Zondag 23 oktober 2016, 10.00uur, ds. P. J. van der Ende, Hoek van Holland

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Schaalje in ‘t Huys te Hoecke.

Afgelopen zondag. Thuis bij God, in de kerk, in de gemeenschap van Christus, hoorden we het verhaal van Jozef die door zijn broers verkocht werd. Hoe ver van huis kun je zijn? Mensen zijn soms helemaal de weg kwijt, van God los… En dan doen ze elkaar gefrustreerd allerlei kwaad. Die broers van Jozef waren verder zulke oplettende mensen. IJverig, toegewijd, enz. Kinderen om trots op te zijn! Alleen waren ze in één opzicht ver van huis: ze waren dodelijk jaloers op Jozef die door vader Jakob zo onverstandig voorgetrokken en verwend werd. Zo raakten Jozef, zijn broers en vader Jakob allemaal ver van huis. De onderlinge liefde verdween en wrok en angst en verdriet kwamen ervoor in de plaats.

Maar… zo hoorden we Paulus Timoteüs vermanen: ook dit verhaal uit de Heilige Schrift is ‘God door-ademd’, van God ingegeven, geïnspireerd door Gods Geest. Nuttig om iets van te leren, te vermanen en op te voeden (2Timoteüs 3: 15,16).

Het kan dus wel lijken dat je ver van huis bent, maar hoe ver is God nu echt weg? Door Jezus Christus zoekt Hij ons op midden in onze zondige werkelijkheid. Deze boodschap klinkt door, telkens weer, ook in de Jozef-geschiedenis. Deze boodschap te geloven brengt ons thuis in Gods nabijheid.

Komende zondag. Zondag gaat het nevendienstverhaal verder over Jozef: Genesis 39:1-20. Het is niet eerlijk. Eerst gaat het best goed in Egypte. Jozef werkt voor Potifar. God helpt hem. Maar het blijft niet goed. Potifars vrouw wordt onterecht boos op Jozef. En heel gemeen zorgt ze ervoor dat hij in de gevangenis komt…

In de dienst ontvangen we ds. Van der End als gastvoorganger. Wij wensen hem en elkaar een fijne, gezegende dienst toe. Dat moet goed komen! De Heer Jezus heeft immers Zelf beloofd dat als er twee of drie in Zijn Naam samenkomen, Hij er Zelf ook is…

Omzien naar elkaar. De afgelopen week hoorden we dat mw. M. Goud-Rijsdijk ernstig ziek is. Onderzoeken zijn nog gaande. We bidden om Gods troostvolle nabijheid. We bidden om uitzicht.

Verder bidden we dat de chemo’s van de afgelopen tijd bij mw. A. Goud en bij dhr. J. Sluimer hun werk goed doen. Nu even een rustperiode. We leggen ons leven vertrouwend in Gods hand.

We zijn blij dat het met mw. A. Schaalje, in ‘t Huys te Hoecke, steeds beter gaat!

En ook zijn we dankbaar dat dhr. A. In ’t Veld weer thuis mocht komen na een korte ziekenhuisopname. Sterkte en Gods nabijheid in de behandeling die nog volgt!

Ophaalochtend Winter-Rommelmarkt

Voor de Winter-Rommelmarkt op 12 november van 9-12u in het Ontmoetingscentrum te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 28 oktober, belt u hiervoor a.u.b. vóór 27 oktober met dhr. A.v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696). Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Zie ook www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt.

Agenda. 24/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 26/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 vrouwengesprekskring; 27/10 10.00-11.30

inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 28/10 Ophaalochtend Winter-Rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos;

Tot slot. Gedachte om mee te nemen: als gemeente van Christus mogen wij een thuis vormen voor rustzoekers.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.