Zondag 26 juni 2016, 10.00 uur, ds. J. Prosman

 • Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Van der Linden gegaan, en naar dhr. en mw. Deunhouwer voor hun 45-jarig huwelijksjubileum.

  Afgelopen zondag. We hebben zondag in de kerkdienst het winterwerk afgesloten. Vrijdag hadden we al een afsluitende BBQ in de pastiorietuin. Daar hadden we het als goede buren erg goed samen. Zondag zijn we daar nog even op teruggekomen. Goede buren… hoe wordt dat zichtbaar? Vaak wordt iets anders zichtbaar lazen we in de Bijbel, waar mensen Aaron het priesterschap betwistten. Maar als je in het heiligdom komt, voor Gods troon, zoals die dorre stokken uit Numeri 17, kan het zomaar zijn dat er iets anders zichtbaar wordt. Dat je gaat bloeien. Dan kun je zomaar op die prachtige lamp gaan lijken, de Menora. Dan wordt je waakzaam als een amandeltak. Een priester, een bruggenbouwer tussen mensen en tussen God. Bemiddelaar en uitdeler van verzoening, van toewijding, van geloof en van bewondering… Aäron (de lichtdrager) werd door God aangewezen als priester.

  Komende zondag. Waar wil je heen? Zondag lezen we verder uit Numeri (21:4-9), met de nevendienst mee (bij ons krijgen de kinderen de leiding in het luisteren naar Gods woord…). De Israëlieten willen niet meer verder lopen door de woestijn. Maar dat geeft veel ellende. Een slangenplaag. Gelukkig wijst God de richting weer. Mozes moet een richtingaanwijzer maken: een koperen slang die wijst naar de genezende en verlossende genade van God (Johannes 3: 14-16). Zie je wel dat je je beter kunt laten leiden als kinderen, dan eigenwijs je eigen weg te kiezen…

  Loop van Maasdam / Boekenbus. De Boekenmarkt heeft van ‘de Loop van Maasdam’ het mooie bedrag van €208,01 ontvangen voor de Boekenbus. Dit zal besteed worden aan de belettering en het logo op de Boekenbus. Hartelijk dank!

  Ophaaldag Rommelmarkt Voor de Najaars-Rommelmarkt op 10 september zoeken we bruikbare spullen. Vrijdag 24 juni is het weer ophaaldag. Belt u (liefst vóór 23 juni) dhr. A.v.d.Linden(6767188) of dhr. M. Goud(6761696). De opbrengst komt ten goede aan onze kerk. Zie ook: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt.

  Meeleven. We bidden voor de mensen met ziekte, zorgen en verdriet. Zondag baden we voor fam.Schäfer, mw.Goud, mw.Reedijk, mw.Van de Perk, Toos Israel, Nathan Bieshaar en mw.Van Kouwen.

  We zijn ook blij met mensen die vreugde beleven. We dankten dan ook voor hen die slaagden voor hun examens (en baden voor hen die gezakt zijn), voor de huwelijks jubilarissen.

  Overlijden. We werden vrijdagavond opgeschrikt door het overlijden van een zeer geliefd gemeentelid, Reijer Schäfer. Hij was die avond nog bij de gemeente-BBQ. Veel heeft hij voor ons betekend. We zullen hem missen. We leven mee met zijn vrouw en (achterklein)kinderen. Aanstaande donderdag vindt de uitvaart vanuit onze kerk plaats. Hij mag nu thuis zijn bij God.

  Agenda. 24/6 ophalen rommelmarkt; 25/6 afsluitende BBQ jeugdwerk; 27/6 19.00 ouderlingen, 20.30 moderamen; 29/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de

  RK kerk; 30/6 10.00 inloopochtend Achter de Plataan Maasdam; 1/7 20.00 ‘boekenbal’ voor de vrijwilligers die geholpen hebben met de boekbus.

  Tot slot. We bidden dat we een gemeenschap van priesters zullen zijn, bruggenbouwers die elkaar bij God en bij elkaar brengen! ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.