Zondag 11 september 2016 10.00 uur, ds. J. Prosman, startdienst winterwerk

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en zegenwensen rond de doop van Job naar familie Van Steenselen.

Afgelopen zondag. Wat een bijzondere dienst mochten we samen meemaken! Als gemeente, samen met familie en vrienden van Peter en Anouk van Steenselen. En Job natuurlijk! Want hij werd gedoopt. Hij was even de belangrijkste van ons allemaal. Dat is nu de kerk ten voeten uit: de kleinste de belangrijkste. Omdat onze handen tekort schieten om hem veilig door dit leven te helpen, brachten we hem bij God. We zongen het: ‘Niemand die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen… Neem Gij het dan in Uw groot erbarmen.’ We hoorden de woorden uit die oude super-preek, het doopformulier, weer opklinken: als je gedoopt wordt in de naam van de Vader, betuigt en verzegeld God de Vader ons dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, dat Hij ons met alle goed wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ons ten beste keren…’. Wat een prachtige beloften! En dan, als je in Zijn naam gedoopt wordt, te horen wat onze Heer Jezus doet en gedaan heeft daarvoor. En dan de Heilige Geest! Ons leven lang dompelt Hij ons onder in Gods liefde om ons te leren aanvaarden wat we in Christus ontvangen hebben…

Allemaal werden we herinnerd aan Gods beloften. Allemaal werden we opgeroepen om Gods liefde te beantwoorden met wederliefde, toewijding, geloof en vertrouwen. Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de (liefde)wet van de HEER, zo klonk ons uit Psalm 1 tegemoet. Hoe hoopvol kan het leven zijn!

Komende zondag. Zondag maken we een start met het winterwerk. Het thema is: deel je leven. Dat is veel meer dan iets van jezelf uitdelen. De Heer Jezus gaf on alles: Zijn leven! En wat doe je daar vervolgens mee? Hem jouw leven geven natuurlijk. En bovendien, als Zijn volgelingen, ook je leven delen met je medemensen. In de kerk houden we het leven toch niet alleen maar voor onszelf?

Iedereen, ook je buren dus (thema van vorig jaar…), van harte welkom in de kerk, bij God thuis. Hij geeft ons leven zodat we ook wat kunnen delen.

We lezen uit Lukas 6: 39-45.

Najaarsrommelmarkt. Zaterdag 10 september houden we van 9-13u de Najaarsrommelmarkt op het kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Natuurlijk vindt u allerhande spullen en ook het Rad van Avontuur met leuke prijzen. Op een lot van €1,- hebt u kans op vier prijzen. Geen zin in oude spullen, kom dan voor de gezelligheid even langs, de koffie is bruin en de pannenkoeken worden gebakken. Een kop soep met een tosti en u heeft gegeten! De opbrengst komt ten goede aan de kerk.

Boekenbus. De opbrengst uit de Boekenbus was op 3 september €100,-. Naast de vrijwilligers hebben 34 bezoekers daar hun steentje aan bijgedragen.

Ook op de najaarsrommelmarkt staat de boekenbus op het kerkplein.

Open monumentendag/tentoonstelling. Tijdens de rommelmarkt is de kerk de hele dag open i.v.m. Open Monumentendag. Er is dan ook een prachtige tentoonstelling van doopjurken. En ook de doopboeken liggen te inzage.

Agenda. 10/9 9.00-13.00 najaarsrommelmarkt, Open Monumentendag met tentoonstelling doopjurken; 11/9 10.00 startdienst; 12/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 14/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 15/9 10.00-11.30

inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 leerhuis Maasdam; 16/9 20.30 startbijeenkomst catechese, 21.30 jeugdsoos.

Tot slot. We gaan weer van start. Kringen, catechese en alles gaat weer los… We hebben ernaar uitgezien!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.