Zondag 2 oktober 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven van ons allemaal naar dhr. J. Sluimer.

Afgelopen zondag. Zondag vierden wij het Heilig Avondmaal. In verbondenheid met onze Heer en Redder, Jezus Christus. In verbondenheid ook met de kerk van alle tijden en plaatsen: de avondmaalscollecte was voor de lijdende kerk in het Midden Oosten. Opgeroepen door Paulus (1 Korinthe 11), wilden we juist delen met hen die honger hebben en tekort. Vooral omdat we in het Avondmaal zo merken dat de Heer Jezus Zijn leven met ons wil delen.

Als één deel van de kerk, één lid van het lichaam van Christus lijdt, lijden we immers allemaal mee (1Korinthe 12: 26)? De Heer Jezus is in elk geval intens met hen verbonden!

Komende zondag. Een ‘gewone’ zondag… Dat is best bijzonder! ‘Gewoon’ naar de kerk. Geen bijzondere dienst….

Wacht even! Het is niet wat het lijkt! Is het juist niet heel bijzonder, een regelrecht wonder, dat we naar de kerk kunnen? Dat je een plek hebt waar je samen God kunt ontmoeten? Even thuiskomen bij God. Even luisteren naar Zijn woord. En dan tot Hem spreken met gebeden, geloofsbelijdenis, met Psalmen en gezangen. Dat is veel bijzonderder dan je zou denken!

(Op gewone dagen is de kerk na de middag trouwens ook meestal wel een uurtje open. Dan neem ik m’n studeerwerk gewoon even mee, zodat voorbijgangers even de gelegenheid krijgen in de kerk te zijn. Dus weet je iemand die op zondag niet kan of durft…).

Komende zondag luisteren we weer met de kinderen van de nevendienst mee naar het verhaal van Lea en Rachel (Genesis 29: 1-30). En we luisteren naar wat de Heer Jezus zegt over betrouwbaarheid (Lukas 16: 10-15).

Huwelijksjubileum. We feliciteren Ingrid en Joost De Jong hartelijk met hun 25-jarig huwelijksjubileum. Wensen jullie nog veel meer gelukkige jaren, samen met de kinderen!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek en is daarom de afgelopen week een paar dagen voor onderzoek in het ziekenhuis geweest.

Mw. A. Goud is afgelopen week geopereerd. Ze knapt gelukkig langzaam weer op!

Mw. A. Schaalje-Bauer is opgenomen in het Maasstadziekenhuis, maar is gelukkig langzaam weer aan de beterende hand.

We leven met hen allemaal mee! Bidden we ook allemaal voor hen? En zullen we hen en alle anderen die ziek, verdrietig of eenzaam zijn ook op allerlei andere manieren laten merken dat we hen niet vergeten?

Fietspuzzeltocht. Het was zondagmiddag een groot succes! We bedanken de organisatie: het gezamenlijke jeugdwerk van de 5 kerken van Puttershoek en Maasdam. We kregen prachtig de gelegenheid om de overeenkomsten (en een enkel verschil) tussen onze kerken eens te zien en elkaar te ontmoeten.

Agenda. 30/9 19.00 moderamen, 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 3/10 19.45 kerkenraad; 5/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 6/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 7/10 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 9/10 16.00 vriendendienst in Puttershoek; 10/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tot slot. Leg je leven gerust in Gods hand. Hij heeft bewezen betrouwbaarder te zijn dan wie ook.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.