Zondag 9 oktober 2016, 10.00uur, ds. J. Prosman en 16.00uur, Vriendendienst in Puttershoek, ds. A.A. v.d. Berg en ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties met hun 65-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Bijl-Bussing.

Afgelopen zondag. Het was Israëlzondag. We ontmoetten een van Israëls aartsvaders, Jakob (hij werd later door God Israël genoemd…). Geheel te goeder trouw werkte hij om de liefde van zijn leven voor zijn schoonvader Laban. Alles had hij ervoor over om maar te mogen trouwen met Rachel! Zette iedereen zich maar zo in voor zoiets goeds! Het lijkt zoveel op hoe onze Heer Jezus werkte voor het volk van God! Een en al betrouwbaarheid en toewijding. Zo is Gods ideaal voor de wereld.

Wat mooi dat zoveel mensen dat ideaal ook nastreven!

Maar helaas… er is ook nog Mammon, zo leerden we van Jezus in het evangelie (Lukas 16: 10-15). En die kun je niet tegelijk dienen… Maar dat gebeurt wel vaak. Eigenbelang en hebzucht verstoren voortdurend het rijk van God. Dat was bij Laban en Jakob, dat zien we in heel de Bijbel en heel de geschiedenis, ook vandaag, steeds weer gebeuren. Stiekem neemt Mammon het over. En dan raak je los van Gods rijk, los van elkaar. Wantrouwen en bedrog neemt de plaats in van liefde, betrouwbaarheid en toewijding.

Gelukkig is God wel betrouwbaar! Hij laat Zijn liefde niet los. Hij komt steeds weer terug. Dat geeft hoop! Voor Israël, voor ons. Hierdoor willen we ons laten meenemen. Wij willen leven in Gods rijk, waar de wet van de liefde de grondslag is van alles.

Komende zondag. Zondag hebben we alweer een ‘bijzondere’ zondag. Eerst een ‘gewone’ dienst. We lezen dan met de kinderen van de nevendienst mee (Genesis 32:23-33). Het gaat nog steeds over Jakob. Op weg naar huis is hij bang om zijn broer Ezau te ontmoeten. Maar dan ontmoet Hij God…! Hij strijdt met God. En Hij wordt gezegend! Het wordt weer licht. Een nieuw begin!

Is er voor ons ook zo’n nieuw begin? Jawel, zo lezen we in de 2e Schriftlezing, 2Timoteüs 2: als je met Christus meestrijdt en sterft, sta je ook met Hem op (vs.11). Dat belooft wat!

Zondagmiddag En dan is er de Vriendendienst om 16.00u in de Hervormde kerk in Puttershoek. Het thema is: Samen Delen. We lezen over wat er allemaal te delen valt in de kerk uit 1 Korinthe 12 en 13. Zoveel gaven. Ds. Van den Berg en ds. Prosman houden hierover weer een duo-preek.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Saskia de Bruin(gitaar), Hans de Bruin(piano), Fenny Prosman(orgel), kinderkoor Een Vrolijk Geluid en Tienerkoor Differentz uit Puttershoek.

Allemaal, jong en oud, van harte welkom!

Oecumenische Leeravond Woensdag 12 oktober 20.00u is er in het Ontmoetingscentrum in Maasdam een Open Oecumenische Leeravond. Het onderwerp is ‘Het leven van Maarten Luther’ door ds. Mans Raveling. Iedereen heel hartelijk welkom!

Leerhuis. Er is veel aan de hand in Europa. Daarover willen we met elkaar van gedachten wisselen donderdagavond 13 oktober. Vanaf 19.45 ieder hartelijk welkom in het Ontmoetingscentrum.

Boekenbus De opbrengst van zaterdag 1 oktober was € 120,- met 25 bezoekers. Iedereen heel hartelijk dank!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer gaat al snel aan de chemokuren beginnen. Als u op bezoek wilt, belt u dan eerst even?

Mw. A. Goud is goed aan het herstellen van de operatie en ook in afwachting van verdere kuren.

Mw. A. Schaalje is deze week weer uit het ziekenhuis en verblijft nu in ‘t Huys te Hoecke.

We bidden voor jullie allemaal! Om Gods nabijheid. En om zegen op de behandelingen.

Agenda. 7/10 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 9/10 16.00 vriendendienst in Puttershoek; 10/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 12/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 20.00 Open Oecumenische Leeravond; 13/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 19.45 leerhuis; 14/10 10.15 vrouwengesprekskring, 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos.

Tot slot. Strijden met God bij Pniël is zo gek nog niet: je komt er gezegend uit.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.