Zondag 21-08-2016 10:00 : Ds. J. Prosman

Bloemen:

Op Zondag 7 augustus gingen de bloemen met een Hartelijke Groet naar Mw. Wilma Meuzelaar die herstellend is van een operatie aan haar hand.

Op Zondag 14 augustus gingen de bloemen naar Fam. van der Stouw-Bijl met een hartelijke gelukwens vanwege hun 50 jarig huwelijk.

Afgelopen zondagen:

Op Zondag 7 augustus ging Ds. S. van der Graaf-Leentfaar uit Rhoon bij ons voor.

Centraal stond de lezing uit Psalm 104. Hoeveel krachtiger is het geloven in God. Als je hier het geloven in een afgod mee vergelijkt ? Bij het geloven in afgoden weet je het maar nooit. God geeft alles op de juiste tijd. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf (Mattheus 6: vers 34)

Op Zondag 14 augustus ging Ds. J. Vollebregt uit Sassenheim bij ons voor. Centraal stonden de lezingen uit Galaten 5: vers 18-26 en Handelingen 2 vers 43-47 Met als thema : De Kerk in 2025.

Hoe ziet onze kerk er over 10 jaar uit? Door de eeuwen heen heeft de kerk en Gods volk al van alles doorstaan. Dit hebben wij niet op eigen kracht gedaan, maar met de Kracht van God en ons geloof.

Komende zondagen hoopt onze eigen predikant Ds. J. Prosman weer bij ons voor te gaan.

Wij hopen dat hij en zijn gezin weer gezond en wel in ons midden zijn. Van Harte Welkom in beide diensten ook voor onze gasten tijdens deze vakantie-tijd.

De kindernevendienst heeft als thema op 21 augustus Jesaja 30 vers 19-21 God zorgt voor jou

Jesaja is een profeet. Hij vertelt woorden van God aan een volk dat het moeilijk heeft. De mensen zijn bang en verdrietig. Maar Jesaja vertelt hen dat er een eind komt aan hun tranen.

Op Zondag 28 augustus is het thema Lucas 14-1 en 7-11 Plaats voor jou Jezus vertelt een verhaal. Wie zichzelf vooraan zet, loopt het risico dat hij naar achteren moet. Maar wie achteraan gaat zitten, loopt de kans om naar voren gevraagd te worden.

Meeleven: Er zijn nog steeds ernstig zieken in onze gemeente. Met name Mw. Goud en Mw. Reedijk.

Verdriet is er bij de Fam. Vermeulen. Op 2 augustus j.l. verloren zij hun moeder, schoonmoeder en oma Mw. N. Vermeulen-van der Linden op 88 jarige leeftijd. De uitvaart heeft op 6 augustus 2016 plaatsgevonden vanuit onze kerk. Ds. R. ten Napel heeft de dienst geleid . Ook verdriet is er voor de Fam. de Pee nu hun moeder, schoonmoeder en oma Mw. T.W. de Pee-Steenhoek op 88 jarige leeftijd is gestorven. De Uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 15 augustus vanuit Het Ontmoetingscentrum. Mw. J. Vree-van Dongen heeft de afscheidsdienst geleid. Wij wensen beide families heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Naast verdriet is er ook vreugde in de gemeente: Fam- van der Stouw-Bijl uit de Molenlaan was op 12 augustus j.l 50 jaar getrouwd. Op 16 augustus was de Fam. Meuzelaar- van Kesteren uit de Merwedestraat 25 jaar getrouwd. Op 19 augustus is de Fam. Havelaar-Gravendeel uit de Rijnstraat 50 jaar getrouwd. Hartelijk Gefeliciteerd namens onze gemeente. Wat een zegen om zolang door het huwelijk verbonden te mogen zijn.

Rommelmarkt: Vrijwilligers gevraagd die vrijdag 9 september willen helpen met het

gereedmaken en/of voor de verkoop en opruim hulp op de zaterdag 10 september om de Najaars-Rommelmarkt te bemensen. Opgave graag via elfjesnel@gmail.nl of telefonisch 676 4169

Agenda:

24/8 en 31/8 Inloophuis gez. Kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk ophalen

25/8 en 01/9 Inloopochtend “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum 10.00-12.00 uur

26/8 ophalen spullen voor de rommelmarkt van 10 september a.s.

29/8 Gebedskring

29/8 Ouderlingen overleg en Moderamen

03/9 Boekenbus op het kerkplein van 09.00-11.30 uur

Tot Slot:

De vakantietijd is haast weer voorbij. Scholen en opleidingen gaan weer beginnen ook wij gaan weer aan een nieuw seizoen beginnen met als thema : “Deel je Leven”. Laten wij vol vertrouwen zijn.

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. (lied 905 het nieuwe Liedboek).

Een Hartelijke Groet namens de Kerkenraad: Toos Israel –Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.