Zondag 4 september 2016, 10.00uur, ds. J. Prosman, doopdienst Job van Steenselen

 

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet naar dhr. en mw. Goud-Rijsdijk gegaan.

Afgelopen zondagen. Het is goed om weer thuis te zijn! Het was fijn om weer thuis voor te gaan! Het was goed om God tegen ons te horen zeggen dat Hij voor ons zorgt. Dat was 21 augustus het thema van de preek. Je kunt je dat wel eens afvragen. Vooral als je het moeilijk hebt, als je de weg kwijt bent. Dat gebeurt immers nogal eens met mensen… Maar als er dan een profeet zoals Jesaja namens God de weg komt wijzen, dan kun je weer moed vatten.

Zondag 28 augustus leerden we rond het tweede grote gebod: probeer niet jezelf te verhogen. Dan komt er nooit echte sabbatsrust in je leven. En dat is wel Gods bedoeling: dat je je plaats vindt aan de tafel van Gods rijk, waar je echt tot rust komt. Dat je zalig wordt. Niemand minder dan de Heer Jezus verkondigde ons dit (Lukas 14: 14)! En Hij heeft dat niet alleen verkondigd, maar ook Zelf gedaan: Hij nam de minste plaats in (nog minder zelfs) door onder ons te wonen. Door Zijn kruisweg te gaan. Om ons zalig te maken. En tenslotte is Hij verhoogd.

Komende zondag: doop! We gaan een heel bijzondere zondag tegemoet. God spreekt ons niet alleen aan door de verkondiging, maar ook door het sacrament van de Heilige Doop. Job van Steenselen mag gedoopt worden. Vader, Zoon en Heilige Geest willen laten zien dat Zij hem wassen, verzorgen, onderdompelen in eeuwige, reddende, Goddelijke liefde… Zo klein als Job is, nog onwetend van zoveel, God buigt zich over hem. Dat is toch om blij van te worden!

In de verkondiging luisteren we met de nevendienst mee naar Psalm 1: Er zijn zoveel stemmen om ons heen die ons uitnodigen om met hen mee te doen… We worden opgeroepen om Gods weg te gaan, niet met de ongelukszoekers mee.

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft…

We bidden voor Job, voor zijn ouders, Peter en Anouk van Steenselen, en natuurlijk voor ons allemaal, om een gezegende dienst.

Meeleven. Zondag aan zondag bidden we voor onze zieken. En ook nog op allerlei andere momenten. Thuis. Op gebedskring. En we bidden voor al onze medemensen om hen bij God te brengen. Er zijn zoveel mensen in nood! Door rampen, oorlog, ziekte en zoveel meer.

We zijn ook blij dat ons bidden gehoord wordt. Dat merken we als onze gebeden om genezing, om nabijheid en troost verhoord worden. Zo zijn we blij te mogen melden dat het met mw. Goud naar omstandigheden heel goed gaat. We blijven voor u bidden dat de therapie en de toekomstige operatie goed zullen verlopen.

Biddend en werkend zien we uit naar Gods rijk!

Najaarsrommelmarkt. Zaterdag 10 september is het weer Rommelmarkt! Het belooft weer wat moois te worden!

Vrijwilligers om vrijdag 9 en/of zaterdag 10 september mee te helpen met het gereedmaken, verkopen en opruimen op de Najaars-Rommelmarkt kunnen zich nog aanmelden bij Elly Snel: elfjesnel@gmail.nl of (078)676 4169.

Open monumentendag/tentoonstelling. Tijdens de rommelmarkt is de kerk open i.v.m. Open Monumentendag. Er is dan ook een prachtige tentoonstelling van doopjurken. Kom allemaal kijken! Zeg het voort!

Agenda. 3/9 9.00-11.30 Boekenbus op het kerkplein; 5/9 19.45 kerkenraad; 7/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 8/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 9/9 7.30-…opzetten rommelmarkt; 10/9 9.00-13.00 najaarsrommelmarkt

Tot slot. Terug van vakantie. En weer aan de slag. In het dagelijks leven. In en om de kerk. We zijn er blij mee. We zijn gezegend!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.