aanstaande behandeling vanwege zijn voortdurende hartklachten nu goed resultaat zal hebben.

Boekenmarkt. Zaterdag 3 december staat de Boekenbus “Stap in de wereld van boeken” weer van 9.00 uur tot 11.30 uur op het Kerkplein. De vijf december en Kerstboeken liggen voor een kleine prijs gereed naast alle andere genres. Er is een nieuw aanbod van groot-LETTER-boeken gearriveerd.

Zanguurtje. Zondagmiddag 4 december hebben we van 16.00-17.00u een zanguurtje. Jong en oud welkom. We hebben al wat liederen uitgezocht, maar bedenkt u ook vast een mooi (kinder)lied? We zingen uit de ons bekende bundels.

Zingen bij de kerstboom. Binnenkort wordt de kerstboom weer geplaatst op het kerkplein. Vrijdag 9 december 19.00 gaan wij daarom weer kerstliederen zingen bij de boom. Iedereen, alle dorpsgenoten en wie ook maar wil, is welkom om mee te zingen over Vrede op aarde, over Jezus. Kopergroep Maasmuziek verzorgt de muziek. Na afloop is er warme chocolademelk.

Agenda. 2/12 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 3/12 9.00 boekenbus; 4/12 Heilig Avondmaal, 16.00 zanguurtje; 5/12 19.00 gebedskring, 19.30 kerkenraad; 7/12 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 8/12 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 9/12 10.15 vrouwengesprekskring, 19.00 zingen bij de kerstboom, 19.30(?) catechese, 20.30 jeugdsoos; 12/12 20.00 Bijbelkring.

Tot slot. Advent is ook opruimen. Opruimen wat Kerstfeest in de weg zit. Denkt u er eens over na wat voor obstakels er aan de kant zouden kunnen om plaats te maken voor Jezus?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.