Diensten zondag 10, vrijdag 15 en zondag 17 juli 2016

Zondag 10 juli 2016

10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Vrijdag 15 juli 2016

19.00uur, ds. J. Prosman, huwelijksdienst Maarten Wensink en Ellen Roorda

Zondag 17 juli 2016

10.00uur, Drs. P. M. van Dam, Houten

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 45-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Van Bennekom-Both gegaan.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een fijne gezinsdienst, waarin Mariëlle van Gastel nam afscheid van de leiding van de nevendienst. De centrale vraag in de dienst was: ‘Wie zegt dat?’, een vraag die vaak gesteld wordt. Het belangrijkste antwoord was: ‘God zegt dat’. De profeet Bileam kon niet anders dan zeggen wat God hem beval (Numeri 23). En WAT zegt God dan? Zegenen! En: verboden te vervloeken! Mooie woorden…, vooral als je bedenkt wat het betekent. Vervloeken (letterlijk: kwaad spreken – in Gods naam) mag alleen over dingen die echt kwaad zijn. Maar liever moeten we eens wat vaker zegenen: goede dingen zeggen – in Gods naam! We worden al blij als mensen zomaar iets goeds over en tegen ons zeggen. Laat staan als je te horen krijgt dat God Zelf goede dingen over en tegen je zegt…! Evangelie, blij nieuws voor je!

Zondag 10 juli. Zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen Gods woord uit Numeri 27:12-23. Wie wijst ons de weg? Wie gaat ons voor en verlost ons. Wie brengt ons thuis? Mozes heeft het volk uitgeleid uit de slavernij. Maar hij is niet degene die Israël in het land van belofte zal brengen. Jozua volgt Hem op. Maar uiteindelijk is het Gods zoon Zelf: Jezus, de Christus, die ons thuisbrengt.

Zondag 17 juli. Een ons welbekende gastvoorganger mag ons voorgaan in woord en gebed. Op het rooster van de nevendienst staat Lukas 10:38-42: Kiezen. Twee zussen, Marta en Maria. De een is maar aan het zorgen. En de ander laat zich helemaal meevoeren door wat Jezus vertelt. Wie maakt de beste keus?

Huwelijk. 15 juli trouwen Maarten Wensink en Ellen Roorda! Om 19.00u is de kerkdienst waarin zij in ons midden, samen met familie en vrienden, Gods zegen vragen over hun huwelijk.

Huwelijksjubilea. Deze week waren er twee huwelijksjubilea. Dhr. en mw. Kranendonk-Bruggeman, waren dinsdag 5 juli 55 jaar getrouwd. En dhr. en mw. Van Bennekom-Both, waren woensdag 6 juli 45 jaar getrouwd.

Beide gezegende echtparen: van harte gefeliciteerd!

Geboorte. Peter en Anouk van Steenselen ontvingen een zoon! Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Job Sander! Heel veel geluk en zegen van God komt op deze manier zomaar je leven binnen!

Meeleven. Zondag baden we voor onze zieken, met name mw.Goud en mw.Reedijk. Denkt u aan hen die dat nodig hebben? De namen en adressen hangen steeds bij de uitgang van de kerk.

Boekenbus. De opbrengst van de boekenmarkt van zaterdag 2juli was €125,-. Iedereen die meegeholpen heeft, boeken gekocht of gebracht, heel hartelijk bedankt!

Agenda. 13/7 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 15/11 19.00u huwelijksdienst Maarten en Ellen.

De inloopochtend ‘Achter de Plataan Maasdam’ houdt vakantie. De eerstvolgende keer is donderdag 11/8.

Tot slot. We willen zoals we zondag leerden, zegenend leven. Goed sprekend tegen en over elkaar. Complimenten uitdelend waar het kan. Bemoedigend waar het nodig is. Kortom: in navolging van Christus leven.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.