Zondag 27 november 2016, 1e Advent 10.00uur, Ds. F. L. Renes, Puttershoek

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen na haar operatie naar mw. Stehouwer.

Afgelopen zondag. In de dienst van gedachtenis hoorden we nog eenmaal de namen van hen die ons voorgingen in ‘de weg van alle vlees’: onze broeders en zusters van wie wij hopen en geloven dat zij nu thuis zijn bij God. Dat is groots! Allebei: dat ze gestorven zijn en ook de hoop op het eeuwige leven!

We waren daarom in de geloofsleer bij Jozef: wat een prachtige dingen staan over hem in die laatste verzen van Genesis. Het verhaal is dat Jozef sterven ging. Maar juist in dit verhaal wordt zoveel gesproken over geboorte, leven en hoop op Gods ontferming voor de toekomst, dat je er stil van wordt. Dat is nog eens hoop op zaligheid.

Dat laatste woord, zaligheid, verwees ons meteen door naar de Grote Meester, onze Heer Jezus Christus. Hij onderwees ons: ‘zalig zijn de armen van geest/de nederigen van hart, want van hen is het koninkrijk van de hemel. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden…’ (Mattheus 2). En we begrepen het nog ook: Hijzelf, Jezus, is DE nederige van hart. Hij is DE treurende. En Hij is DE zalige. En achter Hem aan mogen wij ook zalig zijn. Heel nederig en mee-treurend over het kwaad dat je des te beter ziet als je weet wat zaligheid is.

Ons licht mag ontstoken worden aan Zijn licht, het licht van Pasen, het licht van leven-dwars-door-de-dood-heen. Leven dat we ontvangen in de vergeving van zonden en verlorenheid waarover Hij zo getreurd heeft.

Komende zondag. Onze buurdominee, ds. Renes uit Puttershoek, hoopt voor te gaan! Als goede buren is het goed om elkaars gezicht te zien en elkaars stem te horen. We bidden om een gezegende dienst!

Op het rooster van de nevendienst staat Jesaja 2:1-5. De profeet Jesaja heeft een advents-visioen: er zal vrede komen voor alle volken. Mensen zullen leven in het licht van de HEER. Daar hopen wij toch ook op? Mensen staan elkaar soms zo naar het leven, gunnen elkaar het licht in de ogen niet (allemaal oorlogen enzo). Maar God helpt ons, door Jesaja, de hoop levend houden dat het anders zal worden.

Huwelijksjubileum. We feliciteren dhr. en mw. De Groot-Rietveld met hun 12,5 jarig huwelijksjubileum op 14 november.

Omzien naar elkaar. Denkt u aan de zieken? Mw. M. Goud-Rijsdijk is bezig met bestralingen. Met dhr. J. Sluimer gaat het God zij dank boven verwachting goed. Ook mogen we blij zijn met mw. A. Goud dat het zo goed gaat. We blijven bidden voor mw. S. Reedijk. We leven mee met dhr. C. Peet. We denken aan mw. B.C. Stehouwer die herstellend is van een operatie. Aan dhr. C. Roest die herstellend van middenoor-operatie en in afwachting van een schouderoperatie. En we leven mee met dhr. H. Kwakernaat, die binnenkort een ziekenhuis-oproep krijgt vanwege zijn voortdurende hartklachten.

Oecumenische leeravonden. Woensdag 30 november 20.00u is er in De Hoeksteen in Puttershoek weer de oecumenische leeravond. Cor van de Biezen zal ons vertellen over Pierre Teilard de Chardin, een jezuïet met een bijzonder levensverhaal. Aan de hand van zijn leven en werken, en vooral zijn het gedachtengoed, zullen we proberen in deze lezing richting te wijzen waarlangs wellicht het antwoord te vinden zou zijn op de volgende vraag: Kunnen wij de mens zien als een verschijnsel geheel en al levend door en in Gods Schepping en tegelijkertijd als resultante van een 17,5 miljard jaar durende evolutie?

Zanguurtje. Zondagmiddag 4 december wordt er van 16.00-17.00u een zanguurtje gehouden. Het is voor jong en oud (ook kinderliederen). We zingen uit diverse bundels dankliederen (o.a. voor het Avondmaal in de morgendienst die zondag) en adventsliederen. U mag ook uw eigen liederen opgeven.

Agenda. 25/11 ophalen rommelmarkt, 10.00 vrouwengesprekskring, 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 28/11 20.00 Bijbelkring; 30/11 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 vrouwengesprekskring, 20.00 oecumenische leeravond; 1/12 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 Seniorenkring 19.00 belijdeniscatechese; 2/12 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 4/12 Heilig Avondmaal, 16.00 zanguurtje.

Tot slot. Advent is aangebroken: het blijde verwachten. Uitzien naar Immanuel! Doen we onze harten open voor het licht van de wereld dat steeds weer schijnen gaat!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

REGIOBERICHT:

Groot Kerstconcert ‘O.G Westmaas’, ‘Helvoets Dameskoor’ en ‘Cantando’

De kaartverkoop voor ons Groot Kerstconcert gestart. Op 16 en 18 december zijn de concerten gepland met medewerking van ‘O.G Westmaas’, ‘Helvoets Dameskoor’ uit Hellevoetsluis en ‘Cantando’ uit Oud Beijerland. Allemaal onder de bezielende leiding van dirigent Marco Oudshoorn. Medewerking verlenen ook ‘Five Brass’ en Marcel van Gameren aan de piano. Vrijdag 16 december om 20 uur in de Petrakerk, C. v Kleiburgstraat 4 te Hellevoetsluis, kaart verkoop aan de kassa of vanaf heden via 06-13102757. Zondag 18 december om 15 uur in de Eendrachtskerk, Koninginneweg 4 te Zuid-Beijerland, kaart verkoop aan de kassa of vanaf heden via 0186-574608. De toegangsprijs is € 7,50 inclusief één consumptie.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.