Zondag 16 oktober 2016 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties met hun 55-jarige huwelijksjubileum op 5 oktober naar dhr. en mw. Muller–Kooijman.

De bloemen gingen ook naar dhr. en mw. Visser-Van den Doel die eveneens 5 oktober hun 55-jarig huwelijksjubileum hadden.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een geweldige zondag! Eerst de morgendienst in onze eigen kerk. We leefden met Jakob mee. Hij was het voorbeeld dat God ons voorhield. Hij zat in de nacht. Helemaal alleen bij de Jabbok. Gevangen zat hij bovendien in een nacht van strijd en zorgen: hoe zou het gaan als hij morgen Ezau ging ontmoeten. Zou God hem ook nu weer bewaren? Hij worstelde met God en mens. En toen werd hij nog aangevallen ook… Een vreemdeling worstelde met hem!

Uiteindelijk blijkt dat een zegenrijke ontmoeting. Het licht ging aan. Jakob werd gezegend – niets liever wilde hij! De zegen (zegen betekent letterlijk ‘goed spreken’, lovende woorden namens God) kreeg Jakob: jij bent een goed mens Jakob. Israël zul je daarom heten, strijder Gods. Iemand die strijdt tegen het kwaad in zijn leven. Iemand die met God meestrijdt voor het goede, voor het Licht.

Paulus deed er nog een schepje bovenop in zijn brief aan Timoteüs: als je met Christus sterft, zul je ook met Hem opstaan (2Timoteus 2: 11): Paulus verwijst niet naar Jakob, maar naar Jezus. In de nacht van zonden en verlorenheid gaat het licht van Pasen schijnen! Toen – en ook vandaag. Bij hen – en ook bij ons.

Komende zondag. De kinderen hebben herfstvakantie van school. Sommigen gaan er op uit. Daar past het Bijbelverhaal van de nevendienst over Jozef goed bij (Genesis 37:12-28). Hij dacht ook op een soort vakantie te gaan. Alleen, toen hij bij zijn broers kwam, was hij pas echt Ver van huis! Ze verkochten hem naar Egypte. Gelukkig is het daarmee nog lang niet afgelopen. Met de broers niet en met Jozef ook niet. Soms gebeuren juist ver van huis de grootste wonderen…

Daarom lezen we in de kerk bovendien 2Timoteüs 3: 14 ‐ 4:5. Ook daar horen we van Iemand die verworpen en verraden werd, maar toch minstens zo’n genadig oordelende Koning is geworden (4:1) als Jozef ook ooit in Egypte werd. Bij die Koning mogen wij thuiskomen! Van harte welkom in de kerk (ook al voel je je misschien zoals de broers van Jozef)!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is met chemokuren begonnen. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte in alles! Als je je gedragen weet door de hemelse Vader, gaat het toch ‘gewoon’ goed!

Mw. A. Goud is afgelopen week met chemo begonnen. Ook voor u bidden we om Gods zorgende nabijheid. Het is wonderlijk hoe goed het tot nog toe gegaan is!

Mw. A. Schaalje verblijft nu in ‘t Huys te Hoecke. We hopen dat u voorspoedig opknapt!

Dhr. A. In ’t Veld is vorige weekend in het Maasstadziekenhuis opgenomen. Als het goed is bent u inmiddels weer thuis. We hopen en bidden dat het allemaal erg meevalt!

Agenda. 14/10 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 19/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 20/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 24/10 19.00 gebedskring, 19.45 Bijbelkring.

Tot slot. Rustzoekers kunnen bij God aankomen. Nergens is zoveel ruimte als bij Hem. Iedereen is welkom!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.